Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 26-01-2018
Aflevering 4
RubriekVooraf
TitelDoos drie
CiteertitelNJB 2018/205
Samenvatting"Doos drie is één groot alternative fact"Wattel bespreekt in deze Vooraf het "alternative fact" van Doos Drie van de vermogensbelasting.
Auteur(s)P. Wattel
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAI en de rechtspraak - Meer dan alleen de ‘robotrechter’
CiteertitelNJB 2018/206
SamenvattingEen ‘robotrechter’ voor de afdoening van grote hoeveelheden standaardzaken lijkt aanstaande. In deze bijdrage wordt daarvan een schets gegeven van wat de artificiële intelligentie (AI) de rechtspraak nog meer te bieden heeft.
Auteur(s)J. van der Roest , J.E.J. Prins
LinkVolledige tekst artikel (NJB.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKomt de robotrechter er aan?
CiteertitelNJB 2018/207
SamenvattingAlgoritmes die uitkomsten in rechtszaken voorspellen trekken veel aandacht. Velen concluderen uit het bestaan van zulke voorspelalgoritmes dat ook het automatisch beslissen van rechtszaken dichterbij is gekomen. Maar deze conclusie berust op een verkeerd begrip van voorspelalgoritmes en op veronachtzaming van het verschil tussen het voorspellen en het nemen van juridische beslissingen.
Auteur(s)H. Prakken
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHuisvuil en responsiviteit
CiteertitelNJB 2018/208
SamenvattingRegels waar de overheid haar burgers mee confronteert moeten ruimte bieden voor responsiviteit en rekening houden met hun doenvermogen maar bovenal uitlegbaar zijn.
Auteur(s)B. Marseille , M. Wever
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBetere bescherming tegen afnemende wilsbekwaamheid
CiteertitelNJB 2018/209
SamenvattingUitgangspunt bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid is dat iedereen die wettelijk niet handelingsonbekwaam is wilsbekwaam is en dat de notaris desgevraagd in beginsel zijn ministerie moet verlenen en aan de wensen van een cliënt dient te voldoen. Daarom is het van belang dat de beoordeling van de wilsbekwaamheid van ouderen op het moment van het verrichten van rechtshandelingen met meer waarborgen wordt omgeven dan nu het geval is.
Auteur(s)W. van Tongeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn