TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 27-10-2017
Aflevering 11
RubriekColumn
TitelEen sociale pijler ook voor Nederland?
CiteertitelTRA 2017/85
SamenvattingIn april van dit jaar lanceerde de Europese Commissie het Voorstel voor een Europese pijler van Sociale Rechten, waarop Eleni De Becker en Paul Schoukens in dit nummer commentaar geven. De pijler is met name een reactie van de Commissie op het annus horribilis 2016. Het Verenigd Koninkrijk besloot in een referendum de EU te verlaten. In andere lidstaten pleitten politieke partijen voor een exit en deden het daarmee behoorlijk goed in de verkiezingen. Discussies over oneerlijke concurrentie (Richtlijn 96/71/EG) stonden op voorpaginaís van kranten. Er was flinke kritiek op het financiŽle beleid om de euro te redden, omdat dit absolute prioriteit had boven sociaal beleid (gevolg: verlaging van pensioenen en lonen, grote werkloosheid). Een sociale pijler zou een manier kunnen zijn om het fundament van de Unie te versterken; dit zou meer draagvlak kunnen creŽren voor het Europese gebouw.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe Europese Pijler van Sociale Rechten: een eerste evaluatie
CiteertitelTRA 2017/86
SamenvattingOp 26 april 2017 stelde de Commissie de Europese Pijler van Sociale Rechten voor. De Europese Pijler van Sociale Rechten wordt door de Commissie omschreven als een nieuw referentiekader, dat een houvast biedt voor de lidstaten om hun werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid aan te toetsen. De Pijler komt voort uit de initiatieven van de Commissie om binnen het Europees Semester en de financiŽle steunmaatregelen meer aandacht te besteden aan sociale doelstellingen en sociale rechten. Zo kreeg de Commissie doorheen de jaren meermaals kritiek voor de beperkte aandacht die ze geeft aan sociale overwegingen in het Europees Semester en de landspecifieke aanbevelingen. Deze bijdrage bespreekt de Europese Pijler en het sociaal scorebord bij dit document nader in detail. Daarbij vragen we ons of de Pijler daadwerkelijk tegemoet aan de kritiek dat er binnen het Europees Semester te weinig aandacht is voor sociale overwegingen en sociale rechten.
Auteur(s)E. De Becker , P. Schoukens
LinkMeer over dit onderwerp (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe terugwerkende kracht van de cao: beperken door uitleg?
CiteertitelTRA 2017/87
SamenvattingHet verlenen van terugwerkende kracht aan een cao kan de nodige knelpunten opleveren wanneer overgangsbepalingen ontbreken. Al decennialang zoeken auteurs dan ook naar oplossingen voor zulke problemen. Een cao-bepaling moet vaak eerst worden uitgelegd voordat haar rechtsgevolgen kunnen worden bepaald. In dat verband oordeelde de Hoge Raad tamelijk recentelijk wederom dat niet-tekstuele argumenten de uitleg van een cao kunnen kleuren. Ik zal in deze bijdrage daarom onderzoeken in hoeverre de terugwerkende kracht van een cao ook door middel van uitleg kan worden beperkt.
Auteur(s)S.E.M. Meijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelPre-pack is overgang van onderneming: hoe nu verder?
CiteertitelTRA 2017/88
SamenvattingHet Hof van Justitie heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat een Ďgepre-packteí doorstart een overgang van onderneming teweegbrengt. De pre-pack lijkt hierdoor een kort leven beschoren. Een metamorfose van art. 7:666 BW zou de toekomst van de pre-pack kunnen redden. In deze bijdrage worden twee alternatieven aangedragen.
Auteur(s)N.M.Q. van der Neut
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:666 BW, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 28-07-2017
CiteertitelTRA 2017/91
SamenvattingDe ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie
Samenvatting (Bron)Hoger beroep tegen ontbinding op grond van verstoorde arbeidsverhouding faalt. Werknemer is 'loslippig' geweest. Billijke vergoeding ivm ernstig verwijtbaar handelen werkgever 22.500. Geen (ernstige) wanprestatie in de zin van art. 7:686 BW.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 30-06-2017
CiteertitelTRA 2017/92
SamenvattingGevolgen ontslag mogen meewegen bij hoogte billijke vergoeding
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht, Wet werk en zekerheid. Billijke vergoeding als bedoeld in art. 7:681 lid 1, onder a, BW (vernietigbare opzegging). Omvang billijke vergoeding; punitief karakter; gevolgencriterium; verhouding tot transitievergoeding. Vergoeding van eerder gemaakte kosten rechtsbijstand werknemer? Goed werkgeverschap, art. 6:96 BW, art. 7:686a lid 3 BW.
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-08-2017
CiteertitelTRA 2017/93
SamenvattingOndernemingsraad, vaststelling vakantiedagen, instemmingsrecht, CAO
Samenvatting (Bron)Afspraak met OR overeenkomst als bedoeld in artikel 32 WOR? / terecht niet-ontvankelijkheidsoordeel door rechtbank/ subsidiair verzoek ex artikel 27 WOR eerst in hoger beroep ontvankelijk/ inhoudelijke beoordeling/ afwijzing vaststelling vakantiedagen voor verleden/ toewijzing verklaring voor recht voor kerststop 2017 aangewezen collectieve vakantiedag/ geen proceskostenveroordeling .
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:3680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 27-07-2017
CiteertitelTRA 2017/94
SamenvattingDe vrouwelijke bevallen zelfstandigen definitief uit de kou (?): (ook) de CRvB kent rechtstreekse werking toe aan artikel 11 VN-vrouwenverdrag
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.
AnnotatorL. van den Berg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 22-06-2017, C-126/16
CiteertitelTRA 2017/95
SamenvattingBezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2017.#Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a. tegen Smallsteps BV.#Verzoek van Rechtbank Midden-Nederland om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2001/23/EG - Artikelen 3 tot en met 5 - Overgang van ondernemingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Uitzonderingen - Insolventieprocedure - ,Pre-pack' - Voortbestaan van een onderneming.#Zaak C-126/16.
AnnotatorM. Kullmann
UitspraakECLI:EU:C:2017:489
Artikel aanvragenVia Praktizijn