Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-03-2018
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelJohan de Witt
CiteertitelM en R 2018/33
SamenvattingEen van de grootste Nederlandse staatslieden, Johan de Witt, was tevens een verdienstelijk actuaris. Zijn werk wordt zelfs beschouwd als het begin van de verzekeringswiskunde. Dit lijkt geen toeval, want weinig landen in de wereld hebben met zo veel succes op basis van rekensommen kunnen functioneren als Nederland.
Auteur(s)J. Rutteman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatverandering en de verhouding tussen rechter en wetgever: een vergelijking met de Verenigde Staten
CiteertitelM en R 2018/34
SamenvattingHet Urgenda-vonnis van de rechtbank in Den Haag van 24 juni 2015 is ongetwijfeld een van de meest besproken rechterlijke uitspraken van de afgelopen jaren. Het vonnis is uit verschillende hoeken sterk bekritiseerd. Zoals bekend, verplichtte de Haagse rechtbank de Staat bij dat vonnis om de uitstoot van broeikasgassen zodanig te doen afnemen, dat deze uitstoot eind 2020 met minimaal 25% is afgenomen ten opzichte van de uitstoot eind 1990.
Auteur(s)R. van der Hulle
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:7145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelHet omgevingsrecht van de compacte stad, recensie van het proefschrift van M. Boeve
CiteertitelM en R 2018/35
SamenvattingM. Boeve, Het omgevingsrecht van de compacte stad; het omgevingsrechtelijk instrumentarium voor verdichting en functiemenging in het stedelijk gebied, 2017, ISBN: 978-90-826049-4-8.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
LinkVolledige tekst proefschrift (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelDistributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law
CiteertitelM en R 2018/36
SamenvattingOp 29 januari 2018 promoveerde Willemijn van Doorn-Hoekveld aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de verdelende effecten van Europees overstromingsrisicobeheer en het recht, met Nederland, Vlaanderen en Frankrijk als case studies.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
LinkVolledige tekst proefschrift (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 29-01-2018
CiteertitelM en R 2018/37
SamenvattingAmbtshalve wijziging vergunningvoorschriften
Samenvatting (Bron)Ambtshalve aanpassing vergunningvoorschriften; PGS 29
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 29-01-2018
CiteertitelM en R 2018/38
SamenvattingAmbtshalve wijziging vergunningvoorschriften
Samenvatting (Bron)Ambtshalve aanpassing vergunningvoorschriften; PGS 29
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-11-2017
CiteertitelM en R 2018/39
SamenvattingUitwerkingsregels voor een globale bestemming
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Sion - t Haantje, tweede herziening" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-12-2017
CiteertitelM en R 2018/40
SamenvattingArtikel 2.31 lid 2 onder b Wabo biedt de mogelijkheid tot het verruimen van vergunningvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2014 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] te Kats.
AnnotatorA. Collignon
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelM en R 2018/41
SamenvattingSchade aan bomen
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsrecht. Beschadiging boom die niet noodzaakt tot vervanging. Kosten van maatregelen tot ondersteuning en bevordering van zelfherstel. Vergoeding van ander nadeel. Begroting schade op grond van in het verleden gemaakte kosten omdat die hun doel hebben gemist? Verschil met HR 28 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6460, NJ 2008/55 (Rally Dakar). Kan begroting toekomstige schade bij voorbaat geschieden op de voet van art. 6:105 BW?
AnnotatorE.H.P. Brans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelM en R 2018/42
SamenvattingBestemmingsplanregeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-01-2018
CiteertitelM en R 2018/43
SamenvattingHandhavingsverzoek herplantplicht
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 16 februari 2015 heeft het college de verzoeken van Stichting Batavier en anderen om handhaving van de herplantplicht, opgelegd aan Rijkswaterstaat Zuid-Holland en aan [belanghebbende] in verband met de aanleg van Rijksweg A4 tussen Schiedam en Delft, afgewezen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelM en R 2018/44
SamenvattingFlora en faunawet ontheffing
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2016 heeft de staatssecretaris aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V. voor dertien diersoorten ontheffing verleend van het verbod om die dieren te doden en te verwonden.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelM en R 2018/45
SamenvattingFacetbestemmingsplan voor kleinschalige windturbines
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines" (hierna: het facetplan) vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelM en R 2018/46
SamenvattingHerstructurering van de N280 Roermond
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "N280-West deelproject wegvak Roermond" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:224
Artikel aanvragenVia Praktizijn