Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-04-2018
Aflevering 7470
RubriekRedactioneel
TitelVerwaarlozing van medebewind: morrelen aan het heilige huisje?
CiteertitelGst. 2018/44
SamenvattingIk ga enigszins tornen aan een heilig huisje in het gemeenterecht. De casus Brunssum zette me aan het denken. Er bestaat daar een heftige discussie over de benoeming van een wethouder, ondanks een serieus integriteitsrisico dat volgens de afgetreden burgemeester, de commissaris van de Koning en de Minister van BZK aan hem kleeft. Desondanks ging de raad in meerderheid over tot benoeming.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRecht op strafvervolging van de overheid?
CiteertitelGst. 2018/45
SamenvattingIn de afgelopen jaren hebben in Nederland enkele ernstige incidenten plaatsgehad waarbij de (gemeentelijke) overheid directe betrokkenheid had. Enkele voorbeelden van deze incidenten betreffen het ongeval met een Monstertruck te Haaksbergen, het kraanongeval te Alphen aan de Rijn of (recent) de zaak Sterigenics te Zoetermeer. Deze incidenten hebben als gemene deler dat de betreffende overheid toestemming had verleend voor een activiteit, maar uiteindelijk (mede) door nalatigheid van dezelfde overheid toch letsel of schade ontstond als gevolg van deze activiteit. Logischerwijs stond vervolgens in de nasleep van deze incidenten het handelen of nalaten van de overheid als bevoegd gezag en als toezichthouder uitdrukkelijk ter discussie, zowel in bestuursrechtelijke, civielrechtelijke als strafrechtelijke zin.
Auteur(s)R.R. Crince Le Roy , R.S. Wijling
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 17-11-2017
CiteertitelGst. 2018/46
SamenvattingLegessanctie
Samenvatting (Bron)Artikel 3.1, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening. Legessanctie. In behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning één door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst die verband houdt met het bestemmingsplan.
AnnotatorP.H.J. de Jonge
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-12-2017
CiteertitelGst. 2018/47
SamenvattingOngerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van tweedegraads bloedverwanten
Samenvatting (Bron)Artikel 3, lid 2, letter a, Participatiewet. Artikel 14 EVRM. Artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM. Artikel 26 IVBPR. Bijstandsuitkering. Niet-verwante ongehuwden die een gezamenlijke samenleving voeren waarbij één van hen een zorgbehoefte heeft. Ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van tweedegraads bloedverwanten. Rechtsherstel overgelaten aan de wetgever.
AnnotatorI.F. Stolze
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 26-09-2017
CiteertitelGst. 2018/48
SamenvattingVerzwegen gezamenlijke huishouding
Samenvatting (Bron)Boete. Verzwegen gezamenlijke huishouding. Voldaan aan gezamenlijk hoofdverblijf en wederzijdse zorg. Geen cautie gegeven voordat verklaringen zijn afgelegd. Verklaring uitgesloten van bewijs. Andere verklaring biedt voldoende grondslag. Boete kon worden opgelegd ook al stond terugvordering nog niet in rechte vast. Afronding niet in nadeel van appellanten.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:3338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-10-2017
CiteertitelGst. 2018/49
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2014 heeft het college zijn beslissing om op 27 november 2014 spoedeisende bestuursdwang toe te passen door de aanwezige chemische stoffen in de woning van [appellant] aan de [locatie] te Gouda (hierna: de woning) te verwijderen, op schrift gesteld.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-11-2017
CiteertitelGst. 2018/50
SamenvattingWob, documentdefinitie, SMS-berichten, WhatsApp-berichten
Samenvatting (Bron)Wob, documentdefinitie, SMS-berichten, WhatsApp-berichten Artikel 3, 10, 11 Wob Samenvatting: Sms- en WhatsApp-berichten vallen als object onder de documentdefinitie van de Wob in die zin dat het gaat om 'een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat'. De techniek van opslaan als zodanig mag niet bepalen of de Wob wel of niet op een document van toepassing is. Sms- en WhatsApp-berichten die staan op telefoons met een abonnement op naam van verweerders organisatie vallen naar het oordeel van de rechtbank daarom wel onder de term "berusten onder" verweerder, terwijl soortgelijke berichten die staan op privételefoons van ambtenaren niet vallen onder de term "berusten onder" verweerder.
AnnotatorS.F.J. Sluiter
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:5979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelGst. 2018/51
SamenvattingWeigering vergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2016 heeft de burgemeester geweigerd aan [appellante] een vergunning te verlenen voor de exploitatie van de seksinrichting aan de [locatie] te Deventer.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-12-2017
CiteertitelGst. 2018/52
SamenvattingBestuurscommissie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2015 heeft het algemeen bestuur aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor een bouwproject aan de woning op het adres [locatie A] te Amsterdam.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelGst. 2018/53
SamenvattingAanlegverbod archeologie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2015 heeft het college het bevel tot stillegging van het graven van een sloot en het uitvlakken van een zandkop op de twee percelen, plaatselijk bekend [locatie 1] te Hoogezand, schriftelijk aan [appellante sub 1] bevestigd en gelast onder oplegging van een dwangsom om die werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:209
Artikel aanvragenVia Praktizijn