Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 02-11-2018
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelGasloos bouwen; btw- en overdrachtsbelastingaspecten bij tijdelijke zakelijke rechten op warmtesystemen
CiteertitelVGR 2018, 5, p. 101
SamenvattingElk vastgoedproject waarbij gasloos wordt gebouwd,roept zo zijn eigen vragen aangaande eigendom, financiering en exploitatie op. Bij de keuzes die met betrekking tot de eigendoms- en exploitatiestructuur van warmtesystemen gemaakt moeten worden, blijven de btw- en overdrachtsbelastingaspecten en de daaruit voortvloeiende financile gevolgen, vaak onderbelicht. In deze bijdrage ga auteur aan de hand van enkele voorbeelden in op de btw- en overdrachtsbelastingaspecten bij de eigendom en exploitatie van warmtesystemen.
Auteur(s)H. van Brenk
Pagina101-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTweede grote mijlpaal bereikt: de vier AMvBs Omgevingswet in het Staatsblad - Een blik op de betekenis van de stelselherziening voor de vastgoedpraktijk
CiteertitelVGR 2018, 5, p. 108
SamenvattingDe stelselherziening omgevingsrecht heeft zijn tweede grote mijlpaal bereikt. Drie jaar nadat de Omgevingswet in het Staatsblad werd gepubliceerd hebben op 31 augustus jl. ook de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet deze mijlpaal bereikt.1 Het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving vormen samen het inhoudelijke hart de stelselherziening. Zelfs de enkeling die nog twijfelde aan de komst van het nieuwe stelsel zal nu zijn overtuigd: het nieuwe stelsel komt er aan en het is zaak om hierop voorbereid te zijn. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe de vier AMvBs in elkaar zitten, wat de belangrijkste sturingsprincipes zijn geweest. Tevens wordt ingegaan op een aantal consequenties voor de vastgoedpraktijk.
Pagina108-114
LinkVolledige tekst artikel (omgevingswetportaal.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad 13-07-2018
CiteertitelVGR 2018, 5, p. 115
SamenvattingOnrechtmatig overtreden van verenigingsvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Is NVM-(verkoop)makelaar aansprakelijk jegens koper voor vermelding van woonoppervlakte in verkoopbrochure die niet gemeten is volgens de voor NVM-makelaars verplichte Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580? Betekenis meetinstructie. Voorbehoud in verkoopbrochure. Exoneratie in koopovereenkomst; verhouding tot art. 7:17 lid 6 BW. Klachtplicht art. 6:89 BW van toepassing?
AnnotatorC. van Rooyen
Pagina115
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelDe positie van het ontwerp onder de UAV-GC 2005
CiteertitelVGR 2018, 5, p. 117
SamenvattingDe UAV-GC 2005 (hierna: UAVGC) zijn in principe bedoeld voor projecten waarbij het vervaardigen van het ontwerp en de uitvoering van dat ontwerp in n hand worden gebracht. De basisgedachte daarachter is dat de opdrachtgever enerzijds ontzorgd wordt door de opdrachtnemer en anderzijds dat de opdrachtnemer tot een beter resultaat komt als hij niet alleen uitvoeringsverantwoordelijkheid maar ook ontwerpverantwoordelijkheid draagt. Zoals altijd is de praktijk weerbarstiger dan de theorie; Van den Berg bespreekt die praktijk.
AnnotatorL. van den Berg
Pagina117
Linkvolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelHuurders verliezen vaak aanspraken na overdracht van vastgoed
CiteertitelVGR 2018, 5, p. 120
SamenvattingBij nieuw te realiseren panden komt het geregeld voor dat de ontwikkelaar een huurovereenkomst met de huurder sluit en dat het verhuurde pand vervolgens na oplevering aan de belegger wordt overgedragen. Vaak wordt er ten onrechte van uitgegaan dat de huurder geen last heeft van zon overdracht omdat artikel 7:226 BW ervoor zorgt dat de nieuwe eigenaar de positie van verhuurder van rechtswege overneemt (koop breekt geen huur).
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina120
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmgevingsrecht
TitelNever waste a good crisis- en herstelwet
CiteertitelVGR 2018, 5, p. 122
SamenvattingOp 5 september 2018 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet, dat bedoeld is woningbouw te versnellen en het energiegebruik te verduurzamen, aan de Tweede Kamer voorgelegd. Voor deze wetswijziging geldt een ambitieuze planning: beoogd wordt deze op 1 januari 2019 in werking te laten treden. Omdat uitgaande van die planning ten minste twee jaar gebruik zal mogen worden gemaakt van het gewijzigde instrumentarium, is het belangrijk kennis te nemen van de meest relevante onderdelen van het wetsvoorstel.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina122
Linkmeer over dit wetsontwerp (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn