TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 13-10-2017
Aflevering 10
RubriekColumn
TitelBekijk het een van een andere kant
CiteertitelTRA 2017/80
SamenvattingZou het kunnen, een wereldrevolte die alle ‘kaisers’, ‘tsaren’ en wijsneuzen – 100 jaar na 1917 – het nakijken geeft? Met Nederland als aanjager?!
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘Privatisering’ van arbeidsmarktbeleid in relatie tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
CiteertitelTRA 2017/81
SamenvattingSteeds meer collectief arbeidsmarktbeleid is gedelegeerd naar de markt (denk aan werkgeversverplichtingen op het gebied van ziektepreventie en re-integratie, employability en work-family balance). Hoe verhouden deze langlopende verplichtingen zich tot een discontinue contractsvorm zoals de tijdelijke arbeidsovereenkomst? Frustreert deze contractsvorm het beleid en leidt dat tot ongelijke behandeling? Kan het gebruik van tijdelijke contracten zelfs een middel zijn om te ontkomen aan de opgelegde beleidsinspanningen? Welke oplossingen dienen zich aan en zouden deze eerder moeten bestaan uit het aanpassen van de contractsvorm of uit het opnieuw invoeren van collectieve voorzieningen?
Auteur(s)A.G. Veldman , D.B.J. de Wolff
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe sociale zekerheid en de niet-standaard arbeidsrelaties: ontwikkelingen in Europa en Nederland
CiteertitelTRA 2017/82
SamenvattingDe toename van het aantal zzp’ers en flexcontractanten leidt tot vragen en problemen rondom hun socialezekerheidsbescherming. Aansluiting bij het huidige werknemers- of zelfstandigenstelsel is niet mogelijk en vaak ook niet gewenst. Bij het zoeken naar een gepaste socialezekerheidsbescherming voor deze groeiende groep niet-standaard werkenden past een grondige analyse van de interne en externe uitdagingen van de standaard arbeidsrelatie. Pas daarna kunnen we reflecteren op een herijking van de huidige socialezekerheidsstelsels. De aanknopingspunten hiervoor liggen zowel in Europa als in Nederland.
Auteur(s)S. Montebovi , A. Barrio , P. Schoukens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexibel werk in Nederland?
CiteertitelTRA 2017/83
SamenvattingIn deze bijdrage gaan de auteurs na wat de effecten van wetgeving op de arbeidsmarkt zijn. Er wordt veel gesproken over de herziening van het ontslagrecht om werkgevers te stimuleren meer werknemers in vaste dienst aan te nemen, en over de aanpassing van de ketenregeling om de ‘doorgeschoten’ flexibiliteit een halt toe te roepen. Maar reikt de macht van de wetgever wel zo ver? De auteurs proberen dat na te gaan aan de hand van de eerdere veranderingen van de wetgeving en de zichtbare gevolgen van die veranderingen op de arbeidsmarkt.
Auteur(s)P.T. de Beer , E. Verhulp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVrijheid, gelijkheid en broederschap op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw
CiteertitelTRA 2017/84
SamenvattingOp de arbeidsmarkt van de 21e eeuw werken werknemers en zelfstandigen vaak zij aan zij. ‘Loonslaven’ en ‘zelfstandigen’ doen niet zelden vergelijkbaar werk in of voor de onderneming van een ander, de werkgever of opdrachtgever, en verkeren in een vergelijkbare sociaaleconomische positie. Toch vallen beide groepen onder een zeer verschillend arbeidsrechtelijk, socialezekerheidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk regime en hangt mede daardoor aan hun arbeid een heel verschillend prijskaartje. Dit geldt zowel voor de onderkant als de bovenkant van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is in zekere zin opgebouwd met de idealen van de Franse revolutie voor ogen – Liberté, Egalité, Fraternité. De behoefte aan vrijheid lijkt echter steeds minder goed te verenigen met gelijkheid en solidariteit. Dit is aanleiding om de werkingssfeer van sociaalrechtelijke bescherming te ijken aan deze kernwaarden.
Auteur(s)S.S.M. Peters , W.L. Roozendaal
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn