Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 02-05-2018
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelDe bodem onder onze energievoorziening? Evaluatie regelgeving bodemenergiesystemen
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 25
SamenvattingIn deze publicatie wordt ingegaan op enkele bestuursrechtelijke aspecten van de toepassing van bodemenergiesystemen in Nederland.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Vierde anti-witwasrichtlijn nader bekeken voor bepaalde juridische dienstverleners
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 34
SamenvattingIn ons vorige artikel signaleerden wij dat de Europese wetgever werk maakt van het voorkomen en de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Het belang hiervan is evident en elk initiatief daarom an sich te prijzen. Een kanttekening die wij hierbij hebben geplaatst, is of de wetgever zijn doel in bepaalde gevallen niet voorbijschiet. Als wij bijvoorbeeld kijken naar kleinere makelaarskantoren of andere instellingen die werkzaam zijn binnen de Nederlandse vastgoedwereld, dan vragen wij ons af of zij niet zullen worden geconfronteerd met onevenredig zware administratieve lasten en zodoende de dupe worden van de steeds toenemende regeldruk als gevolg van de aanstaande implementatie van de vierde Europese richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (de Vierde anti-witwasrichtlijn).1 Het zoeklicht van dit artikel verplaatst zich naar juridische dienstverleners die werkzaam zijn binnen de Nederlandse vastgoedwereld. Wat zal de omzetting van de Vierde anti-witwasrichtlijn voor hen betekenen?
Auteur(s)R. Middelburg , T.M. Tempelaars
Pagina34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
Titel‘Past performance’, resultaten uit het verleden bieden (geen?) garantie voor de toekomst?
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 39
SamenvattingHet doel van het aanbestedingsrecht is feitelijk erg simpel. Het aanbestedingsrecht moet er voor zorgen dat er sprake is van gelijke kansen voor aanbieders maar ook dat aanbesteders de beste waar krijgen voor hun geld en daarbij hun belastinginkomsten zo doelmatig mogelijk uitgeven. Waar de keuze voor een bepaald product, een bepaalde aanbieder of een bepaalde dienst door de consument doorgaans wordt gemaakt op grond van reclame, aanbevelingen van anderen of op grond van goede ervaringen met de betreffende leverancier of dienstverlener, zijn aanbesteders gebonden hun besluitvorming te baseren op transparante en daarmee navolgbare criteria. Dat blijkt keer op keer weer lastiger te zijn dan het op het eerste gezicht zou lijken.
Auteur(s)L. van den Berg
Pagina39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelSpoedeisende geschilbeslechting in de bouw
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 41
SamenvattingOmwille van de voortgang van een bouwproject, de onderlinge verhoudingen van partijen en ter beperking van (vertragings)schade is het vaak wenselijk, dat disputen tussen opdrachtgever en aannemer op korte termijn worden beslecht. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke wijzen waarop spoedeisende geschilbeslechting in de bouw kan plaatsvinden.
Auteur(s)C. Wijkamp
Pagina41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelDe Hoge Raad gaat om: de Staat moetschade aan het gehuurde door een politie-inval nu vaker vergoeden
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 42
SamenvattingVerhuurders moeten alert zijn op illegale activiteiten van hun huurders
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmgevingsrecht
TitelHet einde van de actualiseringsplicht
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 45
SamenvattingHet nog door minister Schultz ingediende wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen1 is op 1 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Dit gebeurde als hamerstuk, zonder stemming.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelOnvoorziene omstandigheden: wijziging van gemeentelijk beleid
CiteertitelVGR 2018, 2, p. 47
SamenvattingDe Hoge Raad oordeelde dat de gemeente Bronckhorst na een beleidswijziging als gevolg van bevolkingskrimp tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens een projectontwikkelaar op grond van een samenwerkingsovereenkomst voor de realisering van een woningbouwplan.
Auteur(s)R. van Wijk
Pagina47
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2615
Artikel aanvragenVia Praktizijn