Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-09-2018
Aflevering 9
RubriekArtikelen
Titel15 jaar Titel Aanneming van werk. Ten geleide bij de bijdragen aan dit themanummer
CiteertitelTBR 2018/131
SamenvattingIn dit ‘ten geleide’ gaat de auteur in op de totstandkoming van Titel 7.12 BW en de redenen waarom er bij dit jubileum een themanummer verschijnt.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingen rond de klacht- en onderzoeksplicht in art. 7:758 lid 1, lid 3 en (wetsvoorstel) lid 4 BW
CiteertitelTBR 2018/132
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de onderzoeks- en klachtplicht uit artikel 7:758 BW, in het bijzonder in het licht van de afschaffing ervan in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ontvangst van de nieuwigheden in de Titel aanneming van werk
CiteertitelTBR 2018/133
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de evaluatie van nieuwe onderdelen in Titel 7:12 BW ten opzichte van de daaraan voorafgaande regeling.
Auteur(s)J.M. Hebly
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAfbakeningsvragen in Titel 7.12 BW. Een verken- ning van de reikwijdte van de titel en de daarin opgenomen bepalingen
CiteertitelTBR 2018/134
SamenvattingIn dit artikel bakenen auteurs de begrippen ‘aanneming van werk’, ‘aanneming van bouwwerken’ en de ‘bouw van een woning, bestaande uit een onroerende zaak of een bestanddeel daarvan’ af en doen zij aanbevelingen voor de interpretatie van deze begrippen.
Auteur(s)E.M. Bruggeman , H.P.C.W. Strang
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEnige observaties vanuit het notariaat wat betreft Titel 7.12 BW
CiteertitelTBR 2018/135
SamenvattingIn deze bijdrage wordt Titel 7:12 BW bezien vanuit notarieel standpunt en wordt de werking ervan van enige observaties voorzien.
Auteur(s)W.G. Huijgen
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Titel Aanneming van werk in een consumentenrechtelijk perspectief: de invloed van Europa
CiteertitelTBR 2018/136
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van het Europeesrechtelijke consumentenrecht voor de uitleg en toepassing van Titel 7:12 BW en de geldigheid van de daarop geënte of daarvan afwijkende algemene voorwaarden.
Auteur(s)C.M.D.S. Pavillon
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe titel Aanneming van werk in de vergelijking: Belgisch aannemingsrecht en de PEL SC (2007)
CiteertitelTBR 2018/137
SamenvattingIn dit artikel wordt de rechtspositie opdrachtgever-aannemer vanuit drie perspectieven belicht; de totstandkomingsgeschiedenis van Titel 7.12 BW, het Belgisch rechtsstelsel en de Principles of European Law on Service Contracts (2007).
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUAV 2012, UAV-GC 2005 en de wettelijke regeling van de aanneming van werk. Een symbiose?
CiteertitelTBR 2018/138
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op het naast elkaar bestaan Titel 7:12 BW en de UAV 2012 en UAV-GC 2005
Auteur(s)D.E. van Werven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver de verhouding tussen de verplichting van de aannemer om het werk ‘op te leveren’ (art. 7:750 lid 1 BW) en de ‘oplevering’ van het werk als gevolg van de aanvaarding daar- van door de opdrachtgever (art. 7:758 lid 1 BW)
CiteertitelTBR 2018/139
SamenvattingIn deze bijdrage gaat auteur in op de vraag wat de verhouding is tussen art. 7:750 lid 1 BW en art. 7:758 lid 1 BW. In beide bepalingen wordt gebruik gemaakt van formuleringen die zijn afgeleid van het begrip ‘opleveren’.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW en digitaal ontwerpen en bouwen
CiteertitelTBR 2018/140
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de gevolgen van BIM voor de waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW. Bezien wordt hoe de waarschuwingsplicht ingevuld dient te worden bij digitaal bouwen en ontwerpen.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe valkuilen van art. 7:752 BW: enkele praktische aspecten van het recht op een redelijke prijs voor het werk
CiteertitelTBR 2018/141
SamenvattingIn dit artikel worden aan de hand van een bespreking van vier uitspraken enkele valkuilen toelichten bij art. 7:752 BW besproken.
Auteur(s)H.W. Gierman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-07-2018
CiteertitelTBR 2018/142
SamenvattingBestemmingsplan en omgevingsvergunning Ermelo
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester Langmanstraat e.o." vastgesteld. Bij besluit van 3 augustus 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een complex met winkels en appartementen met een parkeerkelder op de locatie Burgemeester Langmanstraat 15-21 en Stationsstraat 90, te Ermelo. In de bestreden besluiten wordt voorzien in de herinrichting en herstructurering van het plangebied. De ontwikkeling bestaat uit verschillende deelgebieden, namelijk: "Blok A", "Blok B", "openbare ruimte" en "bosrand". "Blok A" bestaat uit een supermarkt met daarboven appartementen en de voormalige bibliotheek. Het plan voorziet ten aanzien van dit gebied in de uitbreiding van het winkeloppervlak van de bestaande supermarkt. Ook biedt het plan ruimte voor de toevoeging van extra winkelruimte door de uitbreiding van de begane grond van "Blok A". Ten aanzien van "Blok B" voorziet het plan in een uitbreiding van de bestaande supermarkt, de Aldi, door de sloop van de delen van de panden die langs de Burgemeester Langmanstraat liggen mogelijk te maken en door ruimte te bieden voor een supermarkt van maximaal 2.200 m², die de huidige supermarkt zal vervangen. Verder is voorzien in enkele dagwinkels en boven de winkels in nieuwe en bestaande woningen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelTBR 2018/143
SamenvattingExceptieve toetsing bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2016 heeft het college een omgevingsvergunning eerste fase verleend aan [vergunninghouder] voor het, in afwijking van het bestemmingsplan, gebruiken van het pand aan de [locatie] te Schiedam (hierna: het perceel) als hotel.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelTBR 2018/144
SamenvattingKruimelgeval leisurecentrum Ede
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2016 heeft het college aan Marsab Holding omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van het perceel Vening Meineszstraat 4 te Ede als leisurecentrum.
AnnotatorM.W. Holtkamp
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelTBR 2018/145
SamenvattingHandhaving gemeente Veere
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 12 januari 2016 en 24 januari 2016 hebben AGRAforce en [appellant sub 3] het college verzocht om handhavend op te treden tegen het in strijd met het bestemmingsplan buiten het bouwvlak plaatsen van speeltoestellen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de minicampings op de volgende percelen: [locatie 1] te Grijpskerke, [locatie 2] te Biggekerke, [locatie 3] te Koudekerke, [locatie 4] te Vrouwenpolder en [locatie 5] te Biggekerke, alle gelegen in de gemeente Veere.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 07-06-2018, C-671/16
CiteertitelTBR 2018/146
SamenvattingInter-Environnement Bruxelles e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juni 2018.#Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a. tegen Brussels Hoofdstedelijk Gewest.#Verzoek van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2001/42/EG - Artikel 2, onder a) - Begrip ,plannen en programma's' - Artikel 3 - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de Europese wijk te Brussel (Belgie).#Zaak C-671/16.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2018:403
Artikel aanvragenVia Praktizijn