Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 01-04-2005
Aflevering 3
TitelKadaster wil 'blijven bewegen'. Acht vestigingen dicht, 720 man eruit...
CiteertitelNotariaat, 2005, 13
SamenvattingEenderde van het personeel eruit en meer dan de helft van de vestigingen dicht. Het Kadaster gaat ingrijpend reorganiseren. En dat allemaal omdat de belangrijkste klant, het notariaat, voortaan zijn aktes digitaal zal aanleveren. Tijd voor een toelichting op alle veranderingen door Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad Van Bestuur.
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSteeds meer ruzieboedels. Jeugdtrauma's, lossere familiebanden, mondiger burgers, meer stiefrelaties, kortom:
CiteertitelNotariaat, 2005, 16
SamenvattingVan je familie moet je het hebben. Tot er een erfenis is te verdelen. Een mini-enquête van Notariaat Magazine leert wat het notariaat eigenlijk weet: nalatenschappen leiden steeds vaker tot ruzie. Van ruim honderd geënquêteerde kantoren geeft tien procent zelfs aan dat meer dan de helft van de nalatenschappen tot ruzie leidt. De notaris heeft heel wat te sussen.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEstate planners: notaris kan emigrant veel geld besparen. 'Er gaat op dit gebied nog wel het een en ander verkeerd'
CiteertitelNotariaat, 2005, 20
SamenvattingEstate planning is een specialisme in opkomst. Op 13 april congresseert de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) in het Chassé Theater in Breda over het thema 'algemene fiscale en civielrechtelijke aspecten van emigratie en remigratie'. Want er gaat op dat gebied nog wel het een en ander verkeerd, vertelt bijzonder hoogleraar estate planning Fons Stollenwerck.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina20-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMaatschap vraagt om aangepaste leiding. Moeilijke besluiten vaak uitgesteld of herroepen
CiteertitelNotariaat, 2005, 24
SamenvattingMaatschappen zijn moeilijk te leiden. Zelfstandige dienstverleners zijn gesteld op hun autonomie en laten zich moeilijk aansturen door collega's. Christ'l Dullaert en Monique van de Griendt schreven er een handzaam boek met aanbevelingen over.
Auteur(s) de Gruiter
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKamer van Toezicht 's-Gravenhage, 17-11-2004, 04/33
CiteertitelNotariaat, 2005, 26
SamenvattingBij herhaling niet tijdige indiening bij het BFT van de financiële stukken.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKamer van Toezicht Den Bosch, 16-09-2004, KLN 04.01
CiteertitelNotariaat, 2005, 26
SamenvattingZorgplicht bij het voorbereiden en passeren van een transportakte in het geval van een anti-speculatiebeding.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKamer van Toezicht Utrecht, 02-04-2004, 06/2003
CiteertitelNotariaat, 2005, 26
SamenvattingZorgplicht bij advisering. Op de notaris rustte niet de plicht om eigener beweging te adviseren tot een voor een erfgenaam uit fiscaal oogpunt gunstiger constructie, nu daarom door de testateur niet is gevraagd en de taak van de notaris een beperkte was.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKamer van Toezicht Rotterdam, 25-03-2004, 23/03
CiteertitelNotariaat, 2005, 26
SamenvattingNotaris leest een aan hem gerichte aangetekende brief niet en ondertekent het antwoord daarop ongelezen.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKamer van Toezicht Arnhem, 04-01-2005, 04/14, 04/23
CiteertitelNotariaat, 2005, 26
SamenvattingNogmaals: let op de verplichtingen uit de Wet MOT! Heen en weer boeken van derdengeld naar kantoorrekening en vice-versa. Een gewaarschuwd man telt blijkbaar niet altijd voor twee...
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHypotheekfraude loopt uit de hand. Valse salarisstrookjes, verkeerde taxaties en gestolen paspoorten:
CiteertitelNotariaat, 2005, 30
SamenvattingKnoeien met hypotheekaanvragen. Het komt steeds vaker voor en de schade is enorm. De financiers hebben elkaar inmiddels gevonden. In de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken binden zij de strijd aan tegen hypotheekfraude. "Maar we kunnen fraude alleen effectief bestrijden als alle schakels in een proces alert zijn", weet fraudecoördinator Nicole Goedèl. "Dat begint bij de baliemedewerker van de bank en dat eindigt bij de notaris die de akte passeert."
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNotaris en oud-notaris Verhaegen: Zo vader, zo zoon
CiteertitelNotariaat, 2005, 41
SamenvattingTijdens zijn schooltijd schilderde Eric Verhaegen de muren van het notariskantoor van zijn vader en ordende er de kaartenbakken. Nu, na de pensionering van zijn vader, is hij zélf de notaris in het Zeeuws-Vlaamse IJzendijke. Twee generaties Nederbelgen vertellen over hun favoriet vak, uitgeoefend in het Bourgondische, bijna Belgische Zeeuws-Vlaanderen. Niet te verwarren met de rest van Zeeland. "Ze zeggen niet voor niets: Een begrafenis hier is nog gezelliger dan een bruiloft aan de overkant!"
Auteur(s)M. Hooijmeijer
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn