Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-01-2018
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelPrivaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel III). Het aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2018/1
SamenvattingIn het derde deel van de serie Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie, in het bijzonder circulair bouwen, wordt de rol van het aanbestedingsrecht besproken. Daarbij komen het Europees- en nationaal aanbestedingsrecht aan bod en wordt vervolgens bezien voor welke keuzes een aanbestedende dienst staat bij de vormgeving van een aanbestedingsprocedure met circulaire elementen. Welke procedure te kiezen, welke eisen te stellen aan de opdracht en aan de markt, en hoe de selectiecriteria en de gunningscriteria te bepalen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kruimelvergunning: gesneden koek?. Toepassing van de kruimellijst nader beschouwd
CiteertitelTBR 2018/2
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de toepassing van de verschillende onderdelen van de kruimellijst (de limitatieve lijst opgenomen in artikel 4 bijlage II Bor). Per onderdeel worden de toetsingscriteria besproken, waarbij de (recente) Afdelingsjurisprudentie wordt betrokken. De auteurs sluiten af met een conclusie en blikken daarin vooruit op de komst van de Omgevingswet.
Auteur(s)A. Franken van Bloemendaal , H. Koolen
LinkVolledige tekst artikel (gijsheutinkadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKetenaansprakelijkheid bij bestuurlijke boetes voor illegale tewerkstelling
CiteertitelTBR 2018/3
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op Ketenaansprakelijkheid bij bestuurlijke boetes voor illegale tewerkstelling op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen die de Wav met zich meebrengt, met speciale aandacht voor de verantwoordelijkheden binnen een keten van opdrachtgevers.
Auteur(s)P.J. Krop
LinkVolledige tekst artikel (kroesadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebruiksruimte’ en de optimale balans tussen beschermen en benutten. Over de juridische toepassing van een in wezen beleidsmatig concept
CiteertitelTBR 2018/4
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op het concept gebruiksruimte in de Omgevingswet. Besproken wordt hoe dit beleidsmatige concept juridische relevantie krijgt en door kan werken in de omgevingsrechtelijk besluitvorming van gemeenten.
Auteur(s)R. Sillevis Smitt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 30-08-2017
CiteertitelTBR 2018/5
SamenvattingProvinciale Verordening Noord-Holland en windturbines
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2016 hebben gedeputeerde staten geweigerd aan het Havenbedrijf omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van zeven windturbines op de percelen kadastraal bekend Amsterdam, sectie K, nummers 3980, 3872, 3825, 4028 en 4030 aan de Hornweg te Amsterdam in afwijking van het bestemmingsplan.
AnnotatorG.H.J. Heutink
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelTBR 2018/6
SamenvattingLegessanctie Zevenaar
Samenvatting (Bron)Artikel 3.1, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening. Legessanctie. In behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning één door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst die verband houdt met het bestemmingsplan.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelTBR 2018/7
SamenvattingBestemmingsplan Heusden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Heesbeen" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 19-10-2017, C‑281/16
CiteertitelTBR 2018/8
SamenvattingVerkleining Habitatrichtlijngebied
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 oktober 2017.#Vereniging Hoekschewaards Landschap tegen Staatssecretaris van Economische Zaken.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/72 - Lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio - Verkleining van de oppervlakte van een gebied - Wetenschappelijke fout - Geldigheid.#Zaak C-281/16.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2017:774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 08-06-2017, 72.077
CiteertitelTBR 2018/9
SamenvattingToerekenbare tekortkoming adviseur
AnnotatorF.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
UitspraakECLI:RAADVANARBITRAGEVOORDEBOUW
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 22-05-2017, 72.070
CiteertitelTBR 2018/10
SamenvattingWaarschuwing in precontractuele fase keert niet terug in overeenkomst
AnnotatorW.J.M. Herber
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 02-05-2017, 35.875
CiteertitelTBR 2018/11
SamenvattingHerstelverplichting op grond van besteksgarantie
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 30-08-2017, 72.078
CiteertitelTBR 2018/12
SamenvattingVraag of architect heeft gehandeld als goed en zorgvuldig architect
AnnotatorS. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 04-05-2017, C-387/14
CiteertitelTBR 2018/13
SamenvattingAanvulling van inschrijving
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 mei 2017.#Esaprojekt sp. z o.o. tegen Wojewodztwo Lodzkie.#Verzoek van Krajowa Izba Odwolawcza om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie - Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van de ondernemers - Artikel 48, lid 3 - Mogelijkheid om zich te beroepen op de draagkracht van andere entiteiten - Artikel 51 - Mogelijkheid om de inschrijving aan te vullen - Artikel 45, lid 2, onder g) - Uitsluiting van deelneming aan een overheidsopdracht wegens ernstige fout.#Zaak C-387/14.
AnnotatorF.G. Horsting
UitspraakECLI:EU:C:2017:338
Artikel aanvragenVia Praktizijn