Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-05-2018
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelGouden combinatie
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 3
SamenvattingPijnappels gaat in op het aantreden van het nieuwe voorzittersduo van het landelijk dekenberaad worden: de Hollandse deken Monique Brink en haar Brabantse evenknie Jan Frederik Schnitzler.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelVrijheid
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 7
SamenvattingVrijheid impliceert een recht om niet voortdurend gecontroleerd te worden door de overheid. De Nederlandse overheid heeft in de tussentijd op vele terreinen een honderd procent controle op haar burgers ingevoerd, waarbij elke overtreding onder alle omstandigheden wordt opgemerkt.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelRechtspraak stelt digitale ambities bij
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 11
SamenvattingDe Raad voor de rechtspraak liet deze maand weten dat KEI een reset krijgt. Wat betekent dat? Rechtspraak-voorzitter Frits Bakker licht het toe. ‘Als advocaat zul je weinig verschil merken.’
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina11-11
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
TitelHard op de inhoud, zacht op de relatie
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 12
SamenvattingIn haar boek ‘Verdrink geen dooie eend’, vertelt Houthoff-partner Marry de Gaay Fortman over haar ervaring als vrouw in een mannenwereld. Een pleidooi voor beminnelijkheid, zelfs tegenover dooie eenden.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelWoord in beeld - Legal design in opmars
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 15
SamenvattingVisuele middelen in de advocatuur zijn in opkomst. Legal design schept orde in de woordenbrij.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTer zitting
TitelBedrijfsgeheim
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 21
SamenvattingEen computercode is geen goed en je kunt hem dus niet stelen. Maar wat moet de rechter dan met verdachten A. en W.? (Zie ook: ECLI:NL:RBDHA:2018:3397)
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina21-21
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:3396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelDekenduo
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 23
SamenvattingVoor het eerst is de voorzittershamer van het landelijk dekenberaad in handen van twee dekens. Ze zien de evaluatie van de Advocatenwet als hun prioriteit.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina23-24
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelErfrecht is booming business
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 26
SamenvattingHet erfrecht zit in de lift. De vermogende babyboomers komen stilaan op leeftijd. Deze generatie was de eerste die gemakkelijker kon scheiden. Dat maakt de verdeling van de erfenis juist moeilijker. Voer voor advocaten.
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina26-30
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelEinde lijkt in zicht voor algemene praktijk
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 38
SamenvattingAls het aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) ligt, komt er een einde aan de algemene praktijk. Het voornemen leidt tot discussie. ‘Het is de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat.’
Auteur(s)F. Mebius
Pagina38-41
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelAlfa’s in een bèta-wereld
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 44
SamenvattingFarma-advocaten leven van pillen, poeders en patenten. Onderscheiden zij zich van andere advocaten? Wat doen deze alfa’s in de bèta-wereld van geneesmiddelen?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina44-46
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelProcederen met een politiek doel
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 48
SamenvattingMet uitgekiende procedures – strategic human rights litigation – proberen politieke advocaten maatschappelijk onrecht te repareren. ‘Door strategisch te procederen kom je sneller tot de kern van het probleem.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina48-52
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMr. X zwijgt, ook na uw dood
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 55
SamenvattingWat doe je als je cliënt suïcide heeft gepleegd en zijn ouders vragen om informatie uit het dossier? Mr. X bleef zwijgen – en dat vindt de plaatsvervangend voorzitter Arnhem‑‌Leeuwarden terecht. (ECLI:NL:TADRARL:2018:47).
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina55-55
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (tuchtrecht.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelAanpak tbs-weigeraars zorgt voor verdeeldheid
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 57
SamenvattingMet de rechtszaak van Michael P. barstte de discussie over de tbs-weigeraar in alle hevigheid los. Advocaat Jan‑Jesse Lieftink bespreekt alle recente voorstellen die op dit terrein zijn gedaan.
Auteur(s)J.J. Lieftink
Pagina57-59
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelHoger beroep in het arbeidsrecht gaat vaak mis
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 60
SamenvattingSinds 2015 geldt de Wwz in het arbeidsrecht. Nieuwe wetgeving die tot veel onduidelijkheid heeft geleid. Dat heeft ook gevolgen voor de beoordeling van het werk van advocaten, merkt raadsheer en tuchtrechter Tijn van Osch.
Auteur(s)T. van Osch
Pagina60-62
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelEerste landsadvocaat
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 64
SamenvattingSanders bespreekt yhet leven van de eerste landsadvocaat Petrus Isaacus de Fremery (1776-1862).
Auteur(s)R. Sanders
Pagina64-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelInvulling van de documentatieplicht uit de AVG
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 65
SamenvattingWat zegt de Algemene verordening gegevensbescherming over het register van verwerkingen?
Auteur(s)L. Mourcous
Pagina65-65
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 69
SamenvattingHet afgelopen jaar is er veel rechtspraak verschenen over de toepassing van de Wet werk en zekerheid. Ten tijde van onze vorige Kroniek betrof het voornamelijk uitspraken van kantonrechters. Inmiddels zijn tal van uitspraken verschenen van de gerechtshoven en een aantal van de Hoge Raad. Deze Kroniek staat dan ook voor een belangrijk deel in het teken van de Wet werk en zekerheid. Voorts zullen wij een aantal andere belangwekkende arresten uit 2017 en de eerste twee maanden van 2018 bespreken op het gebied van prepack, het verbieden van religieuze en andere levensbeschouwelijke uitingen op de werkvloer en werkgeversaansprakelijkheid.
Auteur(s)K. Hillebrandt , C. Oberman , N. Adnani
Pagina69-78
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek pensioenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 79
SamenvattingDeze Kroniek Pensioenrecht 2018 verschijnt kort na het aantreden van het nieuwe kabinet-Rutte III. Aan dat kabinet ligt een regeerakkoord ten grondslag dat bij uitvoering tot ingrijpende wijziging van pensioenregelingen zal gaan leiden. Voor de uitvoering van die pensioenregelingen wordt wel vastgehouden aan de bestaande wettelijke kaders. Daarover hierna meer, naast ontwikkelingen op wetgevingsgebied en de rechtspraak.
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , J.A. van de Hoef , N. Tali , W. Thijssen
Pagina79-90
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek vennootschapsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 91
SamenvattingDeze Kroniek beslaat de periode februari 2017 tot en met maart 2018. Allereerst wordt aandacht besteed aan het conceptwetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders waarvoor de internetconsultatie onlangs werd afgesloten. Daarna komt aan de orde dat enkele andere wetgevingsprojecten op het gebied van vennootschapsrecht het afgelopen jaar stil hebben gelegen. Vervolgens wordt ingegaan op interessante uitspraken van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid, de intrekking van de 403-verklaring en de rol van de advocaat die optreedt voor een cv waarvan de beherend vennoot een tegenstrijdig belang heeft. Tot slot wordt ingegaan op bescherming van vennootschappen, een onderwerp dat het afgelopen jaar de gemoederen sterk bezighield en dat ook volgend jaar ongetwijfeld voor veel beroering zal zorgen. Immers, er zit voor het komend jaar belangrijke rechtspraak en wetgeving over dit onderwerp in de pijplijn.
Auteur(s)B. Visée , R. Analbers
Pagina91-100
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 15-05-2017, 16-1166/DB/ZWB
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 112
SamenvattingOptreden als klachtenfunctionaris. Artikel 6.28 lid 2 Voda; gedragsregel 29 (oud). Onvoldoende voortvarend gehandeld als klachtenfunctionaris, periode van meer dan twee jaar te lang voor de afhandeling van een klacht.
Pagina112-112
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2017:97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 19-06-2017, 160189
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 112
SamenvattingIntrekken klacht als voorwaarde bespreking. Artikel 10a lid 1 sub a Advocatenwet; gedragsregel 2 lid 1 (oud). Advocaat stelde als voorwaarde voor doorgaan van bespreking met wederpartij dat deze tuchtklacht zou intrekken.
Pagina112-112
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26-06-2017, 170019
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 112
SamenvattingBetrouwbaar handelen in financiële aangelegenheden. Artikel 10a lid 1 sub d Advocatenwet, gedragsregel 1 (oud). Terugstorten van een tot zekerheid gestemd bedrag van de derdenrekening aan cliënt.
Pagina112-113
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26-06-2017, 170005
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 113
SamenvattingMelden van aansprakelijkstelling bij verzekeraar. Gedragsregel 11 (oud). Aansprakelijkstelling dient zo concreet mogelijk onderbouwd te zijn met ten minste een aanduiding van bedragen.
Pagina113-113
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2017:107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de NOvA
TitelVertrouwenspersonen advocatuur
CiteertitelAdv.bl. 2018-4, p. 114
SamenvattingRijlaarsdam licht in deze 'Tenslotte' toe waarom het in zijn ogen waardevol is dat binnen de advocatuur per half mei het Team Vertrouwenspersonen van start gaat.
Auteur(s)J. Rijlaarsdam
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn