Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-02-2018
Aflevering 2
RubriekKort & bondig
TitelZelfrealisatie bij onteigening: dode letter of springlevend?
CiteertitelTvAR 2018, afl. 2
SamenvattingNa vele jaren touwtrekken, geruzie en procedures is aan de Nederlands-Vlaamse twist over de ontpoldering van de agrarische Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen definitief een einde gekomen. Op 5 januari 2018 oordeelde de Hoge Raad dat de eigenaar van de polder, De Cloedt, geen beroep op zelfrealisatie toekwam.
Auteur(s)W.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Franse witlofzaak en de nieuwe mededingingsregels in de landbouw
CiteertitelTvAR 2018, afl. 2
SamenvattingEind 1966 creŽerde de Europese Raad voor groenten- en fruittelers de mogelijkheid om producentenorganisaties (POís) op te richten. Na erkenning door de lidstaat moesten deze POís zich gaan bezighouden met het plannen van de productie, het bundelen van het aanbod, het verkopen van de producten van de leden en het optimaliseren van producentenprijzen. Al vanaf het moment dat de PO als rechtsfiguur werd geÔntroduceerd, is in de literatuur de vraag gesteld of en zo nee waarom de uitvoering van de hiervoor genoemde activiteiten niet in strijd is met het kartelverbod.
Auteur(s)H.C.E.P.J. Janssen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKnelgevallen en fosfaatrechten: tussen hoop en vrees
CiteertitelTvAR 2018, afl. 2
SamenvattingOp 1 januari 2018 is de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. De achtergrond van dit stelsel van fosfaatrechten en de systematiek van het wetsvoorstel zijn beschreven in het nummer van oktober 2016 van Agrarisch Recht; in de kern gaat het om het behoud van de derogatie. Inmiddels is ruim ťťn jaar verstreken. Sedertdien is het nodige gebeurd.
Auteur(s)J.J.J. de Rooij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 28-03-2017, GP 11.761
CiteertitelTvAR 2018/5913
SamenvattingPachtovereenkomst. Pachtprijs.
AnnotatorB. Nijman
LinkVolledige tekst uitspraak (grondkamers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017
CiteertitelTvAR 2018/5914
SamenvattingPachtontbinding
Samenvatting (Bron)Vervolg van ECLI:NL:GHARL:2017:3537 Ontbinding/beŽindiging wegens niet-bewoning gepachte boerderij. Verpachtster heeft langdurig gedoogd dat ouders van pachter in boerderij bleven wonen, mede in afwachting van onderhandelingen over verkoop van het gepachte, maar zegt op een gegeven moment de pachtovereenkomst op en eindigt de gedoogperiode. Pachter is niet (alsnog) gaan wonen in boerderij. Tekortkoming. Ontbinding volgt.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:5619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017
CiteertitelTvAR 2018/5915
SamenvattingPachtovereenkomst
Samenvatting (Bron)Vervolg van ECLI:NL:GHARL:2017:3537 Ontbinding/beŽindiging wegens niet-bewoning gepachte boerderij. Verpachtster heeft langdurig gedoogd dat ouders van pachter in boerderij bleven wonen, mede in afwachting van onderhandelingen over verkoop van het gepachte, maar zegt op een gegeven moment de pachtovereenkomst op en eindigt de gedoogperiode. Pachter is niet (alsnog) gaan wonen in boerderij. Tekortkoming. Ontbinding volgt.
AnnotatorG.M.F. Snijders
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:5619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 13-12-2017
CiteertitelTvAR 2018/5916
SamenvattingProgramma Aanpak Stikstof
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ringweg 4 en 4a - 2016" vastgesteld.
AnnotatorT.J.H. Verstappen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3433
Artikel aanvragenVia Praktizijn