Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 20-09-2017
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelKruiwagen
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 3
SamenvattingDe redactie organiseerde in de zomer een lezersonderzoek om te om de 'klanttevredenheid' peilen. Hoofdconclusie: ruim zeventig procent van de respondenten toont zich tevreden met het Advocatenblad. De redactie bespreekt de resultaten van het onderzoek.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKwaliteitstoets of karwats
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 7
SamenvattingIn de Wijzigingsverordening Kwaliteitstoetsen wordt binnenkort voorgeschreven dat advocaten jaarlijks hun kwaliteit toetsen door middel van intervisie, peer review of intercollegiaal overleg. Kaaks houdt dit voorstel in zijn column tegen het licht.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelGo west! De onweerstaanbare lokroep van de Randstad
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 12
SamenvattingVeel kantoren openen een nevenvestiging in de Randstad. De reden? Meer (potentiële) klanten en werknemers. ‘Je telt meer mee met een vestiging in Amsterdam.’
Auteur(s)M. van der Heijden
Pagina12-14
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelDriemaal doctor in het recht
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 20
SamenvattingHet mag zonder twijfel een unicum heten: drielingzussen, alle drie hoogleraar in het recht. In gesprek met Elaine, Vanessa en Chantal over hun vak.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina20-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTer zitting
TitelChinese mummie
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 27
SamenvattingChinese dorpelingen willen een verdwenen mummie terug van een Nederlandse kunstverzamelaar. Maar is het wel dezelfde?
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReportage
TitelEerste hulp bij KEI
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 28
SamenvattingGeschiedenis in ontwikkeling: KEI wordt uitgerold. Wie belt of tweet met vragen over de digitale procedure krijgt het Rechtspraak Servicecentrum aan de andere kant.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina28-31
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelVoor het hekje van de tuchtrechter - ‘De schade lag vooral in de privésfeer’
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 32
SamenvattingDe impact van een tuchtzaak is niet gering. Het verhaal van advocaat Marcel Heuvelmans en zijn advocaat Frank van Ardenne. Laatste uitspraak in de Zaak Heuvelmans was op Hof van discipline, 10 april 2017, ECLI:NL:TAHVD:2017:62.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina32-35
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecent
TitelSplitsing ministerie Veiligheid en Justitie - ‘Een simpele pennenstreek is voldoende’
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 38
SamenvattingWordt het geplaagde ministerie van Veiligheid en Justitie opgesplitst en krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken weer zeggenschap over de politie? D66 en ChristenUnie willen dat graag, maar niet iedereen loopt warm.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina38-40
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelDe juridische scheidslijnen voorbij
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 51
SamenvattingHolistische advocaten tonen compassie voor hun cliënt én de wederpartij. Is er een structurele markt voor deze vernieuwers?
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina51-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelExtra gedragsregels voor vFASadvocaat
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 57
SamenvattingDe familierechtadvocaten van de vFAS hebben sinds kort hun eigen gedragsregels. Feitelijk is het een erecode, zonder stok achter deur.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina57-58
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelWet computercriminialiteit III - Wie controleert de hackende politieagent?
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 60
SamenvattingDe ‘hackwet’, die momenteel bij de Eerste Kamer ligt, geeft het online opsporen van bewijs een wettelijke basis. Er zijn zorgen over de controlemogelijkheden.
Auteur(s)T. Bennink
Pagina60-62
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelWeg met het slachtoffer
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 66
SamenvattingHet spreekrecht voor slachtoffers of hun nabestaanden tijdens een strafproces is te ver doorgeschoten, betoogt advocaat Peter Plasman. Daarmee nemen we afscheid van de onschuldpresumptie.
Auteur(s)P. Plasman
Pagina66-69
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelWie betaalt, bepaalt - De tuchtrechtelijke prijs van polderen
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 70
SamenvattingSchikken heeft de voorkeur boven procederen, zeggen de gedragsregels. Maar stel dat de cliënt dat niet wil. Is de advocaat dan de baas of de klant koning?
Auteur(s)T. van Osch
Pagina70-72
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelEen boete van de deken
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 78
SamenvattingDe dekens kunnen sinds 2015 een bestuurlijke sanctie zoals een boete of last onder dwangsom opleggen. Hoe gebruiken zij deze bevoegdheid?
Auteur(s)M. West
Pagina78-78
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26-08-2016, 160058
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 96
SamenvattingToepasselijkheid gedragsregels. Gedragsregel 18 geldt uitsluitend tussen advocaten onderling.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Den Haag 28-11-2016, 16­676/DH/RO
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 96
SamenvattingRechtsreeks benaderen wederpartij. Gedragsregels 1 en 18, lid 2. Gedragsregel 18, lid 2 moet restrictief worden uitgelegd.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2016:229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 19-12-2016, 160217
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 96
SamenvattingRauwelijks faillissement aanvragen. Gedragsregels 1 en 19. – Wederpartij niet terstond op de hoogte brengen van een ingediend faillissementsverzoek is tuchtrechtelijk verwijtbaar.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 16-01-2017, 160203
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 97
SamenvattingZorgvuldig handelen bij faillissementsaanvraag. Gedragsregel 1. Advocaat kan bij faillissementsverzoek niet zonder meer afgaan op door de cliënt verschafte informatie.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelRutte III en de rechtsstaat
CiteertitelAdv.bl. 2017-7, p. 98
SamenvattingVan Tongeren bespreekt de ontwikkelingen in de rechtsbescherming naar aanleiding van de formatieonderhandelingen; hij doet om in zijn eigen woorden te spreken "een rechtsstatelijk schot voor de boeg" wat betreft de inhoud van het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina98-98
LinkVolledige tekst artikel (advocatenorde.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn