Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 02-09-2018
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelWijziging Wet BIG een feit
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 271
SamenvattingNadat op 25 april 2018 de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot ‘Wijziging van de Wet BIG in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet’ aannam, is na een korte behandeling in de Eerste Kamer de wet op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan (Kamerstukken I 2017/18, 34629). Inwerkingtreding wordt in (de loop van) 2019 verwacht.
Auteur(s)J.G. Sijmons
Pagina271-272
Linkvolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe organisatie van het ziekenhuis: integratieproces of Echternach-processie?
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 273
SamenvattingDe integrale bekostiging van ziekenhuizen heeft geresulteerd in de vorming van grootschalige Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s). Voor de verhoudingen binnen de medische staf biedt dit nieuwe samenwerkingsmodel kansrijke perspectieven. In de relatie met het ziekenhuisbestuur manifesteren zich daarentegen hardnekkige governancedilemma’s, namelijk: (i) een meerledige overlegstructuur met de medische staf; (ii) een meervoudige besturing van het ziekenhuis; en (iii) een kwetsbare positionering van de raad van toezicht. Voor een meer evenwichtige en toekomstbestendige governancestructuur wordt, tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in de curatieve sector, een verdergaande integratie van medisch specialisten in een gemeenschappelijke ziekenhuisorganisatie bepleit. Naast vormen van werknemersparticipatie of hybride participatiemodellen komt daarvoor met name een coöperatieve ondernemingsvorm in aanmerking die zich dan verder kan doorontwikkelen tot een regionale medische netwerkorganisatie.
Auteur(s)L.G.H.J. Houwen
Pagina273-301
Linkvolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak - Scheidsgerecht Gezondheidszorg en aanpalende geschillen
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 302
SamenvattingIn de kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg, zijn de uitspraken sinds 1998 van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: het Scheidsgerecht) van commentaar voorzien. Het aantal uitspraken dat in deze kroniek is verwerkt bedraagt in totaal 45, waarvan 19 uitspraken van het Scheidsgerecht, 19 uitspraken van civiele rechters en 7 uitspraken van de Governancecommissie Gezondheidszorg.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende
Pagina302-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek wetgeving gezondheidsrecht 2016-2018
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 315
SamenvattingDit is de tweede ‘Kroniek wetgeving gezondheidsrecht’. De Kroniek wetgeving gezondheidsrecht geeft de lezer een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse wetgeving in het gezondheidsrecht. De selectie van wetgeving is gemaakt met behulp van de zoekmachine op de website van de Eerste Kamer, en behelst aanhangige en aangenomen wetsvoorstellen van 1 januari 2016 t/m 1 juni 2018 van de ministeries van VWS en VenJ, en consultaties van beide ministeries. De indeling van de kroniek is als volgt: 1. Inleiding 2. Patiëntenrechten 3. Gezondheidszorg en derdenbelangen 4. Begin en einde van het leven 5. Kwaliteit van zorg 6. Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 7. Rechtshandhaving 8. Preventie 9. Verzekering 10. Marktordening
Auteur(s)J.J. Rijken , W.F. van der Wel
Pagina315-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2017
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 336
SamenvattingVrijheidsbeneming.
Samenvatting (Bron)Verblijf in crisisopvang vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM en daarmee onrechtmatig? WGBO vormt geen grondslag voor vrijheidsbeneming
AnnotatorW.J.A.M. Dijkers
Pagina336-350
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:10170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 31-10-2017, c2017.089 en c2017.090
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 351
SamenvattingGrensoverschrijdend gedrag.
AnnotatorJ.C.J. Dute
Pagina351-366
LinkVolledige tekst annotatie (eur.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2017:283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 08-03-2018, C2017:330
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 367
Samenvattingverantwoordelijkheid BIG-geregistreerde voor afwikkeling aansprakelijkheid.
AnnotatorS.E. Garvelink
Pagina367-377
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2018:67
Artikel aanvragenVia Praktizijn