Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 27-10-2017
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelPrivaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel II)
CiteertitelTBR 2017/154
SamenvattingIn het tweede deel van de serie artikelen over circulair bouwen (eerder verschenen in TBR 2017/139) gaat de auteur in op de consequenties voor het goederenrecht en bouwcontractenrecht.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging overeenkomst in conflictsituatie
CiteertitelTBR 2017/155
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de gevolgen van het Finn Frogne-arrest voor de wijziging van bouwcontracten. Ingrijpende aanpassingen van het bestaande contract na bijvoorbeeld een schikking kunnen een wezenlijke wijziging opleveren. De vraag is welke ruimte partijen hebben om bij overheidsopdrachten afspraken te maken ter beŽindiging van een geschil en daarbij de opdracht aan te passen, zonder in strijd te handelen met het aanbestedingsrecht.
Auteur(s)D.J.L. van Ee , R.P. Fennis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGelijke kansen bij het verlenen van schaarse vergunningen in het omgevingsrecht
CiteertitelTBR 2017/156
SamenvattingDe auteur gaat in dit artikel in op de verdeling van schaarse rechten en het beginsel van gelijke kansen, in bijzonder in relatie tot het omgevingsrecht. Uitgangspunt is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2016. De vraag die centraal staat is wanneer sprake is van een schaarse omgevingsvergunning of ruimtelijk plan waardoor het beginsel van gelijke kansen in acht moet worden genomen.
Auteur(s)A. Drahmann
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De wettelijke materiŽle toetsingscriteria nader belicht
CiteertitelTBR 2017/157
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de Belemmeringenwet Privaatrecht, in het bijzonder op de materiŽle toetsingscriteria die op grond van wet en jurisprudentie zijn ontwikkeld.
Auteur(s)A. Divis-Stein
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
CiteertitelTBR 2017/158
SamenvattingIn deze kroniek worden door de auteurs de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2016 - 1 juli 2017.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooijen , J.C. Binnerts , L.A. Dutmer , E. de Groot , J.V. Dijkman
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelTBR 2017/159
SamenvattingTijdelijke omgevingsvergunning Gemert-Bakel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan van twee chalets op het recreatiepark "Naturistisch Recreatiepark Elsendorp" aan de [locatie] te Elsendorp.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelTBR 2017/160
SamenvattingBelanghebbende bij milieuactiviteit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelTBR 2017/161
SamenvattingMaatwerkvoorschrift windturbines
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2014 heeft het college met toepassing van artikel 3.14a, derde lid, en artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer twee maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het windturbinepark Hartelbrug II, gelegen aan de Nieuwesluisweg te Rotterdam.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelTBR 2017/162
SamenvattingMaatwerkvoorschrift energie Activiteitenbesluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2014 heeft het college met toepassing van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) vijf maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de koelinstallaties van het datacentrum van Capgemini aan de Archangelkade 1-3 te Amsterdam.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelTBR 2017/163
SamenvattingCompensatie Westerdiepsterkanaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het verzoek van Berend Botje handhavend op te treden tegen overtreding van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) afgewezen.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelTBR 2017/164
SamenvattingBevoegdheidsverdeling schadeverzoek
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2016 heeft Interbest een verzoek ingediend om de minister te veroordelen tot vergoeding van schade die zij lijdt en zal lijden als gevolg van het op 30 september 2014 vastgestelde Tracťbesluit A1 Bunschoten-Hoevelaken, in samenhang bezien met het niet nakomen van een in een brief van de minister van 2 februari 2015 vervatte toezegging.
AnnotatorF.A. Mulder , R.J.Th. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 09-06-2017
CiteertitelTBR 2017/165
SamenvattingContractgevolg geen onteigeningsgevolg
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Vaststelling schadeloosstelling. Taak rechter tot zelfstandig onderzoek. Belastingschade. Dubbele redelijkheidstoets bij vergoeding voor kosten van rechtskundige en deskundige bijstand. Inkomensschade bij verwerving vergelijkbaar beleggingspand. Onvolledig proces-verbaal terechtzitting.
AnnotatorJ.S. Procee , T.E.F. Reijnders
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 24-01-2017, 35.951
CiteertitelTBR 2017/166
SamenvattingWijziging vraagspecificatie
AnnotatorJ.H. Meerburg
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 30-11-2016, 35.885
CiteertitelTBR 2017/167
SamenvattingOnterechte ontbinding
AnnotatorJ.H.J. Bax
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad 23-06-2017
CiteertitelTBR 2017/168
SamenvattingBepaling van de prijs
Samenvatting (Bron)Opdracht, aanneming van werk. Geschil over redelijke prijs voor uitgevoerde werkzaamheden; art. 7:752 BW. Miskenning van gewekte verwachtingen? Strijd met goede procesorde? Waardering deskundigenbericht.
AnnotatorH.P.C.W. Strang
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1142
Artikel aanvragenVia Praktizijn