AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 27-03-2018
Aflevering 13
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelAB 2018/95
SamenvattingLegessanctie
Samenvatting (Bron)Artikel 3.1, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening. Legessanctie. In behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning één door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst die verband houdt met het bestemmingsplan.
AnnotatorA.H.J. Hofman , G.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelAB 2018/96
SamenvattingBestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenhof" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-02-2018
CiteertitelAB 2018/97
SamenvattingCalamiteit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft de minister aan ZGT een boete van 12.730,00 opgelegd in verband met het niet onverwijld melden van een calamiteit die binnen ZGT heeft plaatsgevonden.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-12-2017
CiteertitelAB 2018/98
SamenvattingWob
Samenvatting (Bron)Bij te onderscheiden brieven van 11 juli 2015 heeft [appellant] tien verzoeken om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie te ontvangen bij Stek Jeugdhulp ingediend.
AnnotatorG.E. Creijghton-Sluyk , W.S. Zorg
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-11-2017
CiteertitelAB 2018/99
SamenvattingUrgentieverklaring
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2015 heeft de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen (hierna: de urgentiecommissie) een aanvraag van [wederpartij] om een urgentieverklaring afgewezen.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-10-2017
CiteertitelAB 2018/100
SamenvattingBestuurlijke boete
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2014 heeft het college aan [appellant] een bestuurlijke boete van 2.750,00 opgelegd wegens een vijftal overtredingen.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-09-2017
CiteertitelAB 2018/101
SamenvattingVerblijfsvergunning asiel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2015 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
AnnotatorA.E.M. Aagten
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 30-05-2017
CiteertitelAB 2018/102
SamenvattingWaarneming aan de hand van cameravoertuig blijven buiten beschouwing wegens strijd met privacy
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen omdat appellant meer heeft gewerkt dan opgegeven. Waarneming aan de hand van cameravoertuig blijven buiten beschouwing wegens strijd met privacy. Fysieke waarnemingen kunnen worden gebruikt. Voldoende onderbouwing.
AnnotatorM.W. Venderbos
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-08-2017
CiteertitelAB 2018/103
SamenvattingStelselmatige observaties
Samenvatting (Bron)Geen voldoende grondslag voor voeren van een gezamenlijke huishouding. 97 waarnemingen in periode van vijf maanden op ruim 60 dagen. Meerdere waarnemingen op 1 dag. of meerdere uren aaneengesloten. Betreffen stelselmatige observaties. Inbreuk met deze observaties op respect voor privéleven berust niet op voldoende duidelijke en voorzienbare en met waarborgen omklede wettelijke grondslag.
AnnotatorM.W. Venderbos
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-10-2017
CiteertitelAB 2018/104
SamenvattingConcurrentie
Samenvatting (Bron)Artikel 1:2 van de Awb, belanghebbende, concurrent, hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied
AnnotatorJ. Wieland
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-01-2017
CiteertitelAB 2018/105
SamenvattingUitleg begrip illegale behandeling
Samenvatting (Bron)Wet dieren, Richtlijn 96/23, Verordening 23/2010, verboden stoffen, Furazolidon, uitleg begrip illegale behandelijg, MRPL
AnnotatorW.B. Knigge , K. Giezeman
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn