Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 17-04-2018
Aflevering 4
RubriekEditorial
TitelTussen idealisme en realisme: Vervolging van internationale misdrijven in Nederland, anno 2018
CiteertitelDD 2018/21
SamenvattingSamen met enkele andere landen heeft Nederland het voortouw genomen voor de totstandkoming van een multilateraal verdrag inzake de wederzijdse rechtshulp en uitlevering met betrekking tot de nationale vervolging van de meest ernstige internationale misdrijven.
Auteur(s)H.G. van der Wilt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toetsing van politiegeweld en het nemo-teneturbeginsel
CiteertitelDD 2018/22
SamenvattingRecent is het debat omtrent het geweldgebruik door de Nederlandse politie geïntensiveerd. Dit komt mede doordat deze zaken meer media-aandacht hebben gekregen. Ook blijkt dat, waar (familieleden van) slachtoffers van politiegeweld in de afgelopen jaren veelal het gerechtshof verzochten om agenten te laten vervolgen door het OM, laatstgenoemde instantie tegenwoordig zelf het initiatief neemt om deze agenten te vervolgen.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen , R. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelDe macht over het strafproces
CiteertitelDD 2018/23
SamenvattingRick Robroek promoveerde op deze dissertatie over de macht in het strafproces in 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op het eerste oog zou de titel de suggestie kunnen wekken dat het proefschrift de rolverdeling tussen het openbaar ministerie en de strafrechter in het strafproces behandelt, maar niets is minder waar.
Auteur(s)P.P.T. Bovend'Eert
LinkVolledige tekst proefschrift (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2018/24
SamenvattingMet onder aandacht voor de zaak van een man die zich zou hebben voorgedaan als advocaat en vervolgens door het Hof Arnhem-Leeuwarden werd veroordeeld wegens het valselijk bekleden van een ambt als bedoeld in artikel 196 Sr (ECLI:NL:GHARL:2016:1009).
Auteur(s) Redactie
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelOM en rechter
CiteertitelDD 2018/25
SamenvattingIn deze aflevering is er onder meer aandacht voor wetswijzigingen en door de Eerste Kamer aangenomen wetten, jurisprudentie van de Hoge Raad, de Eva Meillo-lezing ‘Passie voor de waarheid’ en het rapport ‘gedeelde informatie’ uitgebracht door de procureur-generaal bij de Hoge Raad.
Auteur(s) Redactie
LinkVolledige tekst rapport (Rechtspraak.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2018/26
SamenvattingMet onder meer aandacht over het (straf)recht in het in oktober 2017 gesloten regeerakkoord Rutte III.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelBeschouwingen over weigeren en beveiligen n.a.v. de zaak Michael P.
CiteertitelDD 2018/27
SamenvattingAuteurs gaan in op het weigeren en beveiligen betreffende de zaak van de moordenaar van Anne Faber.
Auteur(s)M.J.F. van der Wolf , P.A.M. Mevis
Artikel aanvragenVia Praktizijn