Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 25-10-2017
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelSchulden van de burger in de responsieve rechtsstaat: het regeerakkoord biedt perspectief
CiteertitelNTB 2017/28
SamenvattingIn het recente rapport Weten is nog geen doen van de WRR wordt een belangrijke oorzaak van het tekortschieten van de traditionele rechtsstaat aangewezen. De overheid geeft de rechtsstaat vorm in wetten en beleid, uitgaande van een abstract beeld van de redzame burger. Dat beeld klopt vaak niet: de burger is niet de altijd rationeel handelende persoon die op basis van de relevante informatie beslissingen neemt. Ook al weten burgers hoe het moet, zij kunnen het in de praktijk niet altijd opbrengen om het ook zo te doen. Men moet de wet niet alleen kennen, maar ook kunnen, zegt de WRR.
Auteur(s)M. Scheltema
LinkVolledige tekst rapport (wrr.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBuurman, gedraag je!
CiteertitelNTB 2017/29
SamenvattingIn het Dagblad van het Noorden van afgelopen 8 juni stond dat in een Oost Groningse gemeente de burenoverlast toeneemt. De plaatselijke burgemeester wordt geciteerd: “Ik bemiddel vaak bij burenruzies. Soms denk ik ook weleens: waar gaat het om?” Vervolgens benadrukt de burgemeester dat hij blij is dat hij vanaf 1 juli meer armslag krijgt om op te treden bij burenruzies: “Ik kan ze vanaf de zomer een gedragsaanwijzing geven en mensen zelfs verbieden een half jaar in hun woning te vertoeven.”
Auteur(s)I. Tappeiner
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Bestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2017/30
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de bevoegdheidsverdeling tussen minister en staatssecretaris en de aanwijzing heffingsambtenaar in de zin van artikel 231 lid 2 aanhef en onder b Gemeentewet.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , N. Jak , R. Nehmelman
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en Privaatrecht
CiteertitelNTB 2017/31
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de overheid in het privaatrechtelijke rechtspersonenrecht en overeenkomsten met de overheid.
Auteur(s)M.W. Scheltema , G.M.C. Neuteboom-Klink
Artikel aanvragenVia Praktizijn