AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 26-03-2005
Aflevering 12
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/232HR
CiteertitelAB 2005/82
SamenvattingTerugwerkende kracht van vernietiging milieuvergunning; handhavingsbesluit (last onder dwangsom) deelt niet in gevolgen vernietigde besluit; verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevelen ter invordering verbeurde dwangsommen afgewezen.
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/232HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KNORHOF B.V., gevestigd te Kapel-Avezaath, gemeente Buren, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J.P. Heering, t e g e n DE GEMEENTE BUREN, gevestigd te Lienden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorP.J.J. van Buuren
Pagina519-535
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR2773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-06-2003, 02187/02 E
CiteertitelAB 2005/83
SamenvattingVrijspraak van het ten laste gelegde handelen in strijd met de voorschriften verbonden aan een door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State vernietigde milieuvergunning; vernietiging heeft terugwerkende kracht.
Samenvatting (Bron)Bij arrest van 8 juli 2002 heeft het Gerechtshof te Arnhem [verdachte] vrijgesproken van het tenlastegelegde handelen in strijd met de voorschriften van een krachtens de Wet milieubeheer afgegeven vergunning van 27 april 1999, althans een zodanige vergunning van 30 juli 1996.
Pagina535-537
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AF7935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, 38831
CiteertitelAB 2005/84
SamenvattingBewijsaanbod in belastingrecht; geen tussenbeslissing; rechter moet gelegenheid bieden tot uitvoering bewijsaanbod.
Samenvatting (Bron)Motiveringsklachten, bewijsvermoeden. Tegenbewijs, (voorwaardelijk) bewijsaanbod en de rol van de rechter hierbij.
AnnotatorY.E. Schuurmans
Pagina537-542
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR7741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-02-2003, 200205298/1
CiteertitelAB 2005/85
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf, arbeid als zelfstandige, prejudiciŽle vraag.
Samenvatting (Bron)-
Pagina542-548
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AF4459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-02-2005, 200205298/1-A
CiteertitelAB 2005/86
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf, arbeid als zelfstandige, onbillijkheid van overwegende aard.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina548-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200402657/1
CiteertitelAB 2005/87
SamenvattingDrooghouden bouwput; onttrekken en gedeeltelijk retourneren van grondwater; verschoonbare termijnoverschrijding; art. 35 GWW geeft afdoende schaderegeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2004, kenmerk 2003-12725, heeft verweerder aan de [vergunninghoudster] een vergunning ingevolge de Grondwaterwet verleend voor het onttrekken en gedeeltelijk retourneren van grondwater ten behoeve van het uitbreidingsplan Saendelft. Dit besluit is op 20 februari 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. van Hall
Pagina552-556
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200405108/1
CiteertitelAB 2005/88
SamenvattingBewuste informatieavond is formeel geen gedachtewisseling; onderzoek op locatie onvoldoende, teveel afgegaan op meer algemene gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2004, kenmerk 2003-16954, heeft verweerder krachtens artikel 14 van de Grondwaterwet aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAB B.V. vergunning onder voorschriften verleend voor het onttrekken van maximaal 1.600.000 m3 grondwater, waarbij maximaal 180 m3 per uur en maximaal 133.920 m3 per maand mag worden onttrokken, ter plaatse van de Abel Tasmankade te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie T, nummers 1539 en 1540. Dit besluit is op 28 mei 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. van Hall
Pagina556-560
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200402482/1
CiteertitelAB 2005/89
SamenvattingLast onder dwangsom, woningonttrekking, gemeentelijke gebruiksverordening in strijd met Huisvestingswet?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) appellanten gesommeerd de woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de woning) niet langer in strijd met de Gebruiksverordening tweede woningen Veere (hierna: de verordening) te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken. Indien niet binnen 14 dagen zou worden voldaan aan deze lastgeving, zou voor iedere geconstateerde overtreding een dwangsom van 113,45 per dag worden verbeurd, met een maximum van 13.613,41.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina560-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200407507/1 en 200407507/2
CiteertitelAB 2005/90
SamenvattingLPG-tankstation, externe veiligheidsafstanden, bestaande of nieuwe situatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante vergunning geweigerd voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting omvattende een motorbrandstoffenstation bestemd tot het bewaren in een ondergronds reservoir van benzine, dieselolie en door samenpersen tot vloeistof verdicht propaan (LPG), alsmede een verkoopkiosk, garage, washal en een gedeelte voor het verkopen van motorvoertuigen op het perceel gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Didam, sectie [], nummers [] en [], en sectie [], nummers [] en []. Dit besluit is op 29 juli 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorP. van der Ree
Pagina563-566
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-11-2004, AWB 04/78
CiteertitelAB 2005/91
SamenvattingSpeelautomatenhallen; gokproblematiek; aanpassing voorschriften; wijziging openingstijden; alleen koffie of thee: geen andere dranken en eetwaren; vereniging: belanghebbende?; afwijking advies bezwaarschriftencommissie; bevoegdheid verweerder; bewijslast; belangen. (1. Big Apple Arnhem BV, 2, Double Fun Amusementen BV, 3. V.O.F. Suikerland, 4. JVH Amusementscentra BV, 5. de VAAC tegen De Burgemeester van Arnhem).
Samenvatting (Bron)Wet op de kansspelen Vergunning speelautomatenhal
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina567-573
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR6473
Artikel aanvragenVia Praktizijn