Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-05-2018
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelHet fiscale luchtje aan de fosfaatreductie en de fosfaatrechten
CiteertitelTvAR 2018, afl. 5
Samenvatting‘Alles heeft een fiscale kant’ pleegt de fiscalist te zeggen. Wat daar ook van zij, het geldt zeker voor het fosfaatreductieplan uit 2017 en de introductie van het stelsel van fosfaatrechten in 2018.
Auteur(s)A. Verduijn
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorzienbaarheid
CiteertitelTvAR 2018, afl. 5
SamenvattingIn de rechtspraak inzake het fosfaatreductieplan 2017 kwam het begrip ‘voorzienbaarheid’ naar voren. Het Hof Den Haag achtte het reductieplan voorzienbaar voor de betrokken veehouders. In dit artikel wordt nagegaan wat op verschillende rechtsgebieden onder voorzienbaarheid wordt verstaan. De conclusie is dat het Haagse Hof het begrip (veel) te ruim neemt.
Auteur(s)D.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:3067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLandbouwvoertuigen op de openbare weg
CiteertitelTvAR 2018, afl. 5
SamenvattingLandbouwvoertuigen zijn ontwikkeld voor gebruik op het land. Ze missen daardoor veiligheidsvoor­zieningen zoals zijafscherming bij vrachtauto’s en kreukelzones bij personenauto’s. Ze zijn groot en zwaar ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar rijden langzamer. Maar ten opzichte van zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, joggers, wan­delaars) rijden ze juist snel… Op de openbare weg zijn er dan ook spanningsvelden met andere ver­keersdeelnemers, die doorwerken in de verkeers­veiligheid. Wegbeheerders worstelen daardoor met de vraag wat de beste plek is voor landbouwvoer­tuigen op hun wegennetwerk. Een belangrijke rol daarbij speelt de slepende discussie over de ken­tekening van landbouwvoertuigen in combinatie met een verhoging van de toegestane maximum­snelheid van de huidige 25 km/u naar 40 km/u. Alle reden dus om landbouwvoertuigen en de daarop betrekking hebbende bijzondere voorschriften voor het deelnemen met dergelijke voertuigen aan het verkeer op de openbare weg nader onder de loep te nemen.
Auteur(s)C.F. Jaarsma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 22-11-2017, GP 11.774
CiteertitelTvAR 2018/5925
SamenvattingPachtovereenkomst
AnnotatorE.H.M. Harbers
LinkVolledige tekst uitspraak (grondkamers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Noord-Nederland 07-02-2018
CiteertitelTvAR 2018/5926
SamenvattingRuilverkaveling
Samenvatting (Bron)Akte van toedeling ruilverkaveling. Nieuwe of gehandhaafde erfdienstbaarheid. Kennelijke fout
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 11-12-2017
CiteertitelTvAR 2018/5927
SamenvattingMeststoffenwet
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet. Boetes voor overschrijdingen gebruiksnormen. Niet bedrijfsmatig maar hobbymatig houden van paarden. Minister niet bevoegd tot opleggen boete.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Noord-Nederland 14-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/28
SamenvattingFosfaatrechten. Uitscharing
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten bij inscharing. Ongerechtvaardigde verrijking. Emigratie.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:1150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Noord-Nederland 28-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5929
SamenvattingFosfaatrechten. Uitscharing
Samenvatting (Bron)- artikel 23 lid 5 Meststoffenwet - weigering instemming is onrechtmatig
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:1107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Noord-Nederland 29-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5930
SamenvattingFosfaatrechten. Opfok
Samenvatting (Bron)Kort Geding: Agrarisch recht: Overdracht fosfaatrechten.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:1221
Artikel aanvragenVia Praktizijn