Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-11-2018
Aflevering 7479
RubriekRedactioneel
TitelDe digitaliserende overheid en de beknelde burger: redding in zicht?
CiteertitelGst. 2018/143
Samenvatting‘Burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid.’ Aldus de titel van het persbericht dat de Raad van State uitbracht bij de publicatie van een spontaan advies over de effecten van digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen. Schrijnende en soms al bekende voorbeelden komen aan het licht van burgers die in de verdrukking zijn geraakt als gevolg van besluitvorming die geheel automatisch tot stand komt, maar met een verkeerd resultaat.
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe cautieplicht en het zwijgrecht in het bestuurs(straf)recht: eindelijk duidelijkheid en rechtseenheid?
CiteertitelGst. 2018/144
SamenvattingDe Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam terecht een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan de houder van een aantal kindercentra in de gemeente Amsterdam.
Auteur(s)C.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHertellingen bij gemeenteraadsverkiezingen
CiteertitelGst. 2018/145
SamenvattingOp 21 maart 2018 vonden in 335 gemeenten gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de meeste gemeenten werd de uitslag zonder noemenswaardige problemen vastgesteld door het centraal stembureau. Maar in 25 gemeenten werd besloten tot een hertelling oftewel, vanuit juridisch perspectief juister geformuleerd, een nieuwe stemopneming. Bij een nieuwe stemopneming worden alle uitgebrachte stemmen opnieuw beoordeeld en geteld. Er gaat dus geen nieuwe stembusgang aan vooraf, zoals dat wel het geval is bij een herstemming.
Auteur(s)N.R. Veenstra , W.A.E. Brüheim
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 08-03-2018
CiteertitelGst. 2018/146
SamenvattingDe Autoriteit Persoonsgegevens heeft het verzoek van de burgemeester van Den Haag om de persoonsgegevens van sekswerkers te verwerken terecht verboden wegens strijdigheid met artikel 16 van de Wbp.
Samenvatting (Bron)Weigering ontheffing van het verbod van verwerking van bijzondere persoonsgegevens (Wbp). Privacyrichtlijn en Wbp. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het verzoek van de burgemeester van Den Haag om de persoonsgegevens van sekswerkers te verwerken terecht verboden wegens strijdigheid met artikel 16 van de Wbp (verbod op verwerking van gegevens over het seksuele leven). Verhoogd risico voor sekswerkers bij gegevensverwerking. Geen reden voor doorbreking van het verbod en geen aanleiding voor ontheffingverlening. Beroep ongegrond.
AnnotatorC.N. van der Sluis , C.J. Dekker
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:2682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-04-2018
CiteertitelGst. 2018/147
SamenvattingHandhavend optreden tegen veilingwebsite Catawiki afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2015 heeft de burgemeester een door de SlijtersUnie ingediend verzoek om handhavend op te treden tegen Catawiki afgewezen.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 11-04-2018
CiteertitelGst. 2018/148
SamenvattingGeen schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek aan appellante verstrekt.
Samenvatting (Bron)Het college heeft in strijd gehandeld met de op hem rustende vergewisplicht (vaste rechtspraak). Geen schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek aan appellante verstrekt. Onvoldoende onderzoek gedaan. Opdracht aan college nieuwe beslissing op bezwaar met inachtneming van wat in deze uitspraak is overwogen. Hiertegen kan alleen bij de Raad beroep worden ingesteld.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-05-2018
CiteertitelGst. 2018/149
SamenvattingHandhavend optreden tegen illegale bouwwerken afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2015 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen illegale bouwwerken van [appellant] op de percelen K60 en K61 aan de Goyersgracht Noord in Eemnes (hierna: de percelen) afgewezen.
AnnotatorL.J. Gerritsen , M.J.O. Copier
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-05-2018
CiteertitelGst. 2018/150
SamenvattingVerzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan minister inzake de Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien) Actie E: sociale innovatie.
Samenvatting (Bron)Het Gezelschap heeft in de periode tussen 23 mei 2013 en 29 juli 2013 2282 verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) aan de minister gestuurd.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelGst. 2018/151
SamenvattingExploitatievergunningen voor exploitatie verhuur van elektrische boten
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 1 september 2015 heeft het college aan Kanoverhuur Utrecht, Botenverhuur De Rijnstroom en SloepjeHurenUtrecht (hierna tezamen: derde-partijen) exploitatievergunningen verleend voor de exploitatie van de verhuur van elektrische boten type 2 (hierna: fluisterboten).
AnnotatorR.J. Lucassen
Linkvolledige tekst annotatie (cms.law)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelGst. 2018/152
SamenvattingPermanente bewoning recreatieverblijf staken en gestaakt houden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2015 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom van 10.000 ineens gelast de permanente bewoning door [partner] van het recreatieverblijf op het perceel [locatie] te Berkhout te laten staken en gestaakt te laten houden.
AnnotatorP.H.J. de Jonge , A.M. Plooij
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelGst. 2018/153
SamenvattingTegemoetkoming planschade afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2015 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2298
Artikel aanvragenVia Praktizijn