Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 19-06-2018
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelMedeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop? (Deel 1)
CiteertitelTBR 2018/87
SamenvattingSchade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor verschillende betrokken partijen verantwoordelijk zijn. Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan medeaansprakelijkheid en eigen schuld in één geval samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid en schade over en weer te verdelen. Deze problematiek wordt door het gebruik van exoneratiebedingen in de praktijk (nog) complexer. Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze bijdrage (die in twee delen verschijnt) een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van medeverantwoordelijkheid een billijke oplossing kan worden bereikt.
Auteur(s)A.L.M. Keirse , B.J. Broekema-Engelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMogelijkheden voor het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap
CiteertitelTBR 2018/88
SamenvattingIn dit artikel wordt het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap onderzocht. Achtereenvolgens wordt het Britse systeem daaromtrent besproken, en bezien hoe de Nederlandse wetgeving particulier opdrachtgeverschap regelt en een eventueel ‘recht op zelfbouw’ in te passen.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStelposten zijn meerwerk en een afgegeven richtprijs
CiteertitelTBR 2018/89
SamenvattingIn aanneemovereenkomsten worden soms stelposten opgenomen. In dit artikel gaat de auteur in op de stelpost, onder meer aan de hand van de algemene voorwaarden en de wet.
Auteur(s)F.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst artikel (Cassel-advocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie: De Natura 2000-plan- toets: een noodzakelijk kwaad?!
CiteertitelTBR 2018/90
SamenvattingIn dit artikel reageert de auteur op het Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht, ‘Het omgevingsplan, integraal en marginaal?’ in het bijzonder op het daarin door F.A.G. Groothuijse gedane voorstel om de Natura 2000-plantoets voor omgevingsplannen anders vorm te geven. Aan de hand van o.a. jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie wordt de omvang van de Natura 2000-plantoets besproken. Groothuijse geeft in TBR 2018/91 een naschrift.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelNaschrift: De Natura 2000-plantoets: een noodzakelijk kwaad?!
CiteertitelTBR 2018/91
SamenvattingIn dit naschrift gaat de auteur in op de reactie van R.H.W. Frins (TBR 2018/90) op het preadvies van de Vereniging van Bouwrecht, ‘Het omgevingsplan: integraal en marginaal’, in het bijzonder de omvang van de Natura 2000-plantoets en de betekenis daarvan voor het omgevingsplan.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelTBR 2018/92
SamenvattingGeen uitvoering rechterlijke uitspraken bestemmingsplan Valkenswaard
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft naar aanleiding van de aangehechte uitspraak van de Afdeling van 20 maart 2017 met zaaknummer 201700809/1/R2 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit door de raad tot de vaststelling van een bestemmingsplan voor het in de uitspraak van de Afdeling van 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1582, onder III.o van de beslissing genoemde planonderdeel.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 21-03-2018
CiteertitelTBR 2018/93
SamenvattingCombinatie kruimelgevallen Supermarkt Zaandam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan Aldi Zaandam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een Aldi supermarkt op het perceel Schipperskade 3 te Wieringerwerf (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 11-04-2018
CiteertitelTBR 2018/94
SamenvattingBrandveiligheid en relativiteit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van kunststof binnenwanden in de stal op het perceel [locatie 1] te Harskamp (hierna: het perceel) afgewezen. Bij besluit van 4 oktober 2016 heeft het college de motivering van het besluit van 14 juli 2016 gewijzigd.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit 28-03-2018, 2018000574
CiteertitelTBR 2018/95
SamenvattingKaag en Braassem
AnnotatorB.S. ten Kate
LinkVolledige tekst besluit (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 18-10-2017, 35.676
CiteertitelTBR 2018/96
SamenvattingUAV-GC 2005 renovatie sluis. Onvoorziene omstandigheden en de gevolgen daarvan. Gefaseerde of afzonderlijk aan te vragen vergunning.
AnnotatorM.B. Klijn
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 08-11-2017
CiteertitelTBR 2018/97
SamenvattingBelangenconflict en kennisvoorsprong
Samenvatting (Bron)Aanbesteding; geen sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling door rol adviseur; geen ongeldige inschrijving beoogde winnaar; inschrijving eiseres en beoogde winnaar niet onjuist beoordeeld en gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd
AnnotatorA.J. van Heeswijck
LinkVolledige tekst annotatie (vhadvocaat.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:12772
Artikel aanvragenVia Praktizijn