Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-10-2018
Aflevering 7
RubriekVooraf
TitelHet kan altijd beter!
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 3
SamenvattingEen bijzonder Advocatenblad deze keer: het verschijnt op de dag van het Eeuwcongres, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelING
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 7
SamenvattingKaaks staat stil bij het feit dat voor de 'corporate crime' van de ING, via een schikking en een zorgvuldig politiek-juridische samenspel, feitelijk niemand ter verantwoording wordt geroepen.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelImago-onderzoek advocatuur - CliŽnt wil betaalbare, empathische specialist
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 18
SamenvattingDuur, niet transparant over werkwijze en kosten, elitair en een gebrek aan inlevingsvermogen. Voor consumenten en ondernemers laat de advocatuur het nodige te wensen over.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina18-24
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelBusinessmodel in ontwikkeling
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 28
SamenvattingOndanks alle technologische en economische veranderingen blijft het traditionele businessmodel van advocatenkantoren bij het oude. Of toch niet?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina28-35
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
Titel De cliŽnt als ambassadeur
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 46
SamenvattingReviews beÔnvloeden de keuze voor een product, reis of restaurant. Ook dienstverleners laten zich beoordelen. De advocatuur volgt schoorvoetend. ĎDe potentiele cliŽnt vraagt erom.í
Auteur(s)F. Mebius
Pagina46-52
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHet geheim van het leesbare stuk
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 55
SamenvattingElke advocaat heeft iets met taal, maar dat maakt nog niet elke advocaat tot een goede schrijver. Wat is het geheim van leesbare processtukken?
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina55-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelModernisering bewijsrecht en de rol van de advocaat in de voorfase
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 70
SamenvattingHet Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht beoogt informatiegaring en bewijsverzameling in de fase voorafgaand en tijdens de procedure efficiŽnter te laten verlopen. Met de preprocessuele bewijsgaringsplicht die het wetsvoorstel introduceert, wil de minister een grote verantwoordelijkheid bij advocaten neerleggen. Aansprakelijkheidsrisicoís liggen dan op de loer, betogen Caspar Janssens en Vincent Hofman.
Auteur(s)C. Janssens , V. Hofman
Pagina70-73
LinkVolledige tekst artikel (vantraa.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelSchaf de KEI-wetgeving af
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 74
SamenvattingBinnenkort beslist Minister Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) over de toekomst van KEI. Maar wat moet er dan gebeuren met KEI-Rechtsvordering? De Haagse cassatieadvocaat pleit voor afschaffing.
Auteur(s)J.W. Alt
Pagina74-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelIraanse hardliners zetten Nasrin Sotoudeh vast
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 79
SamenvattingDe arrestatie van mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh maakt duidelijk dat de hardliners in Iran de overhand hebben. De EU mag zich dat aanrekenen.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina79-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelOverlevering
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 81
SamenvattingHoe verloopt de overleveringsprocedure na een Europees aanhoudingsbevel ook alweer?
Auteur(s)B. Polman , M. Slaghekke
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek vermogensrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 84
SamenvattingTer gelegenheid van de honderdste verjaardag van het Advocatenblad ligt nu voor u de nieuwste boreling onder de periodieke kronieken in dit blad: de Kroniek vermogensrecht. Het ligt in de bedoeling dat deze Kroniek jaarlijks zal verschijnen en zal rapporteren over die arresten van de Hoge Raad die van algemeen vermogensrechtelijk belang zijn. Doublures met de onderwerpen van andere kronieken zullen zo veel mogelijk worden vermeden, zodat u bijvoorbeeld arresten op het terrein van het arbeidsrecht, huurrecht, insolventierecht of aansprakelijkheidsrecht niet of slechts (zeer) sporadisch in deze Kroniek zult tegenkomen. Dat wat overblijft, kan echter nog steeds zonder veel overdrijving aangeduid worden als een caleidoscopische, ietwat meanderende, tocht langs een grote hoeveelheid deelonderwerpen, die alle hopelijk van nut zullen blijken voor iedere advocaat die mede, als specialist of als generalist, op dit brede rechtsgebied opereert. Conform het algemene format dat ten grondslag ligt aan alle kronieken in het Advocatenblad concentreren wij ons op arresten van de Hoge Raad. Waar mogelijk zullen we direct doorstoten naar de relevante rechtsregels die uit die arresten voortvloeien en zullen we omstandige beschrijvingen van het achterliggende feitencomplex omwille van de ruimte doorgaans achterwege laten. Soms zullen we die rechtsregels zelf in eigen woorden beschrijven, steeds wel zo dicht mogelijk blijvend bij de bewoordingen van de arresten, maar soms zullen we de Hoge Raad wat uitgebreider citeren, met name daar waar de Hoge Raad een aantal belangwekkende overwegingen na elkaar aan de praktijk meegeeft. Teneinde ontwikkelingen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, kijken we in deze Kroniek soms wat verder terug dan bij lopende periodieke kronieken het geval is, juist omdat deze Kroniek de eerste van een nieuwe reeks is.
Auteur(s)A. Zwalve , B. Kout , S. Pepels , C.E. Drion
Pagina84-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 22-01-2018, 17-718/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 120
SamenvattingGefinancierde rechtshulp. Gedragsregel 24 lid 1 (oud). Client ziet door onjuiste voorstelling van zaken af van gefinancierde rechtshulp.
Pagina120-121
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2018:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26-01-2018, 170175
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 120
SamenvattingRauwelijks rechtsmaatregelen treffen. Gedragsregel 19 (oud). In het uitzonderlijke geval dat een bijzonder belang van de cliŽnt zich verzet tegen naleving van gedragsregel 19, mag de advocaat daarvan afwijken. Hof van discipline 26 januari 2018, zaak nr. 170221, ECLI:NL:TAHVD: 2018:8 en hof van discipline 5 februari 2018, zaak nr. 170175, ECLI:NL:TAHVD:2018:20
Pagina120-120
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 22/01/2018, 17-781/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 121
SamenvattingGebrek aan deskundigheid. Artikel 10a sub c Advocatenwet, gedragsregels 11 en 12 (oud). Kwaliteit die van een advocaat mag worden verwacht, informeren van cliŽnt over een fout en excessief declareren.
Pagina121-121
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2018:10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de NOvA
TitelEuropa
CiteertitelAdv.bl. 2018-7, p. 122
SamenvattingKnŁppe, als vertegenwoordiger van de NOvA, de taken en het belang van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Net als de nationale balies van alle EU-lidstaten en EFTA-landen is de NOvA lid van deze vereniging van Europese balies.
Auteur(s)F. KnŁppe
Pagina122-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn