AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 29-09-2018
Aflevering 36
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-08-2018
CiteertitelAB 2018/341
SamenvattingOnheus behandeld door de burgemeester en sommige ambtenaren van de gemeente
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 juni 2016 heeft [appellant] bij de burgemeester van Den Haag 28 verzoeken ingediend, die door hem zijn aangeduid als verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. [appellant] voelt zich onheus behandeld door de burgemeester en sommige ambtenaren van de gemeente tijdens en na eerder doorlopen procedures en heeft daarover met hen gecorrespondeerd. Omdat de burgemeester en de ambtenaren hebben meegedeeld niet meer inhoudelijk te zullen reageren op zijn brieven, voelt [appellant] zich naar eigen zeggen gedwongen om Wob-verzoeken in te dienen bij de burgemeester.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelAB 2018/342
SamenvattingAanwijzing Wet ruimtelijke ordening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2016 heeft het college besloten de raad van de gemeente Gemert-Bakel een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 6 oktober 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Doonheide ongenummerd in Gemert".
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-06-2018
CiteertitelAB 2018/343
SamenvattingOvertredingen van de Wet kinderopvang
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2014 heeft het college aan [appellante] een bestuurlijke boete van 6.000,00 opgelegd wegens twee overtredingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wkkp).
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-06-2018
CiteertitelAB 2018/344
SamenvattingVerwijderen berging, een tuinpaviljoen en een aanbouw aan de berging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2015 heeft het college [appellante] onder oplegging van bestuursdwang gelast om de op haar standplaats op het perceel [locatie] te Maasbracht gerealiseerde berging, een tuinpaviljoen en een aanbouw aan de berging, binnen zes weken te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-01-2018
CiteertitelAB 2018/345
SamenvattingBestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan 3e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen" vastgesteld.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-08-2018
CiteertitelAB 2018/346
SamenvattingLoonsanctie door UWV
Samenvatting (Bron)Het Uwv heeft ten onrechte besloten aan appellante een loonsanctie op te leggen. Nu de werkneemster bovendien kort na het zogenoemde opschudmoment is geopereerd, tot 1 april in verband met het gips niet kon werken en daarna nog enige weken moest revalideren, kan appellante in redelijkheid niet worden verweten dat zij zich pas vanaf eind mei 2015 overeenkomstig het advies van de bedrijfsarts van 18 mei 2015 heeft gericht op re integratie activiteiten in het tweede spoor. Appellante wordt in de gelegenheid gesteld een gespecificeerde opgave te doen van de gestelde schade.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 25-07-2018
CiteertitelAB 2018/347
SamenvattingMedisch onderzoek
Samenvatting (Bron)Volledig en zorgvuldig medisch onderzoek. Terecht oordeel rechtbank dat er onvoldoende aanleiding is om te twijfelen aan de conclusies uit het medisch onderzoek. Belastbaarheid van appellante is inzichtelijk onderbouwd en er bestaat geen aanleiding om meer beperkingen aan te nemen. Voor grotere urenbeperking geen aanknopingspunten. In hoger beroep geen nadere medische informatie ingebracht die doet twijfelen aan de belastbaarheid als neergelegd in de FML van 26 september 2014. Geen reden voor twijfel aan medische geschiktheid voor de functies die aan de schatting ten grondslag zijn gelegd.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-05-2018
CiteertitelAB 2018/348
SamenvattingNabestaandenuitkering
Samenvatting (Bron)Intrekking nabestaandenuitkering. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoet aan de daaraan te stellen zorgvuldigheidsvereisten, nu alle beschikbare medische informatie, de bevindingen uit eigen onderzoek en de expertise van de psychiater bij de beoordeling zijn betrokken. Omdat appellante bij afwezigheid van medisch objectiveerbare beperkingen in staat moet worden geacht arbeid te verrichten, heeft de Svb zich terecht op het standpunt gesteld dat arbeidskundig onderzoek achterwege kon blijven. Voor het aannemen van het ontbreken van equality of arms bestaat geen aanleiding.
AnnotatorF.P. Krijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 12-04-2018
CiteertitelAB 2018/349
SamenvattingVervaltermijn van de bevoegdheid tot het opleggen van een boete
Samenvatting (Bron)Vervaltermijn van de bevoegdheid tot het opleggen van een boete niet tijdig gestuit. Hieruit volgt dat op grond van artikel 64 van de Mw ten tijde van het primaire besluit ACM geen bevoegdheid meer toekwam om eiseressen een boete op te leggen wegens de overtreding van het kartelverbod. De overige beroepsgronden hoeven dan ook geen bespreking meer.
AnnotatorA. Outhuijse , J.J.A. Waverijn
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:2777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 12-04-2018
CiteertitelAB 2018/350
SamenvattingOvertreding kartelverbod
Samenvatting (Bron)Boete opgelegd wegens overtreding kartelverbod bestaand uit een enkele voortdurende overtreding. Geen sprake van onrechtmatige uitbreiding van het initiŽle onderzoek en onrechtmatig vergaard bewijs. Twijfel over juistheid van de door ACM gemaakte geografische afbakening van de markt. De rechtbank is van oordeel dat niet is aangetoond dat de handelingen wegens hun gemeenschappelijk doel deel uitmaken van een totaalplan. Gelet op de fundamentele aard van de in het onderzoek en het bewijs geconstateerde gebreken, het tijdsverloop en de te beoordelen periode, en het punitieve karakter van het besluit, geen bestuurlijke lus. De rechtbank herroept het primaire besluit tot boeteoplegging.
AnnotatorA. Outhuijse , J.J.A. Waverijn
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:2787
Artikel aanvragenVia Praktizijn