Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 14-09-2018
Aflevering 9
RubriekKort & bondig
TitelFosfaatrechten blijven lastig
CiteertitelTvAR 2018, afl. 9, p. 403
SamenvattingDe wetgever heeft niet kunnen voorkomen dat er talloze procedures worden en nog zullen worden gevoerd over het stelsel van fosfaatrechten. Nu komen daar weer bij de vleesveehouders die fosfaatrechten hebben toegekend gekregen voor hun jongvee, maar deze – naar nu blijkt –niet nodig hebben.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina403
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVerander het stelsel met forfaitaire normen in een meer duurzaam oplossingsgericht stelsel - ‘Past het stelsel KringloopWijzer in de wet?’
CiteertitelTvAR 2018, afl. 9, p. 405
Samenvatting‘We kunnen de melkveestapel inkrimpen, maar dat biedt geen enkele garantie voor een schoon milieu. (…) Het grote verschil tussen bedrijven die wel en bedrijven die niet aan de milieunormen voldoen is: kwaliteit. Concreet: het beter benutten van fosfaat en stikstof in de kringloop van het boerenbedrijf. Hoe beter de benutting, ofwel hoe meer de kringloop wordt gesloten, des te schoner het milieu.’
Auteur(s)B.T. Weverink
Pagina405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelPachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie - Een terugblik op de pachtprijsbeheersing door de Staat en een analyse van de knelpunten
CiteertitelTvAR 2018, afl. 9, p. 410
SamenvattingOnlangs is de regeling pachtprijzen 2018 door de minister afgekondigd. Het prijsniveau heeft bij verpachters tot ontevredenheid geleid. Het huidige pachtprijzenbesluit heeft feitelijk al vanaf de invoering in 2007 steeds veel discussie gegeven. De prijsbeheersing in het huidige pachtstelsel is een element van centraal geleide economische planning. De effecten van een centraal geleide economische planning zijn in het verleden uitvoerig onderzocht en beschreven door de econoom F.A. Hayek (1899-1992).[2] In dit artikel wordt aan de hand van het gedachtengoed van F.A. Hayek een nadere duiding gegeven van de oorzaken die ten grondslag liggen aan het niet goed functioneren van de pachtprijsbeheersing door de overheid en welke bezwaren aan het huidige systeem kleven.
Auteur(s)K.A.C. Hunneman
Pagina410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDuurzaamheid in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2018, Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelTvAR 2018, afl. 9, p. 416
SamenvattingVrijdag 20 april 2018 gaat de boeken in als de warmste april-dag sinds de start van de metingen, maar tevens als de dag waarop de 59e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaatsvond in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In de sfeervolle Kasteelhoeve werden de twee preadviezen gepresenteerd die gepubliceerd zijn in nummer 4 van jaargang 2018 van dit tijdschrift. Daarnaast werden er vier pitches gehouden. Alle stonden in het teken van het thema: Duurzaamheid in de landbouw.
Auteur(s)W de Reus
Pagina416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 08-06-2018
CiteertitelTvAR 2018/5943
SamenvattingKwalificatie samenstel van overeenkomsten als hoevepacht. Ingebruikgeving aan verschillende rechtspersonen. Bruikleen van de gebouwen? Complex van gebouwen en land? Derogerende werking van redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Pachtrecht. Art. 7:313 BW; kwalificatie samenstel van overeenkomsten als hoevepacht. Ingebruikgeving aan verschillende rechtspersonen. Bruikleen van de gebouwen? Complex van gebouwen en land? Maatstaf HR 11 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9673, NJ 2012/73 (Timeshare). Derogerende werking van redelijkheid en billijkheid.
AnnotatorG.M.F. Snijders
UitspraakECLI:NL:HR:2018:874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 29-06-2018
CiteertitelTvAR 2018/5944
SamenvattingBiedt de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) de mogelijkheid om verschillen in kwaliteit of gebruikswaarde tussen ingebrachte en toegedeelde gronden te verrekenen via de Lijst der geldelijke regelingen (LGR)?
Samenvatting (Bron)Landinrichting, herverkaveling. Biedt de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) de mogelijkheid om verschillen in kwaliteit of gebruikswaarde tussen ingebrachte en toegedeelde gronden te verrekenen via de Lijst der geldelijke regelingen (LGR)? Art. 52, 56 en 62 Wilg. Verrekenposten in de LGR; art. 62 Wilg en art. 19 en 26 Bilg (Besluit inrichting landelijk gebied). Indeling in bodemgeschiktheidsklassen; art. 15-20 Rilg (Regeling inrichting landelijk gebied).
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5945
SamenvattingPercelen maken deel uit van het bedrijf. Betalingsrechten in 2015 onterecht afgewezen, beroep gegrond.
Samenvatting (Bron)GLB; percelen deel van het bedrijf? Bruikleenovereenkomst om niet; beperkingen
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5946
SamenvattingGeen sprake van subsidiabele oppervlakte in verband met recreatiedoeleinden. Subsidieaanvraag terecht afgewezen, beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)GLB; subsidiabele hectare; overwegend niet-landbouwactiviteiten; recreatie
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5947
SamenvattingBetalingsrechten. Eenmanszaak
Samenvatting (Bron)toegang tot betalingsrechten; geen steunaanvraag 2013; eenmanszaak
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:104
Artikel aanvragenVia Praktizijn