European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 22-10-2017
Aflevering 10
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 10-05-2017, C-133/15
CiteertitelEHRC 2017/170
SamenvattingVerblijfsrecht, Burgerschap van de EU, Belang van het kind. Chavez-Vilchez e.a. vs. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 mei 2017.#H.C. Chavez-Vilchez e.a. tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikel 20 VWEU - Verblijfsrecht in een lidstaat als voorwaarde voor toegang tot een bijstandsuitkering en kinderbijslag - Onderdaan van een derde land die de daadwerkelijke dagelijkse zorg heeft voor zijn minderjarig kind dat onderdaan van die lidstaat is - Verplichting voor de onderdaan van een derde land om aan te tonen dat de andere ouder, onderdaan van die lidstaat, niet voor het kind kan zorgen - Weigering van verblijf waardoor het kind genoopt kan zijn het grondgebied van de lidstaat of zelfs het grondgebied van de Unie te verlaten.#Zaak C-133/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 14-06-2017, C-685/15
CiteertitelEHRC 2017/171
SamenvattingPunitieve bestuurlijke sancties, Ambtshalve onderzoek, Effectieve rechtsbescherming, Onafhankelijkheid van de rechter, Verhouding rechter ten opzichte van bestuur, Procedurele autonomie. Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden vs. Landespolizeidirektion OberŲsterreich
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juni 2017.#Online Games Handels GmbH e.a. tegen Landespolizeidirektion Oberosterreich.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 49 VWEU - Vrijheid van vestiging - Artikel 56 VWEU - Vrij verrichten van diensten - Kansspelen - Beperkende regeling van een lidstaat - Punitieve bestuurlijke sancties - Dwingende vereisten van algemeen belang - Evenredigheid - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht op effectieve rechterlijke bescherming - Nationale regeling op grond waarvan de rechter in het kader van de vervolging van bestuursrechtelijk bestrafte overtredingen de bij hem aanhangige feiten ambtshalve moet onderzoeken - Verenigbaarheid.#Zaak C-685/15.
AnnotatorM.P. Beijer , J. Krommendijk
UitspraakECLI:EU:C:2017:452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 05-07-2017, C-190/16
CiteertitelEHRC 2017/172
SamenvattingNon-discriminatie naar leeftijd, Vrije beroepskeuze, Pensioenleeftijd piloten. Werner Fries vs. Lufthansa CityLine GmbH
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juli 2017.#Werner Fries tegen Lufthansa CityLine GmbH.#Verzoek van Bundesarbeitsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Luchtvervoer - Verordening (EU) nr. 1178/2011 - Bijlage I, FCL.065, onder b) - Verbod voor houders van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om te fungeren als bestuurder van een luchtvaartuig dat betrokken is bij commercieel luchtvervoer - Geldigheid - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 15 - Vrijheid van beroep - Artikel 21 - Gelijke behandeling - Discriminatie op grond van leeftijd - Commercieel luchtvervoer - Begrip.#Zaak C-190/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 02-05-2017, 15944/11
CiteertitelEHRC 2017/173
SamenvattingRecht op vrijheid, Willekeurige vrijheidsontneming, Uitleveringsdetentie, Verantwoordelijke staat. Vasiliciuc vs. MoldaviŽ
AnnotatorW. Geelhoed
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0502JUD001594411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 12-05-2017, 21980/04
CiteertitelEHRC 2017/174
SamenvattingGrote Kamer, Eerlijk proces, Salduz-zaak, Toetsing algehele eerlijkheid bij uitblijven rechtsbijstand tijdens politieverhoor zonder dwingende redenen. Simeonovi vs. Bulgarije
AnnotatorF.P. Olcer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0512JUD002198004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 16-05-2017, 48829/06
CiteertitelEHRC 2017/175
SamenvattingProcedure omzetting geldboete in vrijheidsstraf, Kwalificatie vervangende hechtenis als grond voor vrijheidsbeneming. Gumeniuc vs. Republiek MoldaviŽ
AnnotatorP.M. Schuyt
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0516JUD004882906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 23-05-2017, 49645/09
CiteertitelEHRC 2017/176
SamenvattingHuiselijk geweld, Geweld tegen vrouwen, Gendergerelateerd geweld, Discriminatie, Gelijke bescherming door de wet, Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling. Balsan vs. RoemeniŽ
AnnotatorI. Boerefijn
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0523JUD004964509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 30-05-2017, 75947/11
CiteertitelEHRC 2017/177
SamenvattingKiesrecht, Organisatie van de verkiezingen, Gang van zaken in stembureaus. Davydov e.a. vs. Rusland
AnnotatorR. de Lange
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0530JUD007594711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 01-06-2017, 68974/11
CiteertitelEHRC 2017/178
SamenvattingPersvrijheid, Recht op een eerlijk proces, Publicatie van (elementen uit) procedurestukken en het strafdossier, Privacy. Giesbert e.a. vs. Frankrijk
AnnotatorK. Lemmens
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0601JUD006897411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 01-06-2017, 61503/14
CiteertitelEHRC 2017/179
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Equality of arms, Horen van een getuige(-deskundige), Objectiviteit getuige(-deskundige). J.M. e.a. vs. Oostenrijk
AnnotatorS. Brinkhoff
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0601JUD006150314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 06-06-2017, 9441/10
CiteertitelEHRC 2017/180
SamenvattingRecht op leven, Verplichting tot strafrechtelijk optreden, Illegaal vervoer gevaarlijke goederen, Dodelijke ongeluk. Sinim vs. Turkije
AnnotatorB. de Wilde
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0606JUD000944110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 20-06-2017, 13812/09
CiteertitelEHRC 2017/181
SamenvattingPrivacy, Reputatie, Eer en goede naam, Portretrecht, Informed consent. Bogomolova vs. Rusland
AnnotatorB. van der Sloot
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0620JUD001381209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 27-06-2017, 5856/13
CiteertitelEHRC 2017/182
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Objectieve onpartijdigheid, Advocaat-stagiair, Familiebanden. Ramljak vs. KroatiŽ
AnnotatorP.M. van den Eijnden
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000585613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 27-06-2017, 55291/15
CiteertitelEHRC 2017/183
SamenvattingRecht op toegang tot de rechter, Verbod op excessief formalisme, Uitputting rechtsmiddelen. Sturm vs. Luxemburg
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD005529115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 29-06-2017, 33242/12
CiteertitelEHRC 2017/184
SamenvattingRecht op eerbiediging van privťleven, Telefoontap rechter, Speciale waarborgen procedures tegen rechters. Terrazzoni vs. Frankrijk
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0629JUD003324212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 29-06-2017, 63446/13
CiteertitelEHRC 2017/185
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Getuigenverklaringen, Betrouwbaarheid getuigen, Horen getuigen in hoger beroep, Veroordeling in hoger beroep. Lorefice vs. ItaliŽ
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0629JUD006344613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 04-07-2017, 10947/11
CiteertitelEHRC 2017/186
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Publicatie van interview met vermeend slachtoffer van seksuele intimidatie, Veroordeling wegens smaad, Publiek figuur, Onderwerp van algemeen belang, Journalistieke zorgvuldigheid, Publicatie van andermans mening. Kacki vs. Polen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0704JUD001094711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 11-07-2017, 4619/12
CiteertitelEHRC 2017/187
SamenvattingRecht op eerbiediging van privťleven, Vrijheid van godsdienst, Recht op toegang tot de rechter, Boerkaverbod, Ruime margin of appreciation, Ontvankelijkheidsvoorwaarden. Dakir vs. BelgiŽ
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0711JUD000461912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 11-07-2017, 37798/13
CiteertitelEHRC 2017/188
SamenvattingVrijheid van godsdienst, Recht op persoonlijke levenssfeer, Nationaal verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in de openbare ruimte, Bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, Samenleven, Discriminatieverbod, Ruime margin of appreciation, Geen schending. Belcacemi en Oussar vs. BelgiŽ
AnnotatorP.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0711JUD003779813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 11-07-2017, 39701/14
CiteertitelEHRC 2017/189
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Recht op respect voor privťleven, Weigering verlenging wapen- en jachtvergunningen, Geen inzage in dossier. T.G. vs. KroatiŽ
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0711JUD003970114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 13-07-2017, 38342/05
CiteertitelEHRC 2017/190
SamenvattingRecht op respect voor privť- en gezinsleven, Milieuvervuiling en geluidsoverlast van electriciteitscentrale, Ontbreken van milieuwetgeving, Passieve houding overheid. Jugheli e.a. vs. GeorgiŽ
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0713JUD003834205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntvankelijkheidsbeslissingen EHRM
TitelEHRM 02-05-2017, 23572/07
CiteertitelEHRC 2017/191
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Zwijgrecht, Nemo-teneturbeginsel, Gevolgen verbinden aan zwijgen verdachte, Onschuldpresumptie, Recht op duidelijkheid omtrent de aard en omvang van de vervolging/tenlastelegging. ZschŁschen vs. BelgiŽ
AnnotatorD.A.G. van Toor
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC002357207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntvankelijkheidsbeslissingen EHRM
TitelEHRM 13-06-2017, 14894/14
CiteertitelEHRC 2017/192
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Vrijheid van vereniging, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, Afwijzing aanvraag Franse nationaliteit, Ruime margin of appreciation. Boudelal vs. Frankrijk
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC001489414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntvankelijkheidsbeslissingen EHRM
TitelEHRM 27-06-2017, 39793/17
CiteertitelEHRC 2017/193
SamenvattingRecht op leven, Respect voor het privťleven, Weigering experimentele behandeling, Staken van levensverlengende behandeling ernstig zieke baby. Gard e.a. vs. Verenigd Koninkrijk
AnnotatorJ.H. Gerards
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC003979317
Artikel aanvragenVia Praktizijn