AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 08-12-2017
Aflevering 46
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-11-2017
CiteertitelAB 2017/397
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaren wegens alcoholmisbruik. .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2015 heeft het CBR het rijbewijs van [appellante] ongeldig verklaard vanaf 28 oktober 2015.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-10-2017
CiteertitelAB 2017/398
SamenvattingToegang tot overheidsinformatie. Geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden bij Wob-verzoek over MH17 ramp. Art. 10 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 februari 2015 heeft de minister de verzoeken van de NOS en anderen om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie te verstrekken over de besluitvorming rond de afwikkeling van de ramp met het Malaysia Airlines-vliegtuig met vluchtnummer MH17 dat op 17 juli 2014 in Oekraďne is neergestort, gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorJ. Tingen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-10-2017
CiteertitelAB 2017/399
SamenvattingVerkeersbesluit. Zelf in de zaak voorzien. Evenredigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2015 heeft het college het verkeersbesluit "Milieuzone Rotterdam 2016" vastgesteld.
AnnotatorW.S. Zorg
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelAB 2017/400
SamenvattingOmgevingsvergunning voor vellen bomen. Belanghebbende?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het kappen en de herplant van één boom in de Stephensonstraat en drie bomen in de Wattstraat te Schiedam.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelAB 2017/401
SamenvattingOmgevingsvergunning beperkte milieutoets, Intrekking vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2014 heeft het college het verzoek van [verzoeker] om intrekking van een vergunning voor de varkenshouderij aan de [locatie 1] te Rijsbergen niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam , L. Westendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-09-2017
CiteertitelAB 2017/402
SamenvattingEtnisch profileren.
Samenvatting (Bron)Themacontrole: Onderzoek naar mensen met band met Turkije, risicoprofiel, ongerechtvaardigd onderscheid naar nationaliteit.
AnnotatorI. Sewandono
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 09-05-2017
CiteertitelAB 2017/403
SamenvattingBesluitbegrip. Mededeling over de gevolgen van te lang verblijf in het buitenland.
Samenvatting (Bron)Uitsluiting bijstand. Procesbelang bij beoordeling beroep. Mededeling over gevolgen van te lang verblijf in buitenland is bestuurlijk rechtsoordeel. In dit geval is het bestuurlijk rechtsoordeel niet op een lijn te stellen met een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb. Niet onevenredig bezwarend om een geschil over de interpretatie van artikel 13, lid 1, aanhef en onder e PW voor te leggen aan de bestuursrechter.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-07-2017
CiteertitelAB 2017/404
SamenvattingBestuurlijke boete. Bewijs. Recht van verzet tegen gebruik contactgegevens.
Samenvatting (Bron)Artikel 11.7, vierde lid (oud) van de Tw. (Recht van verzet)
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 08-11-2016
CiteertitelAB 2017/405
SamenvattingLast onder dwangsom. Bewijs. Non-discriminatie tussen stapelaars en andere zakelijke klanten en eis van eenzelfde afzenderadres voor partijenpost.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom art. 9 Postwet discriminatoir handelen PPG afzenderadres uniform onvoldoende onderzoek of sprake is van ongelijke behandeling
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-04-2017
CiteertitelAB 2017/406
SamenvattingBestuursdwang. Kostenbesluit vernietigd naar aanleiding van telefoongesprek met medewerker verweerder.
Samenvatting (Bron)Wet dieren, bestuursdwang, kostenbesluit, niet redelijk om kosten van bestuursdwang ten laste van appellant te laten komen, verzoek schadevergoeding afgewezen
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:156
Artikel aanvragenVia Praktizijn