Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 31-12-2017
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelExceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften in het omgevingsrecht door de bestuursrechter: de stand van zaken
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 151
SamenvattingIn de ogen van redacteur De Vries springen er twee vragen uit bij de beroepszaak rond het door de raad van de gemeente Purmerend vastgestelde bestemmingsplan ‘Reparatie Wheermolen-tankstation en groenstroken 2016’. Die twee vragen zijn: (1) hoe intensief moet de bestuursrechter een algemeen verbindend voorschrift toetsen en welke omstandigheden zijn daarvoor bepalend, en (2) maakt het hierbij uit of het gaat om een ministeriële regeling (de REVI) of om een regeling van een volksvertegenwoordigend orgaan (bijvoorbeeld een provinciale r.o.-verordening of een bestemmingsplan), gelet op het verschil in democratische legitimatie van deze regelingen. Auteur bespreekt in dit redactionele artikel de context van deze lopende beroepszaak en voert de lezer uiteindelijk tot deze essentie.
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina151-155
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van zaken van de stelselherziening: een nieuw regeerakkoord
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 156
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de stand van zaken van de stelselherziening van het omgevingsrecht gegeven vanaf het zomerreces 2017.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina156-160
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBurgerparticipatie en omgevingsprojecten: hoe zorgen we voor kwaliteit?
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 161
SamenvattingIn dit artikel plaatsen de auteurs kritische kanttekeningen bij de regeling in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit over participatie vanuit de samenleving. Zij schetsen ook een beeld hoe het beter zou kunnen.
Auteur(s)A.W. Koers , H.E. Bröring
Pagina161-166
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBouwen in een circulaire stad
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 167
SamenvattingIn deze bijdrage wordt onderzocht of het huidige en toekomstige omgevingsrechtelijk instrumentarium voldoende mogelijkheden en/of stimulansen biedt om volledig circulaire steden mogelijk te maken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde. Eerst wordt ingegaan op de eisen die aan de circulariteit van bouwwerken kunnen worden gesteld in de ontwerpfase. Besproken wordt in hoeverre de ambities van gemeentelijke ‘koplopers’ kunnen worden vormgegeven door strenge(re) eisen te stellen aan het materiaalgebruik bij nieuwbouw. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre circulariteit bij bestaande bouw kan worden bereikt. Daarbij gaat het zowel om het planologisch instrumentarium om leegstand tegen te gaan, als om de eisen die kunnen worden gesteld aan verantwoord materiaalgebruik bij renovatie. Daarna komen de mogelijkheden in de sloopfase van een bouwwerk aan de orde: in hoeverre kunnen eisen worden gesteld ten aanzien van de scheiding van waardevol bouw- en sloopmateriaal?
Auteur(s)M.N. Boeve
Pagina167-176
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelParticipatie bij besluitvorming over aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 177
SamenvattingDeze bijdrage gaat over de codificering van het participatiebeginsel. Dit wordt besproken aan de hand van de projectprocedure op grond van de Omgevingswet, de zogenoemde voornemenprocedure, en het overgangsrecht zoals dat is opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina177-183
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInhoud en reikwijdte van het projectbesluit voor ‘natte’ waterstaatswerken
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 184
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de inhoud en reikwijdte van het projectbesluit voor ‘natte’ waterstaatswerken.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina184-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegratie als keuze: het projectbesluit voor waterschappen in de nieuwe Omgevingswet
CiteertitelTvO 2017, 4, p. 191
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de keuzes die waterschappen zullen kunnen maken over de mate van integratie in een projectbesluit.
Auteur(s)H.J.M. Besselink
Pagina191-195
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn