Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-09-2018
Aflevering 7476
RubriekRedactioneel
TitelHervorming rekenkamers nog onvoldoende
CiteertitelGst. 2018/109
SamenvattingNa veel vertraging is er dan nu eindelijk een wetsvoorstel ter verbetering van de positie van gemeentelijke rekenkamers. De rekenkamerfunctie wordt afgeschaft. Alle gemeenten moeten een onafhankelijke rekenkamer instellen, waarbij samenwerking tussen gemeenten sterk wordt gestimuleerd.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRecente jurisprudentie over de Wet openbaarheid van bestuur en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dagelijkse Wob-praktijk
CiteertitelGst. 2018/110
SamenvattingDe Wet openbaarheid van bestuur is en blijft een “hot topic” en heeft ook in de afgelopen jaren de nodige (spraakmakende) jurisprudentie voortgebracht. Wat te denken van de zogenaamde ‘misbruik-jurisprudentie’.
Auteur(s)R. Molendijk
LinkVolledige tekst artikel (Dirkzwager.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-03-2018
CiteertitelGst. 2018/111
SamenvattingTeksten op wegdek verwijderen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2015 heeft het college aan [appellant] bekendgemaakt dat het op 5 juli 2015 spoedeisende bestuursdwang heeft toegepast door op het wegdek van de Abraham van Rijckevorselweg te Capelle aan den IJssel aangebrachte teksten te verwijderen.
AnnotatorI.M. van der Heijden , R. Baas
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-03-2018
CiteertitelGst. 2018/112
SamenvattingLasten onder dwangsom
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2015 heeft het college aan [appellant] twee lasten onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (tonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 20-03-2018
CiteertitelGst. 2018/113
SamenvattingBeëindiging bijstand
Samenvatting (Bron)Beëindiging bijstand in verband met toepassing kostendelersnorm. Geen onderscheid meer alleenstaande en alleenstaande ouder. Totaal inkomen boven de norm door inwonende dochter van 21 jaar.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 27-03-2018
CiteertitelGst. 2018/114
SamenvattingNiet melden van voor de vaststelling van het recht op bijstand relevante feiten en omstandigheden
Samenvatting (Bron)In dit geval heeft de beboete gedraging zowel bij boete 1 als bij boete 2 bestaan uit het niet melden van voor de vaststelling van het recht op bijstand relevante feiten en omstandigheden. Beide beboete gedragingen hebben dezelfde juridische aard, namelijk schending van de inlichtingenverplichting. De niet gemelde feiten en omstandigheden zien zowel bij boete 1 als bij boete 2 op het genieten van inkomsten uit exact dezelfde werkzaamheden bij dezelfde werkgever die in hetzelfde ononderbroken tijdvak hebben plaatsgevonden en elkaar deels in tijd overlappen. Dit betekent dat sprake is van hetzelfde feit als bedoeld in 5:43 van de Awb.
AnnotatorH.W.M. Nacinovic
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1029
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelGst. 2018/115
SamenvattingHandhavend optreden tegen Vomar vanwege het overtreden Drank- en Horecawet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2015 heeft de burgemeester besloten tot afwijzing van het verzoek van de SlijtersUnie om handhavend op te treden tegen Vomar vanwege het overtreden van artikel 24 van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw).
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-04-2018
CiteertitelGst. 2018/116
SamenvattingToepassing kruimelgevallenregeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2015 heeft het algemeen bestuur aan Buko Bouwsystemen B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van de vestiging van een basisschool (hierna: het project) op het perceel Rode Kruisstraat 10 te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorM.A.J. West , D. Fejzović
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-05-2018
CiteertitelGst. 2018/117
SamenvattingGebiedsverbod
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft de minister [appellant] krachtens artikel 2, eerste en tweede lid, aanhef en onder b, van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: de Twbmt) voor de duur van zes maanden een verbod opgelegd om zich te bevinden in de Schilderswijk en de wijk Transvaal te Den Haag (hierna: het gebiedsverbod).
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1763
Artikel aanvragenVia Praktizijn