Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 31-12-2017
Aflevering 6
RubriekColumn
TitelPensioenen en het nieuwe Regeerakkoord
CiteertitelTPV 2017/41
SamenvattingVertrouwen in de toekomst’ is de titel van het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-III, ook wel de ‘chriberale vier’ genoemd. Van de 68 bladzijden is ongeveer anderhalve pagina tekst gewijd aan de vernieuwing van het pensioenstelsel.
Auteur(s)P.G. van der Graaff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPensioen en rente: rol van contract, toezichtkader en beleggingsbeleid
CiteertitelTPV 2017/42
SamenvattingDe rente is afgelopen decennia sterk gedaald. De rente op Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar was tussen 1970 en 1992 gemiddeld nog ruim 8%. In 2015-2017 was dit tussen 0 en 1%. Gezien de aard van de verplichtingen is voor pensioenfondsen vooral de (bijna) risicovrije rente voor lange looptijden van belang. De daling van de rente is deels te verklaren uit de afname van de inflatie. De (verwachte) inflatie is afgenomen na de overstap op een krapper monetair beleid in het begin van de jaren 80 en de invoering van een expliciet inflatiedoel voor centrale banken.
Auteur(s)M.H.C. Lever
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet nut van ALM voor een goede besluitvorming bij pensioenfondsen
CiteertitelTPV 2017/43
SamenvattingDe besluitvorming bij pensioenfondsen is complex. Bestuurders moeten veel overwegingen meenemen bij het maken van keuzes, binnen randvoorwaarden die vaak conflicteren. De keuzes die gemaakt moeten worden hebben bovendien gemeen dat ze vaak in de (verre) toekomst vallen en per definitie onzeker zijn: de toekomst verloopt altijd anders dan gedacht.
Auteur(s)A. Slager , R.M. Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe pensioen opPEPPer?
CiteertitelTPV 2017/44
SamenvattingIedere burger van een EU-lidstaat heeft door art. 45 Werkingsverdrag het recht om naar een andere lidstaat te gaan en daar te werken. Het vrije verkeer van werknemers, een van de belangrijkste pijlers van de interne markt van de Europese Unie, is op het gebied van tweede pijler pensioenen nauwelijks van de grond gekomen. Naast dat er sprake is van grote diversiteit op het gebied van pensioenregelgeving tussen lidstaten, is portabiliteit van pensioenregelingen nauwelijks Europeesrechtelijk in EU-wetgeving gefaciliteerd. Hierdoor zijn werknemers prima facie vooral overgelaten aan de regelgeving van de lidstaten.
Auteur(s)L. van der Vaart , H. van Meerten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeter maatwerk door deelnemersdata
CiteertitelTPV 2017/45
SamenvattingData van pensioendeelnemers blijken relevante informatie te bevatten over hun voorkeuren. Omdat mensen niet altijd de gewenste keuze maken en kiezen moeilijk vinden, kan maatwerk via een datagedreven benadering deelnemers helpen.
Auteur(s)N. Kortleve , N. van 't Klooster
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op: Waarom elke (onafhankelijke) pensioenfondsbestuurder stemrecht heeft (TPV 2017/29)
CiteertitelTPV 2017/46
SamenvattingMet belangstelling namen wij kennis van de eerder dit jaar in TPV verschenen bijdrage van Stroeve & De Bruin (TPV 2017/29). Zij concluderen dat elke bestuurder van een pensioenfonds stemrecht moet hebben. Dat geldt niet in alle gevallen voor de onafhankelijke voorzitter (m/v) die lid is van het bestuur, zo menen wij. In deze bijdrage lichten wij ons standpunt toe.
Auteur(s)C.J. Kraaiveld , R.H. Maatman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelRechtspraak
CiteertitelTPV 2017/49
SamenvattingMet ECLI:NL:GHSHE:2017:4788 (Hiaat in een verplichtststellingsbesluit) en ECLI:NL:HR:2017:2564 (Afkoop levensverzekering in geval van premiebetaling door een derde)
Auteur(s)B. Degelink
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:4788
Artikel aanvragenVia Praktizijn