Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 04-11-2018
Aflevering 8
RubriekVooraf
TitelKlanten werven
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 3
SamenvattingIn dit redactioneel bespreekt Pijnappels in het kader van het thema in dit nummer de anders dan in de traditionele parteropzet samenwerkende advocaten - zzp-ers, schiladvocaten, eenpitters - en andere 'vrij werkende juristen.' Ook stipt hij de kwestie van het omstreden werven van nieuwe cliŽnten aan rond de zaak Jos B.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelPerverse roulette
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 7
SamenvattingNederland kent vele 'cold cases'. Daarbij valt op dat vaak wordt geconstateerd dat de dader ofwel al in een onderzoeksdossier voorkwam of dicht in de buurt van het slachtoffer of de plaats delict woonde. De maatschappelijke verontwaardiging naar het OM (Ďwaarom hebben jullie dit niet eerder ontdekt?í) vindt Veenendaal in deze column weliswaar begrijpelijk, maar hij stelt ook dat jarenlange bezuinigingen bij het NFI daarvan de oorzaak zijn.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOphef om rechtsbijstand
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 10
SamenvattingMinister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de verzamelde toevoegingsadvocatuur in de gordijnen gejaagd met zijn uitgelekte plan voor de herziening van de rechtsbijstand. Boosheid en verwarring alom.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10-10
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelIndustriŽle revolutie
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 10
SamenvattingAdvocatenkantoren die de komende vijf tot tien jaar de strategische impact van legal tech en digitalisering op hun businessmodellen, werkprocessen en positionering analyseren en anticiperen, gaan een zonnige toekomst tegemoet.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10-10
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelLili en Howick tonen het belang van een goede Kinderpardonregeling
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 14
SamenvattingOp het nippertje kwamen Lili en Howick onder een uitzetting naar ArmeniŽ uit. Wat betekent deze zaak voor advocaten die andere asielkinderen bijstaan?
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina14-17
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKlager trekt de klacht in, maar daar heeft mr. X niets meer aan
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 37
SamenvattingHťb je met je cliŽnt geregeld dat hij de tegen jou ingediende klacht intrekt, ben je er nůg niet vanaf. Als het de raad van discipline behaagt, kan hij de behandeling voortzetten om redenen van algemeen belang.
AnnotatorT. Sillevis Smitt
Pagina37-37
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2018:135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelEx-verdachte moet ook straks zijn onschuld bewijzen
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 38
SamenvattingEen verdachte die wordt vrijgesproken, krijgt alleen materiŽle schade vergoed als hij zijn onschuld bewijst. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering verbetert daar weinig aan.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina38-41
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelEuropese conventie over advocaten gloort aan horizon
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 43
SamenvattingMet een beetje goede wil weten advocaten zich straks gesterkt door een heuse Europese conventie. Dat verdrag garandeert dat advocaten in heel Europa onafhankelijk en zonder bedreiging hun werk kunnen doen.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina43-43
LinkVolledige tekst voorstel (coe.int)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelFinaal is niet altijd finaal: De vaststellingsovereenkomst tussen werknemer en werkgever
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 44
SamenvattingIn een vaststellingsovereenkomst nemen werkgever en werknemer vaak een finaal kwijtingsbeding op en doen ze meestal ook afstand van hun recht op vernietiging en/of ontbinding. Maar wat gebeurt er als een van de partijen zich bedenkt na het sluiten van de overeenkomst? Walla al Jaboury laat zien dat een VSO onder bepaalde omstandigheden mag worden aangetast. (Zie ook ECLI:NL:GHAMS:2018:1641 , waar een beroep op dwaling niet wordt gehonoreerd.)
Auteur(s)W. al Jaboury
Pagina44-46
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2018:1744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelWat te doen bij een claim?
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 49
SamenvattingCliŽnten, wederpartijen of derden kunnen ineens een, al dan niet terecht, verwijt maken en schadevergoeding vorderen. Leonie Rammeloo beschrijft wat een advocaat in die situatie moet doen, of juist moet laten.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina49-51
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOpenRecht pionier van openbare juridische content
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 52
SamenvattingOpenbare kennisbank OpenRecht lanceert deze week zijn onlineplatform waar iedereen vrij toegang heeft tot juridische artikelen en annotaties met verwijzingen naar wetten, uitspraken en rapporten.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina52-52
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelColombia: ĎDe jacht op ons is geopendí
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 53
SamenvattingHet Colombiaanse vredesakkoord uit 2016 is mislukt. Gewapende bendes sprongen in het machtsvacuŁm dat na de wapenstilstand tussen de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC is ontstaan. Advocaten die landrestitutiezaken doen betalen de prijs, horen L4L-advocaten die meereisden met de Caravana Internacional de Juristas.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina53-53
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelTussentijds appel
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 55
SamenvattingWanneer kan tussentijds beroep worden ingesteld tegen een tussenuitspraak of deeluitspraak?
Auteur(s)M. Jansen
Pagina55-55
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek bestuursprocesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 59
SamenvattingVoor deze Kroniek golden de tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (ĎABí) en/of Jurisprudentie Bestuursrecht (ĎJBí) gepubliceerde uitspraken als uitgangspunt. In deze kroniekperiode viel met name de voorzichtige neiging van met name de Afdeling bestuursrechtspraak op tot een meer indringende toetsing. Verder hebben de hoogste bestuursrechters op meerdere gebieden verduidelijking gevraagd aan de advocaten-generaal, wat leidde tot conclusies over onder meer bewijsvergaring in boetezaken, exceptieve toetsing en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, die zo allemaal hun invloed hadden op het bestuursprocesrecht. Daarnaast waren er de usual suspects, zoals de kring van belanghebbenden in met name het omgevingsrecht en het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen in de relatie overheid-burger. De ontwikkelingen rond digitaal procederen willen echter niet vlotten. Met dat laatste trappen we af.
Auteur(s)J.C. Binnerts , M. Dankbaar , R. Hoeneveld
Pagina59-69
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Insolventierecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 70
SamenvattingAlle voor de rechtsontwikkeling belangrijkste nieuwe arresten uit 2017 en de eerste helft van 2018 van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak op het gebied van insolventierecht worden in deze Kroniek behandeld. Deze kroniek ziet op alle gepubliceerde uitspraken tot en met editie 7/8, 2018 van de JOR en editie 7/8, 2018 van de RI.
Auteur(s)J. van der Meer , F. Dix , S. Winkels-Koerselman , M. van der Plas , B. Rolevink , A. van Haandel
Pagina70-80
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Den Haag `15-01-2018, 17-524/DH/DH
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 96
SamenvattingContractuele uitsluiting tuchtrecht niet toegestaan. Artikel 46 Advocatenwet. Vervalbeding in algemene voorwaarden omvat mede uitsluiting tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2018:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26-01-2018, 170213
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 96
SamenvattingOptreden in andere hoedanigheid. Gedragsregels 1 en 29 (oud). Een advocaat dient in zijn contacten met derden misverstand te vermijden over de hoedanigheid, waarin hij optreedt.
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD: 2018:16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 05-02-2018, 170205
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 97
SamenvattingConflicterend belang. Gedragsregel 7 (oud). Advocaat treedt op voor commissaris van vennootschap die eerder cliŽnt was.
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26-01-2018, 170210
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 97
SamenvattingGeen conflicterend belang. Gedragsregel 7 (oud). Geen belangenconflict na tijdverloop van acht jaar, geen emotioneel aspect.
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de NOvA
TitelJe recht halen is straks niet meer te betalen
CiteertitelAdv.bl. 2018-8, p. 98
Samenvattingn een paginagrote advertentie in het AD van 22 september heeft de NOvA, samen met de VSAN, haar grote zorgen geuit over de plannen van de minister voor Rechtsbescherming met de gefinancierde rechtsbijstand. Aanleiding waren de bekend geworden plannen van de minister voor Rechtsbescherming om de rechtsbijstand drastisch te hervormen. Voor de NOvA was en is daaruit bijvoorbeeld het voorgestelde Ďministelselí (met een een beperking van de rechtshulp tot straf-, BOPZ- en asielrecht) onaanvaardbaar.
Auteur(s)B. de Leest
Pagina98-98
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn