Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 03-12-2017
Aflevering 9
RubriekColumn
TitelGeneratie Y
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 7
SamenvattingDe nieuwe lichting advocaten – de millennials of generatie Y worden ze genoemd – lijkt minder bereid om zo hard te werken. Het koketteren met lange werkdagen is niet meer van deze tijd. Kaaks roept op deze kentering vooral toe te juichen.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7-7
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelLager opgeleiden wantrouwen rechters heimelijk
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 10
SamenvattingLager opgeleiden hebben weinig vertrouwen in de rechterlijke macht. Maar hun afkeer blijft onopgemerkt omdat onderzoekers deel zijn van het establishment, zegt oud-advocaat en psycholoog Liesbeth Hulst. Hulst promoveerde op 1 november aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over vertrouwen en wantrouwen in de rechtsstaat.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10-10
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Slachtoffers willen vooral erkenning’
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 12
SamenvattingHet smartengeld moet omhoog, betoogt Geertruid van Wassenaer als voorzitter van de Vereniging van Letselschade Advocaten. Preekt ze voor eigen portemonnee, nu letselschadeadvocaten ook mogen werken op no cure, no paybasis?
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelVan der Meer zet nieuwe ministers meteen voor het blok
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 14
SamenvattingHet advies van de commissie-Van der Meer klinkt de advocatuur als muziek in de oren. Voor het kabinet is het rapport minder welkom.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina14-17
LinkVolledige tekst rapport (rijksoverheid.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel‘In sommige sectoren is de situatie vrij schrijnend’
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 18
SamenvattingHet was een intensief karwei dat meer dan een jaar in beslag nam. Maar het resultaat is een solide rapport, waar de politiek niet omheen kan, zegt Herman van der Meer, voorzitter van de Commissie evaluatie puntentoekenning.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina18-19
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelEen dier is (g)een zaak - Zelfs een Kever heeft soms juridische bijstand nodig
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 20
SamenvattingVoorkomen dat kevers worden gedood. De verblijfplaats van een hond achterhalen. Het lijkt uitzonderlijk, maar niet voor advocaten die procederen tegen de inbeslagname van dieren.
Auteur(s)T. de Vette
Pagina20-21
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelSharia in de Nederlandse rechtszaal
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 24
SamenvattingHet islamitisch familierecht heeft in ons rechtsstelsel geen officiële plek. Toch wordt er in rechtszaken steeds vaker rekening mee gehouden.
Auteur(s)M. Jansen
Pagina24-26
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelVerjaagd door de oorlog
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 34
SamenvattingJe hebt een goedlopend advocatenkantoor en het leven lacht je toe. Tot er oorlog uitbreekt en je moet vluchten. Het overkwam de Syriërs Alshamli, Bako en Khajadourian.
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina34-38
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelBejaardenbajes - Kwetsbare oudere behoeft speciale voorzieningen
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 45
SamenvattingHet aantal 65-plussers in de gevangenis stijgt. Hebben we in Nederland behoefte aan een speciale ouderenbajes, net zoals in Duitsland?
Auteur(s)N de Graaf
Pagina45-48
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelOp zoek naar de juiste deskundige
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 52
SamenvattingIs de deskundige in en buiten rechte wel deskundig en wie bepaalt dat? Het optreden van de deskundige in civiele en bestuursrechtelijke geschillen blijft een blinde vlek in de Nederlandse rechtspraak.
Auteur(s)B. Zevenbergen
Pagina52-54
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelVerzet of hoger beroep, dat is de vraag
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 55
SamenvattingMeestal is het helder welk rechtsmiddel tegen een vonnis moet worden ingesteld. Soms blijkt dat niet het geval. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch had recent een zaak aan de hand waarin het niet zo eenvoudig was vast te stellen welk rechtsmiddel moest worden aangewend.
Auteur(s)D. van Dal , C. Slegers
Pagina55-57
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelBewijsbeslag effectief instrument in arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 59
SamenvattingHet bewijsbeslag is een van de instrumenten die een advocaat ter beschikking staat voor bewijsvergaring en waarheidsvinding. Het belang van bewijsbeslag is met de digitalisering en cloud computing toegenomen. Het bewijsbeslag kan worden ingezet in de algemene (proces)praktijk. In dit artikel wordt de focus gelegd op de arbeidsrechtpraktijk.
Auteur(s)M. Draaisma , L. Milders
Pagina59-61
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelEerbetoon voor advocaat onder vuur
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 67
SamenvattingDe Turks-Koerdische advocaat Ramazan Demir verdedigt terroristenverdachten, journalisten, politici en collega’s die door de Turkse overheid worden vervolgd. Vorige maand ontving hij de IBA Human Rights Award.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina67-67
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelTe kritisch voor de macht
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 68
SamenvattingSanders bespreekt leven en loopbaan van de onafhankelijk denkende en kritische (staats)rechtsgeleerde Simon van Leeuwen (1627-1682).
Auteur(s)R. Sanders
Pagina68-68
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelTe laat door apparaatsfouten
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 69
SamenvattingWanneer is een termijnoverschrijding bij het indienen van hoger beroep of cassatie verschoonbaar? Kingma bespreekt aan de hand van een aantal arresten de verschillende beoordelingscriteria, en maakt daarbij ook de oversteek naar de periode onder KEI.
Auteur(s)S. Kingma
Pagina69-69
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (recht.nl)
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (recht.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 17-10-2016, 160083
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 80
SamenvattingTijdig aanleveren pleitnota en miskennen procesrechtelijk aspect. Geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt dat de pleitnota pas kort voor de zitting gereed was. Evenmin kan worden verweten dat veel tijd is besteed aan de materieelrechtelijke kant van de zaak en een procesrechtelijk aspect niet is onderkend.
Pagina80-80
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:​TAHVD:2016:185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 14-11-2016, 160112
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 80
SamenvattingNiet tijdig bespreken van mogelijkheden cassatieprocedure, geen mogelijkheid tot second opinion.
Pagina80-80
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:​TAHVD:2016:209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 02-12-2016, 160169
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 80
SamenvattingDoor klager aangevoerde gronden leiden niet tot rechtvaardiging doorbreking appelverbod. Artikel 46h lid 7 Advocatenwet.
Pagina80-81
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:​TAHVD:2016:223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 19-12-2016, 160167
CiteertitelAdv.bl. 2017-9, p. 81
SamenvattingRaadplegen deken bij aanvraag faillissement en schending geheimhouding.Doorbreking geheimhoudingsplicht waar sprake is van het recht op toegang tot de rechter voor de incasso van een declaratie. Gedragsregels 6 en 27 lid 7.
Pagina81-81
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:​TAHVD:2016:257
Artikel aanvragenVia Praktizijn