Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-05-2018
Aflevering 7471
RubriekRedactioneel
TitelCombineer zorgplichten niet met bestuurlijke boetes
CiteertitelGst. 2018/54
SamenvattingIn 1957 waarschuwde de invloedrijke justitieambtenaar – later secretaris-generaal, hoogleraar strafrecht en staatsraad – Albert Mulder in een juridisch tijdschrift voor herinvoering van ‘primitief strafrecht’ in de vorm van bestuurlijke boetes. Die waren bij de invoering in 1810 van modern strafrecht (Code Pénal) juist afgeschaft en ondergebracht bij de (straf)rechter.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJeugdwet, drie jaren jurisprudentie
CiteertitelGst. 2018/55
SamenvattingEerder schreef ik in dit tijdschrift over de relatie tussen Jeugdwet en Algemene wet bestuursrecht. De bijdrage eindigde met de opmerking dat het juridisch interessante tijden zouden worden voor het jeugdrecht. Inmiddels zijn we drie jaren, een groot aantal uitspraken van lagere rechters en één uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) verder. In deze bijdrage een overzicht van de lijnen die in de jurisprudentie zichtbaar worden.
Auteur(s)W. Elferink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-11-2017
CiteertitelGst. 2018/56
SamenvattingWinkeltijdenverordening
Samenvatting (Bron)[appellant] en anderen hebben de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk schriftelijk verzocht inspraak te verlenen over het concept van de Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2015 (hierna: de Winkeltijdenverordening 2015).
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelGst. 2018/57
SamenvattingAmbtshalve wijziging van de aan [appellant sub 3] verleende vergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2014 heeft het college onder toepassing van artikel 2.31, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) besloten tot ambtshalve wijziging van de aan [appellant sub 3] verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (thans: omgevingsvergunning) voor het oprichten en in werking hebben van een vleeskuikenbedrijf op het perceel aan de [locatie] te Elsendorp.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelGst. 2018/58
SamenvattingBij besluiten van 3 september 2015 en 18 september 2015 heeft het college een verzoek om informatie van Praxis deels afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 3 september 2015 en 18 september 2015 heeft het college een verzoek om informatie van Praxis deels afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-12-2017
CiteertitelGst. 2018/59
SamenvattingVerstrekking documenten Stichting Onafhankelijk Mobiliteitsadvies
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2015 heeft de korpschef beslist op het verzoek van SOM om documenten te verstrekken.
AnnotatorT. Barkhuysen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelGst. 2018/60
SamenvattingBij besluit van 25 juni 2015 heeft het college een verzoek van RTV Noord-Holland om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2015 heeft het college een verzoek van RTV Noord-Holland om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelGst. 2018/61
SamenvattingVerstrekking documenten Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2015 heeft de directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (hierna: het NSCR) een verzoek van [appellant sub 2] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelGst. 2018/62
SamenvattingTerugvordering subsidie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2015, verzonden op 28 september 2015, hebben provinciale staten de als voorschot aan de stichting verstrekte bijdrage ten behoeve van [persoon] voor het jaar 2014 vastgesteld op 2.000,00 en een bedrag van 17.794,00 van de stichting teruggevorderd.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelGst. 2018/63
SamenvattingOmgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2015 heeft het algemeen bestuur aan VvE Complex Villa ArenA een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan "ArenAPoort West" ten behoeve van een functiewijziging van Villa ArenA op het perceel De Entree 1 te Amsterdam.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek van het gemeentelijk sociaal domein (deel 1)
CiteertitelGst. 2018/64
SamenvattingEen nieuwe kroniek over het gemeentelijk sociaal domein.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman , R. Stijnen , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn