Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-12-2017
Aflevering 7465
RubriekRedactioneel
TitelDuiken voor communicatie
CiteertitelGst. 2017/185
SamenvattingMensen die met overheden communiceren zijn daarbij vaak afhankelijk van harde bestuursrechtelijke termijnen. Zij hebben het vast geconstateerd: sommige overheden, ook gemeenten, worden eerder moeilijker, dan makkelijker toegankelijk.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe onderworpenheid van overheidsondernemingen aan vennootschapsbelasting sinds 2016
CiteertitelGst. 2017/186
SamenvattingIn een bijdrage aan de Gemeentestem in mei 2014 heeft Buur de contouren van de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen aan de hand van het conceptwetsvoorstel dat destijds voor consultatie publiek was gemaakt, besproken. In deze bijdrage wordt beschreven het vennootschapsbelastingregime voor overheidsondernemingen dat uiteindelijk tot stand is gekomen. Dat regime verschilt op wezenlijke punten van het regime waartoe genoemd conceptwetsvoorstel zou hebben geleid. In de beschrijving van het actuele regime voor overheidsondernemingen worden alle belangrijke ontwikkelingen betrokken die zich sinds de bekendmaking van het conceptwetsvoorstel hebben voorgedaan, opdat deze bijdrage aansluit op die van Buur.
Auteur(s)D.J. Prinsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 02-06-2017
CiteertitelGst. 2017/187
SamenvattingToezichthoudersaansprakelijkheid: Heeft de toezichthouder in redelijkheid tot zijn beleid met betrekking tot toezicht en controle dan wel tot zijn optreden in een concreet geval kunnen komen, gegeven een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid, het aan de orde zijnde risico en de hem bekende omstandigheden?
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Onvoldoende toezicht Arbeidsinspectie op naleving asbestverbod? Relativiteit. Beleids- en beoordelingsvrijheid. Omstandigheden waaronder toezicht tekortschiet. Stelplicht en bewijslast.
AnnotatorT. Barkhuysen , P.M.J.J. Swagemakers
LinkVolledige tekst annotatie (potjonker.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelGst. 2017/188
SamenvattingWet gemeentelijke schuldhulpverlening. BeŽindiging. Rol dwangakkoord bij beŽindiging schuldhulpverlening. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2015 heeft het college de schuldhulpverlening aan [appellant] beŽindigd.
AnnotatorH. van Deutekom
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelGst. 2017/189
SamenvattingBeschrijving bestaand gebruik in het beheerplan: strijd met het zorgvuldigheids- en rechtzekerheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 hebben het college en de staatssecretaris op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "De Wilck" vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelGst. 2017/190
SamenvattingPlaatsaanwijzing perceel waar het verboden is een bepaald ras en vergelijkbare honden aanwezig te hebben. Geen concretiserend besluit van algemene strekking, maar een persoonsgerichte beschikking en daarom B&W niet bevoegd het besluit te nemen. (Sint-Oedenrode)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2015 heeft het college de tuin en de woning van het perceel [locatie] te Sint-Oedenrode (hierna: het perceel) aangewezen als plaats waar het verboden is honden aanwezig te hebben, behorende tot het ras dat betrokken was bij een bijtincident op 10 april 2015, of vergelijkbare honden.
AnnotatorM.I. Tuk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelGst. 2017/191
SamenvattingPlanschade, passieve risicoaanvaarding, concrete poging. (Heiloo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2015 heeft het college het verzoek van t Vennewater om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorL.J. Gerritsen , M.J.O. Copier
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelGst. 2017/192
SamenvattingDe aanvraag van Cinop is bij het, in bezwaar gehandhaafde, besluit van 19 oktober 2015 in de eerste fase afgewezen omdat deze niet voldoet aan het drempelcriterium D7 van de beleidsregels (hierna: het drempelcriterium), dat inhoudt dat de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur maximaal Ä 163.000,00 (hierna: de dg-norm) per kalenderjaar bedraagt. Uit het bij de aanvraag gevoegde formulier ďWet Normering TopinkomensĒ, de zogenoemde WNT verklaring, blijkt dat de bezoldiging van de bestuurder van Cinop hoger is dan de dg-norm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2015 heeft de minister een aanvraag van Cinop om subsidie afgewezen.
AnnotatorH. Pennarts , C.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-10-2017
CiteertitelGst. 2017/193
SamenvattingWeigering vergunning wegens ernstig gevaar voor misbruik. (Rijswijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2015 heeft de burgemeester geweigerd aan Haaglandia vergunningen te verlenen voor het exploiteren van een sportkantine en voor het verkopen van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-10-2017
CiteertitelGst. 2017/194
SamenvattingWeigering vergunning wegens ernstig gevaar voor misbruik. (Kerkrade)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2015 heeft de burgemeester geweigerd aan [appellante] een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW-vergunning) te verlenen voor [horeca-inrichting] aan de [locatie 1] te Kerkrade.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2676
Artikel aanvragenVia Praktizijn