AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-10-2018
Aflevering 37
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-08-2018
CiteertitelAB 2018/351
SamenvattingUitkering uit het schadefonds geweldsmisdrijven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2017 heeft de CSG een aanvraag van [appellant] om een uitkering uit het schadefonds geweldsmisdrijven (hierna: het schadefonds) afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-08-2018
CiteertitelAB 2018/352
SamenvattingBalkons leiden tot een vermindering van de lichtinval en een vermindering van de privacy?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2015 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van drie balkons aan de achtergevel van de appartementen [locatie 1] en [locatie 2] te Amsterdam. [belanghebbende] heeft op 8 augustus 2015 verzocht om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie balkons aan de achtergevel van het pand [locatie 3]. [appellant] woont op [locatie 4], de begane grond van het pand. [appellant] vreest dat de balkons zullen leiden tot een vermindering van de lichtinval in zijn woning en de achtergelegen tuin en een vermindering van de privacy.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelAB 2018/353
SamenvattingVrijgeven informatie geeft inzicht in de methoden en technieken die door de politie worden gebruikt bij opsporing van en het houden van toezicht op strafbare gedragingen op sociale media.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2015 heeft de korpschef het verzoek om informatie over [bedrijf] gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 20-06-2018
CiteertitelAB 2018/354
SamenvattingWeigering om een verplichte zorgverzekering af te sluiten
Samenvatting (Bron)Weigering om een verplichte zorgverzekering af te sluiten. Boete. Geen schending redelijke termijn.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 30-05-2018
CiteertitelAB 2018/355
SamenvattingDagloon. Inkomen
Samenvatting (Bron)Dagloon. Inkomen. Inkomsten bij [BV 1] , [BV 2] en [BV 3] zijn inkomen als bedoeld onder B van de formule van artikel 47 WW en om die reden op de uitkering in mindering gebracht. De beroepsgrond dat de inkomstenverrekening achterwege had moeten worden gelaten, omdat deze tot een onbillijke uitkomst leidt, slaagt niet. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-05-2018
CiteertitelAB 2018/356
SamenvattingAfwijzing verzoek om schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om schadevergoeding. Geen causaal verband. Proceskostenveroordeling.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 25-04-2018
CiteertitelAB 2018/357
SamenvattingAfstemming bijstand tot 70% van de gehuwdennorm in verband met toepassing kostendelersnorm 50% van gehuwdennorm, is onvoldoende om in levensonderhoud van appellante en gezin te kunnen voorzien.
Samenvatting (Bron)Afstemming bijstand tot 70% van de gehuwdennorm in verband met toepassing kostendelersnorm 50% van gehuwdennorm, is onvoldoende om in levensonderhoud van appellante en gezin te kunnen voorzien. Appellante heeft 4 minderjarige kinderen van niet rechthebbende partner. Daardoor heeft zij geen recht op alleenstaande ouderkop en toeslagen. Toewijzing voorlopige voorziening. Afstemming tot 90% van de gehuwdennorm.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-06-2018
CiteertitelAB 2018/358
SamenvattingGeldlening afgesloten bij vennootschap die niet voldoet aan de omschrijving van het begrip "bank"
Samenvatting (Bron)Geldlening afgesloten bij vennootschap die niet voldoet aan de omschrijving van het begrip "bank" ex art. 1.1 Wft of het begrip "kredietinstelling" ex art. 1 Regeling LNV-Subsidies. Subsidie op nihil vastgesteld.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:262
Artikel aanvragenVia Praktizijn