AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 09-04-2005
Aflevering 14
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-10-2004, 60699/00
CiteertitelAB 2005/102
SamenvattingEigendomsbescherming in sociale zekerheid.

Kjartan Asmundsson
tegen
Iceland.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina619-630
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1012JUD006069900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 14-01-2005, C03/261HR
CiteertitelAB 2005/103
SamenvattingVreemdelingenrecht; verhouding bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsgangen; hardheidsbeleid.
Samenvatting (Bron)14 januari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/261HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg, t e g e n de rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers HET CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS, gevestigd te Rijswijk, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. H.A. Groen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina631-637
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR4037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-02-2005, 200406070/1
CiteertitelAB 2005/104
SamenvattingGezag van gewijsde; rechtszekerheid; besluit.

De Minister van Buitenlandse Zaken, appellant, tegen de uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, van 23 juni 2004 in het geding tussen:
A en appellant.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina637-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200402048/1
CiteertitelAB 2005/105
SamenvattingVoorbereidingsbesluit ingetrokken; toch belang bij beoordeling rechtmatigheid voorbereidingsbesluit vanwege mogelijkerwijs ten gevolge van dat besluit geleden (vertragings)schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2002 heeft de raad van de gemeente Haarlemmermeer (hierna: de raad) bepaald dat voor de gebieden die op de bij dit besluit behorende tekening als zodanig zijn aangegeven, een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid (hierna: het voorbereidingsbesluit).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina641-643
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-08-2004, 200307139/1
CiteertitelAB 2005/106
SamenvattingMededeling omtrent bouwvergunningplicht is geen besluit in de zin van de Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003, nummer Geo 0154/2003, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Railinfrabeheer B.V. (hierna: Railinfrabeheer) een reguliere bouwvergunning verleend voor het plaatsen van geluidsschermen langs de Betuweroute op de nader in de bijlage bij het besluit vermelde kadastrale percelen in de gemeente Duiven.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina643-648
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200308336/1
CiteertitelAB 2005/107
SamenvattingBesluitbegrip: waarschuwing is een besluit; bewijsproblematiek; waardering van bewijs; rapportages van marktmeesters onzorgvuldig.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) aan appellant meegedeeld dat is geconstateerd dat hij zich op 25 juli 2002 niet heeft gehouden aan de voorschriften die ingevolge de Verordening Marktwezen Middelburg (hierna: de verordening) en het Uitvoeringsbesluit Dagplaatsen Warenmarkt (hierna: het uitvoeringsbesluit) gelden voor het standwerken op de markt te Middelburg en hem een waarschuwing gegeven.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina648-653
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200308155/1
CiteertitelAB 2005/108
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek; hangende procedure genomen gedoogbeschikking geen 6.18-besluit; geen afstemming met Wm-vergunning vereist, dus aanvraag om Wvo-vergunning kan in behandeling worden genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2003, kenmerk DNN 2003/4994, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van appellante om bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen ten aanzien van de staatssecretaris van Defensie wegens het zonder vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen vanuit De schietrange De Vliehors (verder: de schietrange) te Vlieland in oppervlaktewateren.
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina653-657
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-04-2003, 02/196 REA
CiteertitelAB 2005/109
SamenvattingToestemming voor Rea-onderzoek betekent ook toestemming voor aanmerking als arbeidsgehandicapte.
Samenvatting (Bron)-
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina657-659
UitspraakECLI:NL:CRVB:2003:AF8860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-11-2004, AWB 04/579 en 04/733
CiteertitelAB 2005/110
SamenvattingVoorzieningenrechter; toelating bestrijdingsmiddelen; belanghebbende; bestrijdingsmiddel Tanalith E 3485; 'rechtstreeks'; woningen drie verzoekers in directe nabijheid houtimpregneerbedrijf; overige verzoekers; geen duidelijkheid; etikettering; bestrijdingsmiddel End Seal+: onzeker of 'rechtstreeks' in belangen getroffen; afwijzing verzoeken voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Toelating
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina660-665
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR8781
Artikel aanvragenVia Praktizijn