AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 03-07-2018
Aflevering 26
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 27-02-2018, C-64/16
CiteertitelAB 2018/220
SamenvattingOnafhankelijkheid van de rechters
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 februari 2018.#Associacao Sindical dos Juizes Portugueses tegen Tribunal de Contas.#Verzoek van de Supremo Tribunal Administrativo om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 19, lid 1, VEU - Rechtsmiddelen - Daadwerkelijke rechtsbescherming - Onafhankelijkheid van de rechters - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Verlaging van de salarissen in de nationale openbare dienst - Bezuinigingsmaatregelen.#Zaak C-64/16.
AnnotatorP.M. van den Eijnden
UitspraakECLI:EU:C:2018:117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelAB 2018/221
SamenvattingBij besluit van 22 februari 2017 heeft het college geweigerd aan BruZan Projecten B.V. een omgevingsvergunning te verlenen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2017 heeft het college geweigerd aan BruZan Projecten B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen en gebruiken van 34 woonstudios aan de Stationsweg 15 te Leeuwarden en het veranderen van een uitweg.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelAB 2018/222
SamenvattingBij besluit van 22 januari 2016, verzonden op 26 januari 2016, heeft de registratiecommissie de aanvraag van [appellant] om herregistratie in het register heelkunde afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2016, verzonden op 26 januari 2016, heeft de registratiecommissie de aanvraag van [appellant] om herregistratie in het register heelkunde afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelAB 2018/223
SamenvattingBij besluit van 17 november 2015 heeft de minister [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van Ä 6.700,00.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft de minister [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van 6.700,00.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelAB 2018/224
SamenvattingBij brief van 11 mei 2015 heeft de minister na een verzoek van [appellante] geweigerd om een waarschuwing als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet in te trekken.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 mei 2015 heeft de minister na een verzoek van [appellante] geweigerd om een waarschuwing als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet in te trekken.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelAB 2018/225
SamenvattingBij besluit van 23 maart 2016 heeft de minister het verzoek van [appellante] om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van alle documenten inzake het Artikel 2-Fonds (minus de officiŽle kamerstukken die al openbaar zijn),
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2016 heeft de minister het verzoek van [appellante] om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van alle documenten inzake het Artikel 2-Fonds (minus de officiŽle kamerstukken die al openbaar zijn), inclusief het advies van de landsadvocaat en alle documenten inzake de ZRBG-renten, gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. De minister heeft op grond van artikel 11 van de Wob geweigerd het advies van de landsadvocaat openbaar te maken en geweigerd enkele passages uit de verstrekte stukken openbaar te maken.† Op de documenten die verweerder openbaar heeft gemaakt zijn verder de namen van behandelend ambtenaren en van geadresseerden van de brieven verwijderd met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelAB 2018/226
SamenvattingBij besluit van 19 juni 2015 heeft de minister grotendeels afwijzend besloten op het verzoek van RTL om openbaarmaking van documenten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2015 heeft de minister grotendeels afwijzend besloten op het verzoek van RTL om openbaarmaking van documenten, waaronder interne memoranda en beeldmateriaal inzake de bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht in de strijd tegen ISIS in Irak. Deze weigering is gebaseerd op artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) en artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob. De minister heeft de op een persconferentie van de Commandant der Strijdkrachten (hierna: de CdS) van 17 november 2014 getoonde beelden wel openbaar gemaakt.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-03-2018
CiteertitelAB 2018/227
SamenvattingBij besluit van 11 september 2013 heeft de minister het verzoek van [appellant] om kennisneming van eventueel over hem bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) aanwezige gegevens afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2013 heeft de minister het verzoek van [appellant] om kennisneming van eventueel over hem bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) aanwezige gegevens afgewezen.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-12-2017
CiteertitelAB 2018/228
SamenvattingBij besluit van 21 juni 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, ingewilligd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, ingewilligd.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 09-05-2018
CiteertitelAB 2018/229
SamenvattingTerugvordering AOW-compensatie. Met de minister is de Raad van oordeel dat het appellant ten tijde van de uitbetaling van de compensatie in maart 2016 redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij teveel compensatie ontving.
Samenvatting (Bron)Terugvordering AOW-compensatie. Met de minister is de Raad van oordeel dat het appellant ten tijde van de uitbetaling van de compensatie in maart 2016 redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij teveel compensatie ontving.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 21-03-2018
CiteertitelAB 2018/230
SamenvattingFMMU Advies B.V.
Samenvatting (Bron)FMMU Advies B.V. (opvolger van Argonaut Advies B.V.) is bij het nemen van beslissingen op verzoeken om toekenning van een hoog pkb een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb. Hieruit vloeit voort dat de beslissing van FMMU op de aanvraag van appellante om toekenning van een hoog pkb en de beslissing op het verzoek om heroverweging, moeten worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, van de Awb, waartegen respectievelijk bezwaar en beroep openstond. De in het Indicatieprotocol neergelegde toekenningscriteria gaan de grenzen van een redelijke beleidsbepaling niet te buiten.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1189
Artikel aanvragenVia Praktizijn