Tijdschrift voor Internetrecht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Internetrecht
Datum 15-08-2018
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelAVG: de Trieste Teloorgang van Toestemming
CiteertitelIR 2018-3, p. 89
SamenvattingDe toestemming is failliet. Althans als je het mij vraagt. En dan doel ik op toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. ‘Waarom?’ of ‘hoezo dan?’ denkt u misschien. Nou, ik illustreer dit graag aan de hand van een paar willekeurige voorbeelden uit de media en aan de hand van mijn eigen ervaring.
Auteur(s)M. Weij
Pagina89
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnline platforms als horizontale samenwerking – een mededingingsrechtelijk perspectief
CiteertitelIR 2018-3, p. 91
SamenvattingIn de afgelopen jaren hebben online platforms een grote vlucht genomen en hun rol in de economie is inmiddels aanzienlijk. ‘Platform’ is in dit verband een verzamelnaam voor uiteenlopende verschijnselen, van Facebook en andere social media (waarin mensen elkaar ‘ontmoeten’ en tegelijkertijd hun gegevens beschikbaar stellen zodat die voor commerciële doeleinden aangewend kunnen worden), tot ‘marktplaatsen’, zoals marktplaats.nl, eBay en Booking.com, waar afnemers en aanbieders elkaar ontmoeten. Binnen die laatste categorie vormen de B2B-marktplaatsen een bijzondere vorm – die overigens al veel langer bestaat – en daarbinnen de marktplaatsen waarop met elkaar concurrerende ondernemingen (over)capaciteit kunnen aanbieden en capaciteit kunnen vragen. Te denken valt aan platforms waarop vervoerders ladingen kunnen bundelen opdat een betere bezetting van de ladingscapaciteit bereikt wordt (en zodat ook bijvoorbeeld op retourritten lading vervoerd kan worden).
Auteur(s)C.T. Dekker , M.S.E. Herz
Pagina91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kwalificatie van Uber als een vervoersdienst én een dienst van de informatiemaatschappij
CiteertitelIR 2018-3, p. 98
SamenvattingHet HvJ EU besliste in de uitspraak Uber Systems Spain dat de diensten van Uber niet gekwalificeerd dienen te worden als diensten van de informatiemaatschappij en buiten het toepassingsbereik van de e-commerce Richtlijn vallen. In deze bijdrage betoog ik dat het uitsluiten van Uber van deze richtlijn niet nodig is. Als Uber wel als een dienst van de informatiemaatschappij wordt aangemerkt kunnen de lidstaten de vervoersdiensten blijven reguleren. Vanuit oogpunt van consumentenbescherming is de beslissing bovendien onwenselijk.
Auteur(s)M.Y. Schaub
Pagina98
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2017:981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie gaat er over onze privacy? Wijzelf of onze Privacytoezichthouder? - Opinie
CiteertitelIR 2018-3, p. 107
SamenvattingDe AVG wil iedereen meer controle geven over de eigen gegevens. Maar de wijze waarop de toezichthouder de regels uitlegt voor werknemers leidt onzes inziens tot een tegengesteld resultaat. Je kunt privacyrechten niet beschermen door zelfbeschikkingsrechten in te perken.
Auteur(s)G.J. Zwenne , I. Brouwer
Pagina107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGoed en beschikkingsmacht: over de vernieling van gegevens (en elektriciteit) - Noot bij Rechtbank Den Haag 26 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3396 (Heling Licentiecode)
CiteertitelIR 2018-3, p. 109
SamenvattingDe rechtspraak worstelt met de juridische status van gegevens. Zijn gegevens een stoffelijke zaak in civielrechtelijke zin en een stoffelijk goed in strafrechtelijke zin? Soms wel, soms niet. Een duidelijk en doordacht antwoord op deze vraag zal consistente en generieke antwoorden op een groot aantal rechtsvragen over gegevens mogelijk maken.
Auteur(s)C.N.J. de Vey Mestdagh
Pagina109
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:3396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerslag NVvIR-voorjaarsvergadering over Fake News, 17 april 2018 te Utrecht
CiteertitelIR 2018-3, p. 112
SamenvattingWanneer zelfs the inventor of the World Wide Web het als een van de negatieve uitwassen van het internet beschouwt, dan is er duidelijk iets aan de hand. In zijn recente ACM Türing Award-lezing plaatste Sir Tim Berners-Lee de opkomst van nepnieuws zonder aarzelen in het rijtje van grootste bedreigingen voor het vrije web anno 2018, naast verschijnselen als online surveillance, hate speech en het verspreiden van malware.
Auteur(s)A.E. de Hingh
Pagina112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 15-02-2018
CiteertitelIR 2018/85
SamenvattingGegevensbeschermingsrecht, RTBF, vergeetverzoek, verwijderverzoek, belangenafweging
Samenvatting (Bron)Rekest; toewijzing verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaat van zoekmachine Google; reikwijdte verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens a.b.i. art. 16 Wbp; Costeja-arrest, belangenafweging; strafrechtelijke persoonsgegevens met privacygevoelig karakter, onvoldoende zwaarwegend publiek belang.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:1644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 16-03-2018
CiteertitelIR 2018/86
SamenvattingSchandpaalfoto’s
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot een celstraf van 14 maanden voor opzetheling in vereniging. De rechtbank spreekt de in totaal 5 mannen uit Roemenië vrij van het stelen van 960 Apple iPhones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. Er is geen bewijs dat deze aanklacht tegen hen ondersteunt. Wel zijn de mannen veroordeeld voor het bezit van de gestolen telefoons tot celstraffen van 15 maanden. 5 dagen na de diefstal zijn de mannen aangehouden op een vakantiepark in Otterlo, in het bezit van de lading ter waarde van zon 550.000 euro. De rechtbank matigt de celstraf met 1 maand omdat tijdens de aanhouding in de vakantiewoning fotos zijn gemaakt door journalisten. Deze fotos zijn gepubliceerd in een artikel waarop de man te herkennen was, anders dan de andere mannen. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:805
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 19-03-2018
CiteertitelIR 2018/87
SamenvattingHackverweer
Samenvatting (Bron)Bezit en vervaardigen kinderpornografisch materiaal, bewijsoverwegingen hackverweer en t.z.v. art. 244 Sr via webcam.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:2286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 21-03-2018
CiteertitelIR 2018/88
SamenvattingLINQ
Samenvatting (Bron)Een advocatenkantoor moet stoppen met het voeren van haar handelsnaam, omdat die inbreuk maakt op de handelsnaam van een ander advocatenkantoor.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:1687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 21-03-2018
CiteertitelIR 2018/89
SamenvattingPerspublicatie over spermadonor met Asperger
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige perspublicatie artikel in het AD en op haar website. Niet onrechtmatig jegens eiser. Dat eiser als spermadonor verzwijgt dat bij hem de diagnose Asperger is gesteld is een maatschappelijke misstand.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:1543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 21-03-2018
CiteertitelIR 2018/90
SamenvattingDoorgedraaide vader
Samenvatting (Bron)Artt. 14a, 14b, 14c, 57, 180, 266, 285 en 285b Sr. Veroordeling wegens belaging, eenvoudige belediging, bedreiging en wederspannigheid tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest. De verdachte wordt met betrekking tot alle ten laste gelegde feiten verminderd toerekeningsvatbaar geacht.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 22-03-2018
CiteertitelIR 2018/91
SamenvattingHogeschool Rotterdam
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor computervredebreuk en (poging tot) oplichting. De verdachte heeft de personeelszakensystemen van twee organisaties nagebootst, valse e-mails verstuurd naar werknemers van deze organisaties en in de echte systemen bankrekeningnummers van enkele van die medewerkers aangepast. Daardoor is salaris uitbetaald op bankrekeningen van katvangers. Verder heeft de verdachte een valse e-mail verstuurd naar studenten van de Hogeschool Rotterdam, waardoor enkelen van hen collegegeld hebben overgemaakt op een bankrekening van een katvanger. Aan de verdachte wordt de volgende straf opgelegd: een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een jaar, een taakstraf voor de duur van 240 uren en een geldboete ter hoogte van 1.500,00.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:2421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 22-03-2018
CiteertitelIR 2018/92
Samenvatting14 jarig meisje
Samenvatting (Bron)Veroordeling van 27 jarige verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar, met oplegging van een Tbs-maatregel met dwangverpleging, wegens mensenhandel, ontucht en vervaardigen, bezit en verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen, alles met betrekking tot een 14-jarig meisje en gedurende de proeftijd van een eerdere veroordeling wegens zedendelicten,
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:3316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 22-03-2018
CiteertitelIR 2018/93
SamenvattingAirBnB filmer
Samenvatting (Bron)Wet bescherming persoonsgegevens; verzoek tot verwijdering door Google van een URL; bijzondere (strafrechtelijke) persoonsgegevens; afweging;
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:3357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-03-2018
CiteertitelIR 2018/94
SamenvattingPandriks
Samenvatting (Bron)Wwz zaak. Ontslag op staande voet wegens gedraging derde. Aandeel werknemer daarin. Samengestelde dringende reden. Ondanks geldige dringende reden toch transitievergoeding. Stelplicht bij forfaitaire schadevergoeding als bedoeld in artikel 7:677 BW, tweede lid.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:2831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 27-03-2018
CiteertitelIR 2018/95
SamenvattingControleverplichting
Samenvatting (Bron)Verdachte wordt veroordeeld omdat hij een gewoonte heeft gemaakt van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid video's en/of filmopnames met kinderporno. Verdachte wordt daarvoor een onvoorwaardelijke taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 241 dagen waarvan 240 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar opgelegd. Als bijzondere voorwaarden stelt de rechtbank onder meer een behandelverplichting van verdachte en de verplichting om twee keer per jaar zijn gegevensdragers te laten controleren op de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:1428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 30-03-2018
CiteertitelIR 2018/96
SamenvattingSnuggere consument
Samenvatting (Bron)Oneerlijke handelspraktijk, misleidende onmissie, gemiddelde consument in de zin van de richtlijn vs snuggere consument. Partiële vernietiging overeenkomst.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:1756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 28-03-2018
CiteertitelIR 2018/97
SamenvattingPrejudiciële vragen Tom Kabinet
Samenvatting (Bron)Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn. Uitleg distributie. Distributierecht uitgeput?
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:3455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 30-03-2018
CiteertitelIR 2018/98
SamenvattingWraakporno en bedreiging
Samenvatting (Bron)Gevangenisstraf voor wraakporno en voor bedreiging politie.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2018:1461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 03-04-2018
CiteertitelIR 2018/99
SamenvattingTemsche
Samenvatting (Bron)Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in Groningen. Via de echtgenoot van verdachte, die werkzaam was als belastingambtenaar, kon de organisatie beschikken over de persoonsgegevens van de studenten die waren opgeslagen in de systemen van de Belastingdienst, waaronder hun burgerservicenummer (BSN). Aan de hand van deze gegevens werden vervolgens nieuwe activeringscodes voor DigiD aangevraagd bij Logius, waarna de brieven met deze codes gestolen werden uit de brievenbussen in de hal van de doorgaans makkelijk toegankelijke studentenflats. Met deze codes had de organisatie toegang tot DigiD en konden huur- en zorgtoeslagen op naam van de studenten worden aangevraagd. Daarbij werd ook het bankrekeningnummer gewijzigd, zodat de uitbetaling telkens plaatsvond op van te voren verzamelde of speciaal daartoe geopende bankrekeningen waarvan de bankpassen en pincodes in handen waren van de organisatie. Het door de Belastingdienst gestorte geld werd meteen daarna contant opgenomen en verdween zo uit het zicht. Op deze wijze is er voor enkele honderdduizenden euros onterecht aan toeslagen uitgekeerd. Verdachte was degene die het grootste deel van de aanvragen voor nieuwe DigiD-activeringscodes en de huur- en zorgtoeslagen heeft verzorgd. Op deze wijze had zij een belangrijk aandeel in deze grootschalige en geraffineerde fraude. De rechtbank laat bij de strafoplegging meewegen dat het misbruik van vertrouwelijke persoonsgegevens, zeker op een schaal als deze, tot veel onrust in de samenleving leidt en het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de overheid ondermijnt. Als uitgangspunt hanteert de rechtbank voor deze fraude een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. De rechtbank houdt in het geval van deze verdachte in strafverminderende zin rekening met haar slechte gezondheid en zal de straf derhalve beperkten tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De rechtbank heeft daarbij nog overwogen dat er weliswaar geruime tijd is verstreken tussen de strafbare feiten en de uiteindelijke berechting, maar dat dit inherent is aan een complex onderzoek naar een dergelijke geraffineerde vorm van fraude, zodat dit tijdsverloop geen invloed heeft op de straf.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:1273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 03-04-2018
CiteertitelIR 2018/100
SamenvattingNOCIS
Samenvatting (Bron)Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek NOCIS heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee groepen: de bitcoinhandelaren, tevens de hoofdverdachten, en hun klanten. De hoofdverdachten, mannen van 21, 25 en 27 jaar, namen bitcoins aan van hun klanten en zetten deze via een netwerk van rechtspersonen om in grote contante geldbedragen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een zogenaamde mixerdienst, bedoeld om de herleidbaarheid van de bitcointransacties te bemoeilijken. De hoofdverdachten garandeerden hun klanten anonimiteit. De contante bedragen werden in openbare gelegenheden aan de klanten overhandigd. Hiervoor werd een ongebruikelijk hoge commissie in rekening gebracht. De hoofdverdachten controleerden niet waar de bitcoins vandaan kwamen en kunnen daarover ook geen uitleg geven. De rechtbank oordeelt dat het gezien alle omstandigheden niet anders kan dan dat de bitcoins van misdrijf afkomstig waren. Hoewel de hoofdverdachten de bitcoinhandel niet zijn begonnen met een crimineel oogmerk, hebben zij welbewust risicos genomen waarbij zij zich moesten realiseren dat het ging om bitcoins die van misdrijf afkomstig waren en dat zij hiermee de onderliggende criminaliteit faciliteerden. De 25- en 27-jarige verdachten zijn veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, de 21-jarige man is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Ook drie klanten van de hoofdverdachten zijn veroordeeld voor witwassen. Ook zij hebben geen uitleg kunnen geven over de herkomst van de door hen aangeboden bitcoins. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van ruim 5 kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer daarvan. Een ander is ook veroordeeld voor een hennepkwekerij. De rechtbank veroordeelt de drie mannen van 29, 39 en 44 jaar tot gevangenisstraffen van respectievelijk 12, 24 en 30 maanden. De officier van justitie is bij de strafeis uitgegaan van richtlijnen die door het Openbaar Ministerie gehanteerd worden. Deze richtlijnen wijken af van de oriëntatiepunten die door rechters gebruikt worden. Ook heeft de rechtbank gekeken naar vergelijkbare uitspraken in strafzaken over het witwassen van bitcoins. Daarom vallen de opgelegde straffen lager uit dan wat er geëist is.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:1183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 04-04-2018
CiteertitelIR 2018/101
SamenvattingVeiling Partycentrum
Samenvatting (Bron)Zorgplicht van notaris jegens geëxecuteerde bij aanvaarden en uitvoeren van opdracht tot parate executie door hypotheekhouder, zoals mede uitgewerkt in artikel 21 van de Wet op het Notarisambt. Indien tussen twee partijen een geschil bestaat en voor de betrokken notaris is het niet direct en zonder diepgaand onderzoek kenbaar dat het gelijk aan één zijde ligt, heeft de notaris niet tot taak om een standpunt in een dergelijk geschil in te nemen. In deze zaak heeft de executienotaris geen zorgplicht jegens geëxecuteerde geschonden door de opdracht tot parate executie te aanvaarden, en evenmin door de wijze waarop hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:4180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 04-04-2018
CiteertitelIR 2018/102
SamenvattingMessengercachemap
Samenvatting (Bron)art. 240b van het Wetboek van Strafrecht - dagvaarding partieel nietig - deels vrijspraak - bewezenverklaring van het bezit van één kinderpornografische afbeelding In het kader van de straftoemeting houdt het hof echter tevens rekening met de uit het dossier blijkende hoeveelheid afbeeldingen van kinderpornografische aard die op de laptop (in de Messengercachemap) zijn aangetroffen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 81 dagen, waarvan 80 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest, alsmede tot een taakstraf van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 05-04-2018
CiteertitelIR 2018/103
SamenvattingErfgoed Leiden
Samenvatting (Bron)Erfgoed Leiden maakt inbreuk op de auteursrechten van eiser door zonder zijn toestemming 25 fotos uit de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw waarvan eiser de auteursrechten heeft gekocht, voor het publiek toegankelijk te maken via de online beeldbank van Erfgoed Leiden. De auteursrechten berusten niet op grond van artikel 8 Auteurswet bij de vroegere uitgevers van prentbriefkaarten (van de fotos) en er is ook geen sprake van anoniem openbaar gemaakte werken. De regeling voor verweesde werken (auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de rechthebbende ondanks een zorgvuldig onderzoek onbekend of onvindbaar is) in artikel 16o Auteurswet is niet van toepassing.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:3768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 11-04-2018
CiteertitelIR 2018/104
SamenvattingMan uit Stadskanaal
Samenvatting (Bron)De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen heeft op 11 april 2018 een 40-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot een taakstraf van 100 uren en een gevangenisstraf voor de duur van 121 dagen waarvan 120 dagen voorwaardelijk wegens het via sociale media bewegen van twee meisjes van tien jaar oud tot het plegen van ontuchtige handelingen en het bezit van kinderpornografische afbeeldingen. De rechtbank legde als bijzondere voorwaarde onder andere op dat verdachte mee moest werken aan een ambulante behandeling, dat hij zich moest onthouden van gedragingen op internet gericht op kinderen in een seksuele context en dat hij mee moet werken aan controle van gegevensdragers.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2018:1405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 18-04-2018
CiteertitelIR 2018/105
SamenvattingTerroristische zelfstudie
Samenvatting (Bron)Artt. 37a, 37b, 55, 96, 134a, 157, 176a, 176b, 288a, 289 en 289a Sr. en artt. 26 en 55 van de Wet wapens en munitie. Eendaadse samenloop van (1 en 2) zich opzettelijk inlichtingen verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf en met het oogmerk om opzettelijk brand stichten en/of ontploffingen teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft, en/of moord en/of doodslag, telkens te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden, zich inlichtingen verschaffen en trachten te verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf. Strikte noodzaak opvolgen PBC-advies tot plaatsing binnen een beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme waarbij intensieve en langdurige begeleiding wordt geboden in de situatie dat de verdachte in vrijheid is gesteld. Ontbreken van intensieve en langdurige hulpverlening in een gespecialiseerde setting staat in de weg aan het opleggen van voorwaarden aan de verdachte in het kader van een voorwaardelijk strafdeel dan wel in het kader van een terbeschikkingstelling. Ook gegeven het hoge recidive risico eist de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen, het gelasten van de maatregel van tbs met verpleging van overheidswege. Tevens oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 19-04-2018
CiteertitelIR 2018/106
SamenvattingGeen huis kopen via WhatsApp
Samenvatting (Bron)Kort geding. Artikel 7:2 lid 1 BW. Kopers en verkopers van een woning zijn natuurlijke personen. Tussen partijen staat ter discussie of een perfecte koopovereenkomst tot stand is gekomen. Toepassing rechtsregel Hoge Raad, arrest 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412. Verkopende partij heeft de koopovereenkomst niet ondertekend. Een schriftelijke koopovereenkomst is een onderhandse akte, waarvoor op grond van artikel 156 lid 1 Rv het vormvoorschrift van ondertekening geldt. Bedoeld WhatsApp bericht van verkoper maakt geen deel uit van het door de kopers ondertekende concept voor de koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door de verkopers. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, nu de koopovereenkomst niet door de verkopende partij is ondertekend, niet aan het in art. 7:2 BW opgenomen schriftelijkheidsvereiste is voldaan.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:3816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 19-04-2018
CiteertitelIR 2018/107
SamenvattingGoede doelen
Samenvatting (Bron)Afwijzing van een verzoek tot verwijdering dan wel afscherming van URLs die voortkomen uit zoekopdrachten op naam van verzoekers uit de zoekresultaten in de zoekmachine. De inmenging in de grondrechten van verzoekers door Google is gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft dat toegang tot deze informatie beschikbaar en vindbaar blijft en (daarmee) het belang van Google om de desbetreffende zoekresultaten te kunnen (blijven) aanbieden.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:4672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 20-04-2018
CiteertitelIR 2018/108
SamenvattingToegangskaarten
Samenvatting (Bron)Bewezenverklaard: - identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, meermalen gepleegd. - oplichting, meermalen gepleegd (toegangskaarten te koop aanbieden maar niet leveren, 5 slachtoffers). Ad informandum zijn oplichtingen gevoegd van nog eens 14 slachtoffers. Opgelegd wordt een taakstraf van 160 uur subsidiair 80 dagen met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van twee jaren met bijzondere voorwaarden. Toewijzing van vorderingen van benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:1912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 20-04-2018
CiteertitelIR 2018/109
SamenvattingNaheffingsaanslag internetpokeraar
Samenvatting (Bron)Zijn de aan de internetpokerspeler opgelegde naheffingsaanslagen in de kansspelbelasting over tijdvakken t/m 31 oktober 2008 terecht opgelegd en tot de juiste bedragen vastgesteld? Meer specifiek is in geschil of terecht de bruto spelopbrengst zonder toepassing van de kansspelbelastingvrijstelling per gewonnen spel als grondslag voor de naheffingen in aanmerking is genomen.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-04-2018
CiteertitelIR 2018/110
SamenvattingJumbo afpersing
Samenvatting (Bron)Afpersing Jumbo Supermarkten. Bitcoins geëist. Plaatsing explosieven. Bedreigingen verstuurd via TOR-netwerk. DNA-bewijs. artikel 317 Sr. Veroordeling tot 10 jaar gevangenisstraf.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:3737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 24-04-2018
CiteertitelIR 2018/111
SamenvattingJay Bachan
Samenvatting (Bron)De rechtbank Den Haag heeft een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd aan een 43-jarige man uit Den Haag. Hij krijgt deze straf omdat hij zich in een periode van vijf jaar op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oplichting en witwassen van de opbrengsten daarvan. Ook moet hij aan de gedupeerden een schadevergoeding betalen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:4811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-04-2018
CiteertitelIR 2018/112
SamenvattingIllegale software download
Samenvatting (Bron)Auteursrechtinbreuk op software. Twee vennoten hebben illegaal software van Siemens gedownload. Het hof beslist dat deze onrechtmatige daad ook aan de vennootschappen kan worden toegerekend, als de gedragingen in het maatschappelijk verkeer hebben te gelden als gedragingen van de vennootschappen. Daarvan is sprake als de illegaal gedownloade software is gebruikt bij de uitvoering van opdrachten voor deze vennootschappen. Siemens wordt toegelaten tot bewijs van die stelling. De gedownloade software is een uitgebreid pakket voor ontwerp, engineering en fabricage van producten. Voor de berekening van de forfaitaire vergoeding is niet de licentie voor het volledige pakket bepalend, maar voor die modules die de vennoten daadwerkelijk hebben gebruikt. Daarover wordt Siemens ook toegelaten tot bewijs. Bij de berekening van de opslag op de licentievergoeding wordt niet alleen rekening gehouden met de kosten van onderzoek en opsporing, maar mogelijk ook met de kosten van uitholling van het auteursrecht door de grote schaal waarop inbreuk zou worden gepleegd. Siemens wordt uitgenodigd die stelling verder uit te werken.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:3901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 24-04-2018
CiteertitelIR 2018/113
SamenvattingPoker vanaf Malta
Samenvatting (Bron)Kansspelbelasting. Voldoeningen op aangifte en naheffingsaanslagen. Eiser speelt poker via verschillende websites, gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de EU. Voor twee pokerspelen is dit in geschil. De rechtbank oordeelt dat de organisator van deze twee pokerspelen in 2013 en 2014 de rechtspersoon was die op Malta is gevestigd. Eiser heeft aangevoerd dat de verliezen op grond van de wet voor aftrek in aanmerking komen en dat het vrije dienstenverkeer zich daartegen niet verzet. De rechtbank volgt eiser daarin in zoverre dat zij tot de conclusie komt dat het resultaat (het saldo van winst en verlies) binnen de EU wanneer dit negatief is voor aftrek in aanmerking komt, terwijl over een positief resultaat niet wordt geheven.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2018:1870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 28-03-2018
CiteertitelIR 2018/114
SamenvattingGebruikte zoektermen als bewijs
Samenvatting (Bron)Moord op echtgenote op 7 november 2015 in Kerkrade. 18 jaar gevangenisstraf. Zoektermen, DNA, motief. Voorbedachten rade.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:2940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2018
CiteertitelIR 2018/115
SamenvattingOplichting computerspellen
Samenvatting (Bron)Grootschalige internetoplichting. Deelvrijspraken ten aanzien van de feiten waarvan verdachte naar algemeen spraakgebruik heeft bekend te hebben opgelicht: geen sprake van oplichting als bedoeld in art. 326 Sr. Het hof komt tot een bewezenverklaring van negen feiten en betrekt in de strafoplegging 62 ad informandum gevoegde feiten. Gelet op onder meer de doordachte constructie, de lange periode waarin de oplichting telkens werd gepleegd, het aantal gedupeerden en de financiële schade wordt verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:4191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelIR 2018/116
SamenvattingLotto
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2014 heeft KSA aan Stichting de Nationale Sporttotalisator (thans Lotto B.V., hierna: Lotto) vergunning verleend voor het van 16 januari 2015 tot en met 31 december 2016 organiseren van sportprijsvragen en lottos (hierna: sporttotalisatorvergunning).
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 04-05-2018
CiteertitelIR 2018/117
SamenvattingStalking ex
Samenvatting (Bron)Aan verdachte zijn 3 feiten ten laste gelegd, te weten 1 primair belaging, subsidiair bedreiging, 2 vernieling en 3 identiteitsfraude. Alle feiten hebben betrekking op het slachtoffer met wie verdachte een relatie heeft gehad. Na het verbreken van de relatie door het slachtoffer heeft verdachte zich aan voormelde belaging, vernieling en identiteitsfraude schuldig gemaakt. De rechtbank acht de verdachte schuldig aan deze strafbare feiten en heeft bij de straf oplegging onder meer rekening gehouden met de navolgende omstandigheden: Verdachte heeft zich, nadat het slachtoffer de relatie met verdachte had verbroken, gedurende een lange periode zeer frequent schuldig gemaakt aan een stuitende en laffe manier van stalking. Verdachte heeft daarbij gewetenloos het slachtoffer maandenlang bestookt met per post verstuurde enveloppen met daarin honderden afbeeldingen van vrouwen die veelal door verstikking om het leven waren gebracht. Deze afbeeldingen waren bovendien vaak voorzien van beledigende en vernederende teksten en doodsbedreigingen aan het adres van het slachtoffer. Verdachte ging zelfs zo ver in zijn verwerpelijk gedrag dat hij haar een stanleymes met een op bloed gelijkende substantie heeft gestuurd, voorzien van een doodsbedreiging. Verdachte heeft evenmin geschroomd het leven van het slachtoffer op social media tot een hel te maken door haar honderden soortgelijke weerzinwekkende afbeeldingen en videos te sturen, veelal voorzien van bedreigende en beledigde teksten. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude door een nepaccount met de persoonlijke gegevens van het slachtoffer aan te maken en hiermee anderen te benaderen op een wijze die het slachtoffer reputatieschade heeft toegebracht. Aldus is het leed van het slachtoffer nog meer vergroot. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan vernieling van het hekwerk van het slachtoffer. Het slachtoffer heeft ter terechtzitting op 20 april 2018 verwoord hoeveel impact het strafbare handelen van verdachte op haar leven heeft gehad en nog dagelijks heeft. Het contact met haar kinderen en vrienden is ze kwijtgeraakt en haar sociale leven is tot stilstand gekomen. Door de gebeurtenissen heeft het slachtoffer een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld, waarvoor zij wordt behandeld. Daarnaast heeft zij ook nog allerlei lichamelijke klachten aan de gebeurtenissen overgehouden. Verdachte heeft de belaging en de identiteitsfraude steeds ontkend en heeft zich niet willen verantwoorden ter terechtzitting op 20 april 2018. Ook heeft verdachte er blijk van gegeven geen respect te hebben voor de rechtsgang in het algemeen en geen inzicht te hebben in het laakbare van zijn handelen en het enorme leed dat hij het slachtoffer heeft berokkend. Ofschoon de rechtbank tot dezelfde bewezenverklaring komt als de officier van justitie, acht de rechtbank de door de officier van justitie geëiste straf van 2 jaar gevangenisstraf een strafrechtelijke reactie van onvoldoende gewicht, gelet op de bijzondere ernst van de feiten en de strafmaxima die op deze feiten door de wetgever zijn gesteld en verdachtes proceshouding. De rechtbank veroordeelt verdachte dan ook tot een gevangenisstraf van 4 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. Ook moet verdachte de schade aan de het slachtoffer betalen.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-05-2018
CiteertitelIR 2018/118
SamenvattingNagemaakte betaal-app
Samenvatting (Bron)Verdachte wordt t.a.v. ruim 20 oplichtingen via Marktplaats met een valse betaalapp en een diefstal met geweld, grotendeels gepleegd toen hij nog minderjarig was, veroordeeld tot een jeugddetentie van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:1934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 09-05-2018
CiteertitelIR 2018/119
SamenvattingLeaper
Samenvatting (Bron)Is verstrekken van shortener openbaarmaking verkoop verkorte unieke hyperlink.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:4395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 09-05-2018
CiteertitelIR 2018/120
SamenvattingSpeurwerk naar onopgeloste moordzaken
Samenvatting (Bron)Korte omschrijving vordering: Vorderingen met betrekking tot het opleggen van een contactverbod, het verwijderen en verwijderd houden van diverse artikelen gepubliceerd op een website, een verbod op het publiceren en verspreiden van een boek, het verwijderen van fotos, het plaatsen van een rectificatie en een voorschot op schadevergoeding. Samenvatting vonnis: Aan een publicist die op zijn website artikelen heeft geplaatst waarin hij eiser beschuldigt van betrokkenheid bij dan wel van het zijn van getuige van de moord op X, wordt een contactverbod opgelegd. Daarnaast dient hij een aantal artikelen van zijn website te verwijderen en verwijderd te houden. Bij diverse artikelen zijn fotos geplaatst waarop eiser en vrienden van hem herkenbaar zijn afgebeeld, gedaagde dient deze fotos eveneens te verwijderen. De beschuldigingen aan het adres van eiser zijn ook vervat in een boek. Verdere publicatie en te koop aanbieden van dit boek wordt gedaagde verboden. Daarnaast dient gedaagde op zijn website een rectificatie te plaatsen.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:3898
Artikel aanvragenVia Praktizijn