Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 23-02-2018
Aflevering 2
RubriekEditorial
TitelSubsidiariteit, proportionaliteit en doelbinding als algemene beginselen: codificatie graag, maar meer volledig
CiteertitelDD 2018/8
SamenvattingHet subsidiariteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het doelbindingsbeginsel (ook wel: beginsel van zuiverheid van oogmerk of verbod van détournement de pouvoir2) behoren tot het geldende strafprocesrecht.
Auteur(s)P.H.P.H.M.C. van Kempen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen juridisch criterium voor de ontoerekeningsvatbaarheid: een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag geanalyseerd
CiteertitelDD 2018/9
SamenvattingHet Gerechtshof Den Haag heeft op 16 maart 2017 uitspraak gedaan in de zaak Bart van U. Anders dan de rechtbank acht het hof Van U. niet ontoerekeningsvatbaar. In het arrest formuleert het hof een criterium voor ontoerekeningsvatbaarheid dat het Nederlands strafrecht voorheen niet kende.
Auteur(s)S.L.T.J. Ligthart , T. Kooijmans , G. Meynen
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2018/11
SamenvattingIn 2017 verscheen bij de uitgeverij Springer van de Tilburgse hoogleraar forensische psychiatrie G. Meynen het boek Legal Insanity. Explorations in Psychiatry, Law, and Ethics. In dit boek analyseert de auteur enkele centrale thema’s met betrekking tot de psychische stoornis in juridische zin aan de hand integrerende perspectieven vanuit de psychiatrie, het recht en de ethiek. Hij doet aanbevelingen voor de forensisch psychiatrische en (straf)rechtspraktijk.
Auteur(s)S. Struijk , S. Jousma , J.P. Balkema , F. Koenraadt , B.C.M. Raes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2018/12
SamenvattingDe aanpak van ernstige opgroei- en opvoedproblematiek – Twee nieuwe leeropdrachten om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren
Auteur(s)H. Creemers , I. Wissink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDe rol van het achterliggende rechtsgoed van strafbepalingen bij de beoordeling van de strafwaardigheid van gedrag
CiteertitelDD 2018/13
SamenvattingIn diverse recente strafzaken zijn verweren gevoerd die uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid beoogden. Dat einddoel werd langs verschillende wegen en ingangen getracht te bereiken, waarbij een rol was weggelegd voor het achterliggende, te beschermen rechtsgoed.
Auteur(s)V.E. van de Wetering , S.A. Eckhardt , S.R. Bakker
LinkVolledige tekst artikel (eur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn