AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 07-08-2018
Aflevering 29
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-04-2018, C-550/16
CiteertitelAB 2018/255
SamenvattingRecht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 april 2018.#A en S tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.#Prejudiciele verwijzing - Recht op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Artikel 2, aanhef en onder f) - Begrip ,alleenstaande minderjarige' - Artikel 10, lid 3, onder a) - Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders - Vluchteling die jonger dan 18 jaar is op het tijdstip van zijn aankomst op het grondgebied van de lidstaat en van indiening van zijn asielverzoek, maar meerderjarig op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld om hem asiel te verlenen en waarop hij zijn verzoek om gezinshereniging indient - Datum die bepalend is voor de beoordeling of de betrokkene een ,minderjarige' is.#Zaak C-550/16.
AnnotatorS.G. Kok
UitspraakECLI:EU:C:2018:248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelAB 2018/256
SamenvattingWatervergunning voor het inrichten van een watersportgebied
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2016 heeft het college aan Stichting RiF010 (hierna: vergunninghoudster) een watervergunning verleend voor het inrichten van een watersportgebied in de Binnenrotte en binnen de zoneringen van hierlangs gelegen boezemwaterkering ter plaatse van de Steigersgracht/Hang te Rotterdam.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelAB 2018/257
SamenvattingVerkeersbesluit "Milieuzone Rotterdam"
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2015 heeft het college het verkeersbesluit "Milieuzone Rotterdam" vastgesteld. Voorts heeft het college bij besluit van 16 november 2015 de Beleidsregels en het ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (hierna: Beleidsregels) vastgesteld.
AnnotatorE.E. Grit
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelAB 2018/258
SamenvattingAfwijzing vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 4, 6 en 15 april 2016 en 17 juni 2016 heeft het Participatiefonds verzoeken van de vereniging om vergoeding van kosten van werkloosheidsuitkeringen, voortvloeiend uit de beŽindiging van het dienstverband van onderscheidenlijk [persoon A], [persoon B], [persoon C] en [persoon D], afgewezen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelAB 2018/259
SamenvattingPaspoort vervallen verklaard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft de burgemeester het paspoort van [appellant] vervallen verklaard.
AnnotatorV.M. Bex-Reimert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelAB 2018/260
SamenvattingAutoriteit Persoonsgegevens heeft verzoek om korpschef van politie bestuurlijke boetes op te leggen afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2015 heeft de AP een verzoek van [appellant] om de korpschef van politie bestuurlijke boetes op te leggen afgewezen.
AnnotatorT. Mulder
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-03-2018
CiteertitelAB 2018/261
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang stilleggen (sloop)werkzaamheden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2015 heeft het college zijn beslissing om op 20 november 2015 spoedeisende bestuursdwang toe passen, door de (sloop)werkzaamheden op het perceel Mondsestraat 4 te Haps, gemeente Cuijk (hierna: het perceel), stil te leggen, op schrift gesteld.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelAB 2018/262
SamenvattingHandhavend optreden tegen diverse activiteiten op Holterberg
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 22 september 2015 en 18 februari 2016 heeft het college een verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen diverse activiteiten op de Holterberg te Holten afgewezen.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-01-2018
CiteertitelAB 2018/210
SamenvattingHandhavend optreden tegen het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van gronden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2014 heeft het college, voor zover hier van belang, het verzoek van [appellanten] om handhavend op te treden tegen het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van gronden door Excluton B.V. afgewezen.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (handhavingsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-11-2017
CiteertitelAB 2018/264
SamenvattingAanvraag vreemdeling om afgifte van een document, waaruit duurzaam verblijfsrecht als burger van de Unie blijkt
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2015 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document, waaruit haar duurzaam verblijfsrecht als burger van de Unie blijkt, afgewezen.
AnnotatorM.A.K. Klaassen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 25-08-2017
CiteertitelAB 2018/265
SamenvattingVerzoek vreemdeling om een - aanvullende - uitkering te verstrekken
Samenvatting (Bron)Bij brief van 5 april 2016 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hierna: de staatssecretaris) gereageerd op een verzoek van de vreemdeling (hierna: het verzoek) om hem een - aanvullende - uitkering te verstrekken en het verzoek doorgezonden naar de gemeente Den Haag.
AnnotatorF.T. Groenewegen , G. Boogaard
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-05-2018
CiteertitelAB 2018/266
SamenvattingSchadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn
Samenvatting (Bron)Anders dan de rechtbank is de Raad niet gebleken van feiten of bijzondere omstandigheden op grond waarvan moet worden afgeweken van de conclusies van de deskundigen. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het Uwv zal worden opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, waarbij een FML moet worden opgesteld die in overeenstemming is met de conclusies en bevindingen van de door de rechtbank ingeschakelde deskundigen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-02-2018
CiteertitelAB 2018/267
SamenvattingTegemoetkoming AOW-hiaat.
Samenvatting (Bron)BeŽindiging van de bovenwettelijke uitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd zonder enige vervangende voorziening voor levert een verboden onderscheid naar leeftijd op als bedoeld in de Wgbla. Tegemoetkoming AOW-hiaat.
AnnotatorJ.C. de Wit , H. Jans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-02-2018
CiteertitelAB 2018/268
SamenvattingUitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst met een waterschap.
Samenvatting (Bron)Uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst met een waterschap. Vordering wederpartij van het waterschap is niet op zijn plaats bij de civiele rechter: niet-ontvankelijk.
AnnotatorM.C. de Jong , J.C. Duyster
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:585
Artikel aanvragenVia Praktizijn