Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 29-03-2018
Aflevering 3
RubriekVooraf
TitelDichtbij in België
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 3
SamenvattingDe rechterlijke macht gaat experimenteren met eenvoudige procedures om burenruzies en vechtscheidingen te beslechten. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat er experimenten komen met de buurtrechter en de schuldenrechter. Redacteur Francisca Mebius ging voor het Advocatenblad naar België om te zien hoe de rechtspraak daar omgaat met de huis-tuin-en-keukenproblemen van de burger.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKiloknallers van de r€chtspraak
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 7
SamenvattingVoor de Raad voor de rechtspraak is e-Court een concurrent. Kaaks besschouwt de aanval die door Frits Bakker op de digitale arbitrage-instelling is ingezet, niet alleen als een pleidooi voor kwaliteit, maar zeker ook als een strijd tegen een simpele concurrent in de incassomarkt.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7-7
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGelderland: geen vaste verhinderdata bij KEI
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 10
SamenvattingDe pilot met digitaal procederen in Gelderland toont onverwachte kinderziektes. Sommige rechters van de Rechtbank Gelderland doen alleen op één vaste dag in de week hun KEI-zittingen. Bij de dagbepaling houdt de rechtbank dan geen rekening met verhinderdata die partijen hebben opgegeven, blijkt uit ervaringen van advocaten.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelACM kijkt naar provisieverbod
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 10
SamenvattingDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekijkt momenteel of het provisieverbod voor advocaten in strijd is met de mededingingswet. Aanleiding is een eerder ingediende klacht tegen de NOvA door Jan-Hein Strop, oprichter van het advocatenvergelijkingsplatform Legal Dutch.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelKamer akkoord met Engelstalige rechtspraak
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 11
SamenvattingDe Tweede Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC).
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘AVG is helemaal niet zo spannend’
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 12
SamenvattingDe impact van de AVG wordt door advocaten wat opgeklopt om klanten bang te maken, stelt IT‑advocaat Wouter Dammers. Wandelend door Tilburg relativeert hij de nieuwe privacywet.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelLeren van de zuiderburen - Schikken bij de vrederechter
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 14
SamenvattingInitiatieven als de spreekuurrechter moet de rechter dichter bij de mensen brengen, maar tot een doorbraak komt het nog niet. België kent al eeuwenlang de vrederechter voor kleine geschillen en is daar zeer gelukkig mee.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina14-19
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘We komen in een poppenkast terecht’ - Versterking rechtspositie slachtoffers
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 22
SamenvattingHet plan om verdachten verplicht te laten luisteren naar een slachtofferverklaring doet denken aan een showproces. Met de rechtsstaat heeft het niets te maken, zegt rechtsfilosoof Wouter Veraart.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina22-24
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelExclusieve advocatenshops
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 26
SamenvattingDe boetiek wordt een populaire vorm voor jonge, kleine advocatenkantoren. ‘Zuidas-kwaliteit voor een schappelijke prijs.’ Een aantal voorbeelden komt in dit artikel langs.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina26-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelPlussen en minnen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 32
SamenvattingHet is een enorme operatie, de vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Het ministerie heeft de Boeken 3 tot en met 6 in consultatie gegeven. Een aantal belangrijke plus- en minpunten op een rij.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina32-33
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegal Tech
TitelDe kracht van chatbots
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 49
SamenvattingIn 2020 gaat 85 procent van het klantencontact voor bedrijven via chatbots, is de voorspelling. De opmars van juridische chatbots gaat in Nederland niet zo hard, maar het begin is er.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina49-50
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelOfficieren van justitie en advocaten begrijpen elkaar vaak niet
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 54
SamenvattingVoorheen was hij officier van justitie, momenteel advocaat. Tussen beide beroepsgroepen bestaat het nodige wantrouwen, constateert Jouko Barensen van Ploum Lodder Princen. Betere communicatie zou helpen, stelt hij.
Auteur(s)J. Barensen
Pagina54-56
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelLegaliteit in tijden van terreur
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 58
SamenvattingEen wetswijziging, die het de minister van Justitie en Veiligheid mogelijk maakt om jihadisten via het bestuursrecht de Nederlandse nationaliteit af te nemen, kan het einde van de trias politica inluiden, betoogt rechtenstudent Stan Popescu.
Auteur(s)S. Popescu
Pagina58-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe AVG voor advocaten
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 62
SamenvattingVrijdag 25 mei nadert: de dag dat de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen wordt door de Algemene verordening gegevensbescherming. Dan zijn ook nieuwe bepalingen met verplichtingen voor advocatenkantoren van toepassing.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina62-63
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelWegbereider van de kernwaarden
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 66
SamenvattingSanders belicht het leven van Peter Cornelis Evert van Wijmen (1938-2015), staatsraad in buitengewone dienst en in 2005 benoemd tot voorzitter van de Commissie Advocatuur. De commissie was onder andere belast met taak de regering te adviseren over de positie die de advocatuur in het maatschappelijke bestel en de inrichting van het rechtsbestel behoort in te nemen.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina66-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelEen bevrijdend verweer herkennen
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 67
SamenvattingWie eist bewijst, maar wie verweer voert, heeft soms ook de bewijslast en bijbehorend ‑risico. Hoe is een zelfstandig verweer te herkennen ten opzichte van een zuivere betwisting?
Auteur(s)S. Kousedghi
Pagina67-67
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Tuchtrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 71
SamenvattingDit is de eerste Kroniek Tuchtrecht, verzorgd door de leden van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Nederlandse orde van advocaten. Aanleiding voor het samenstellen hiervan vormen de wijzigingen die hebben plaatsgevonden op het terrein van het advocatentuchtrecht, in het bijzonder de grondige aanpassing van de Advocatenwet per 1 januari 2015 en de herijking van de gedragsregels, begin 2018. Die laatste ontwikkeling zal zich in de tuchtrechtspraak naar verwachting niet eerder dan volgend jaar laten opmerken. Deze Kroniek is dan ook vooral bedoeld om de huidige stand van zaken weer te geven ten aanzien van een aantal gedragsregels en tuchtrechtelijke leerstukken. Die stand van zaken ziet op de jurisprudentie in de periode 2015 tot eind 2017. Het is de bedoeling dat de Kroniek Tuchtrecht voortaan jaarlijks de ontwikkelingen zal signaleren naar aanleiding van de toepassing door de tuchtrechter van de Gedragsregels 2018.
Auteur(s)R. Sanders , C. Gaaf , J. de Bie Leuveling Tjeenk , T. Cieremans , H. Jahae
Pagina71-83
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 10-10-2017, 16-748/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 96
SamenvattingSommatie rechtstreeks verzonden aan de wederpartij. Gedragsregel 18 lid 2. Verzetzaak; restrictieve uitleg van gedragsregel 18 lid 2.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2017:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 06-03-2017, 16-1003/A/NH
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 96
SamenvattingToestemming vereist van beide ouders (I). Gedragsregel 1. Meenemen van kinderen naar de rechtbank zonder medeweten en toestemming van de ouder.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2017:53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 27-03-2017, 16-903/ DB/LI
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 96
SamenvattingToestemming vereist van beide ouders (II). Gedragsregel 1. Toestemming van beide ouders nodig voor het voeren van bespreking met de minderjarige dochter.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2017:77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 10-04-2017, 160260
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 97
SamenvattingTijdig stuiten. Gedragsregel 4. Over stuitingshandelingen moet elke discussie zo veel mogelijk worden uitgesloten.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 19-06-2017, 160189
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 97
SamenvattingIntrekken klacht als voorwaarde. Artikel 10a lid 1 sub a Advocatenwet; gedragsregel 2 lid 1. Het verbinden van de voorwaarde van het intrekken van de klacht aan doorgang van bespreking tussen partijen.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de NOvA
TitelWie kijkt eigenlijk in onze data?
CiteertitelAdv.bl. 2018-3, p. 98
SamenvattingPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Voor advocaten betekent dat een verantwoordingsplicht, de plicht om aan te tonen dat zij persoonsgegevens verwerken en beschermen volgens de wet.
Auteur(s)R. Alderse Baas
Pagina98-98
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn