Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-06-2018
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelDe dubbele moraal in het publiekrecht
CiteertitelNTB 2018/47
SamenvattingHet beginsel van de rechtsstaat behelst in de kern dat de overheid in haar optreden onderworpen is aan de regels van het recht. Net als ieder ander in die rechtsstaat, evenwel niet altijd gelijkelijk aan anderen. Er kunnen voor de overheid andere – strengere – regels gelden, maar ze kan ook aan de toepassing van bepaalde regels worden onttrokken. De laatste variant trekt altijd eerder en meer aandacht – zeker in populistische tijden – dan de eerste, vanuit een rechtsstatelijk perspectief is echter met beide dezelfde principiële vraag aan de orde: wat maakt de overheid zo bijzonder dat voor haar een ander normatief kader wordt gehanteerd dan voor anderen?
Auteur(s)J.A.F. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelToegelaten of erkende maatschappelijke instellingen
CiteertitelNTB 2018/48
SamenvattingEen andere visie op de maatschappelijke onderneming
Auteur(s)F.J. van Ommeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelBestuursrechtelijke rechtsbescherming jegens private aanbieders
CiteertitelNTB 2018/49
SamenvattingHet sociaal domein als proeftuin
Auteur(s)N. Jak
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2018/50
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het besluitbegrip in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb. Het meest noemenswaardig is wellicht de conclusie van Staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven die op 24 januari 2018 is verschenen. Ook verder deden zich verschillende ontwikkelingen op het vlak van het besluitbegrip voor en verscheen een mooie bundel over huidig en toekomstig bestuursrecht.
Auteur(s)R.M. van Male , T.G. Oztürk , G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2018/51
SamenvattingMet onder meer aandacht voor een zaak waarin het UWV een toeslag op grond van de Toeslagenwet herzien en een bedrag teruggevorderd heeft omdat de betrokkene geen melding had gedaan van een door haar ontvangen arbeidsongeschiktheidspensioen.
Auteur(s)M.W. Scheltema , G.M.C. Neuteboom-Klink
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:4010
Artikel aanvragenVia Praktizijn