Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-06-2018
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelWaar moet het naar toe met de koe?
CiteertitelTvAR 2018, afl. 6, p. 269
SamenvattingDat het aantal koeien in Nederland een probleem is, is van algemene bekendheid, zeker bij de lezers van dit tijdschrift. Dit probleem is onderdeel van de breed gevoerde discussie over klimaat en milieu.
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina269
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNon-conformiteit bij de koop van woonboerderijen
CiteertitelTvAR 2018, afl. 6, p. 271
SamenvattingVan non-conformiteit is sprake als bij koop van een zaak het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen de koper mocht verwachten. Het algemene verwachtingspatroon bij woonboerderijen wordt mede ingekleurd door de voormalige agrarische bedrijvigheid. Typische gebreken die zich voordoen bij woonboerderijen zoals bestemmingsperikelen, bouwbeperkingen, bodemverontreiniging en aanwezigheid van asbest worden besproken.
Auteur(s)F.J. de Vries , Th.C.M. Willemse
Pagina271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAlgemene voorwaarden in de landbouw en de kracht van tweezijdigheid
CiteertitelTvAR 2018, afl. 6, p. 279
SamenvattingNet als in andere sectoren worden ook in de landbouw overeenkomsten gesloten met verwijzing naar algemene voorwaarden. Dat kunnen algemene voorwaarden zijn die door ťťn van de partijen zijn opgesteld maar ook tweezijdige algemene voorwaarden die het resultaat zijn van overleg tussen verschillende (vertegenwoordigers van) partijen. Voor het belang van tweezijdige algemene voorwaarden lijkt steeds minder aandacht te zijn en dat is jammer.
Auteur(s)W.M.A.K. Parmet
Pagina279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe sanctie op het te laat inzenden van een geliberaliseerde pachtovereenkomst
CiteertitelTvAR 2018, afl. 6, p. 286
SamenvattingUit louter de wettekst van art. 7:397 BW is niet goed op te maken in hoeverre de sanctie op te late inzending van een pachtovereenkomst ook geldt voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Het voor geliberaliseerde pacht geldende art. 7:322 BW verwijst namelijk naar art. 7:325 BW dat voor geliberaliseerde pacht is uitgesloten. De pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in de uitspraak Meijerink/Ommen dat de duur van de geliberaliseerde overeenkomst op een later tijdstip is aangevangen vanwege de te late inzending van de pachtovereenkomst.
Auteur(s)K.A.C. Hunneman
Pagina286
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 07-09-2017, GP 11.770
CiteertitelTvAR 2018/5931
SamenvattingDe grondkamer heeft de ter goedkeuring ingezonden overeenkomst gekwalificeerd als eenmalige pachtovereenkomst voor de duur van 73 maanden en deze ongewijzigd goedgekeurd.
AnnotatorE.H.M. Harbers
LinkSamenvatting uitspraak (grondkamers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 23-11-2017, GP 11.771
CiteertitelTvAR 2018/5932
SamenvattingNu de pachtbeŽindigingsovereenkomst niet op de voorgeschreven wijze is opgemaakt en dientengevolge niet voldoet aan het vereiste van de schriftelijke vorm tussen partijen waaruit de pachtbeŽindiging blijkt, is naar het oordeel van de Centrale Grondkamer geen sprake van een door beide partijen ondertekende akte of notarieel afschrift.
AnnotatorE.H.M. Harbers
LinkSamenvatting uitspraak (grondkamers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 30-11-2017, GP 11.780
CiteertitelTvAR 2018/5933
SamenvattingNu door de pachtkamer onherroepelijk is vastgesteld dat door partijen een pachtbeŽindigingsovereenkomst is gesloten, heeft de grondkamer en ook de Centrale Grondkamer daarvan uit te gaan. Van gronden zoals bedoeld in artikel 7:319 BW die tot weigering van de goedkeuring van de door de pachtkamer vastgestelde overeenkomst zouden moeten leiden, is niet gebleken.
AnnotatorE.H.M. Harbers
LinkSamenvatting uitspraak (grondkamers.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelTvAR 2018/5934
SamenvattingRuimtelijke ordening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam" vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (amazonaws.com/hekkelman)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 09-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5935
SamenvattingBeheer landelijk gebied
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan [vergunninghouder A] vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw-vergunning) verleend voor de exploitatie en uitbreiding van een melkveebedrijf aan de [locatie 1] te Someren.
AnnotatorF.H. Damen
LinkVolledige tekst annotatie (Francadamen.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:795
Artikel aanvragenVia Praktizijn