Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-12-2018
Aflevering 10
RubriekVooraf
TitelAfscheid
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 3
SamenvattingHet laatste nummer van het jaar staat min of meer in het teken van afscheid: afscheid van 2018, afscheid van landelijk deken, Bart van Tongeren en ook het afscheid nemen van de advocatuur voor twee toevoegingsadvocaten.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWeapons of math destruction
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 7
SamenvattingDe heren van de Britse rockband MUSE waarschuwen in hun track Ďalgorithmí voor artificiŽle intelligentie (AI). Bestsellerauteur Cathy OíNeil vindt algoritmische besluitvorming (AB) net zo gevaarlijk als kernwapens. AI/AB leidt tot strijdigheid met de Grondwet en internationaalrechtelijke verdragsbepalingen. Deze angst zal in 2019 en de jaren daarna toenemen, maar wordt schromelijk overdreven.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn memoriam
TitelIn memoriam Georg van Daal: eloquente allrounder
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 11
SamenvattingEen In Memoriam voor oud-redacteur Georg van Daal die tussen 2002 en 2006 lid van de advocatenredactie.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecent
TitelHoge Raad 30-11-2018
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 11
SamenvattingEen president van een rechtbank die een melding doet aan een deken over gedragingen van een advocaat, hoeft de advocaat voorafgaand aan die melding niet te horen. Dat bepaalde de Hoge Raad eind november.
Samenvatting (Bron)Externe klachtprocedure (art. 13a RO). Klacht van advocaat tegen president rechtbank en gerechtsbestuur, in verband met doen van melding aan deken over gedraging advocaat. Bevoegdheid Hoge Raad. Is het doen van die melding een gedraging van een rechter in de uitoefening van zijn functie (art. 13a RO) of uitoefening van een bestuurlijke taak (art. 23 RO)? Is door die melding de plicht tot geheimhouding (art. 13 RO) geschonden? Klachten tegen gerechtsbestuur over interne klachtbehandeling. Hoorplicht (art. 9:10 Awb in verbinding met art. 26 lid 6 RO).
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:HR:2018:2197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
TitelAdvocaat voor artsen
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 12
SamenvattingHet allerliefst wilde Caren Velink arts worden, maar ze werd twee keer uitgeloot voor de studie medicijnen. Als advocaat gezondheidsrecht ziet ze nu vooral de dingen die fout gaan in de zorg.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTer zitting
TitelRonselaar
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 15
SamenvattingAls je niks verkeerds doet, waarom ga je dan op de loop voor de marechaussee? Meneer El B. mag het de kantonrechter proberen uit te leggen.
Samenvatting (Bron)Het standpunt van het hof in de Schiphol-zaken met betrekking tot de preliminaire verweren luidt als volgt.
AnnotatorL. Kuipers
Pagina15-15
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:3634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJaaroverzicht
TitelSpraakmakende zaken
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 17
SamenvattingVolgens traditie biedt het Advocatenblad in december een overzicht van de meest spraakmakende zaken uit het achterliggende jaar. Vier advocaten lichten hun zaak toe.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn , N. Gloudemans-Voogd , F. Mebius
Pagina17-24
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelJan de Wit: dubbelrol landelijk deken herzien
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 27
SamenvattingRol en werkwijze van het college van toezicht hebben steeds meer vorm gekregen, stelt scheidend CvT-lid Jan de Wit. Niettemin ziet hij ruimte voor verbetering.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina27-27
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelRechtsbijstand anno 2024
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 28
SamenvattingMinister Dekker voor Rechtsbescherming presenteerde in november zijn contouren voor de gefinancierde rechtsbijstand. De vier pijlers onder het plan nader bekeken.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina28-31
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelMurw door werkdruk ... - ... en bezuinigingen
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 32
SamenvattingDe verdergaande plannen om te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand maken het voor sociaal advocaten steeds moeilijker om rond te komen. In elk geval twee advocaten besloten daarom per januari 2019 de toga aan de wilgen te hangen. ĎDe rek is eruit.í
Auteur(s)F. Mebius
Pagina32-33
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelDeken in tijden van Haagse tegenwind
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 34
SamenvattingAlgemeen deken Bart van Tongeren geeft eind dit jaar het stokje door aan zijn opvolger. Een interview over de bedreigde positie van de advocatuur, het vastlopen van KEI en onder alle omstandigheden jezelf blijven.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina34-36
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMr. X noemt iets belachelijk
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 39
SamenvattingĎNamens cliŽnte,í Ďvindt cliŽnteí, Ďaldus cliŽnteí Ė je moet het als advocaat duidelijk zeggen als onaangenaamheden die je verkondigt niet uit je eigen koker komen. Mr. X struikelde over het woordje Ďbelachelijkí.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina39-39
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2018:169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelVerborgen overcapaciteit in Amerikaanse advocatuur
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 44
Samenvattingeel Amerikaanse advocatenkantoren laten zich in slaap sussen door de economische hoogconjunctuur. Feitelijk zijn er simpelweg te veel advocaten, zegt legal consultant Altman Weil in zijn jaarlijkse onderzoeksrapport.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina44-45
LinkVolledige tekst onderzoek (altmanweil.com)
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelGrenzeloos pleiten
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 46
SamenvattingDen Haag is de hoofdstad van het internationale recht. Niettemin zijn Nederlandse advocaten bij de internationale gerechtshoven op een hand te tellen.
Auteur(s)M. de Vries
Pagina46-49
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVan gÍne naar gunnen
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 50
SamenvattingAls het eerste gesprek met een mogelijke cliŽnt moeizaam verloopt, houdt menig advocaat het voor gezien. De gÍne om commercieel hoog in te zetten, is vaak groot. Toch kŠn die klik tot stand komen, met gunning tot gevolg.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina50-51
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelDeskundigenbewijs en equality of arms bij WIA-zaken
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 54
SamenvattingWordt het beginsel van equility of arms wel voldoende gerespecteerd bij beslissingen over uitkeringen waarbij een deskundigenoordeel van het bestuursorgaan zelf is ingebracht? Volgens Paulien Willemsen en Ivo van der Helm laat een analyse van Nederlandse jurisprudentie zien dat eerdere uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet voor vernieuwing hebben gezorgd.
Auteur(s)P. Willemse , I. van der Helm
Pagina54-56
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelAdvocaat in ballingschap
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 59
SamenvattingDe Jemenitische advocaat Khaled Al-Anesi was ťťn van de leiders van het verzet tegen de corrupte president Saleh. Zijn mensenrechtenwerk bekostigde hij uit een bloeiende commerciŽle praktijk. Tot het te gevaarlijk werd en hij moest vluchten. Vorige maand vroeg hij asiel aan in Nederland.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina59-59
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelConfraternele mededelingen
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 61
SamenvattingWat is er veranderd aan het regime voor vertrouwelijke correspondentie?
Auteur(s)A. van der Bent , P. Slob
Pagina61-61
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Formeel strafrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 65
SamenvattingDeze Kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder de Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij behandelt de verschillende deelonderwerpen alfabetisch en eindigt met een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving.
Auteur(s)B. Polman , M. den Blanken , A. Timorason , F. Aarts , P. Verweijen , C. Grijsen , R. van Leusden , P. van der Meij , D. de Jonge , P. van Putten , M. Slaghekke , M. Olthof , R. Malewicz
Pagina65-80
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Materieel Strafrecht
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 81
SamenvattingDeze Kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het Nederlands Juristenblad (NJB). Eerst komen enkele algemene leerstukken aan bod. Daarna gaat deze Kroniek in op specifieke delicten.
Auteur(s)M. den Blanken , M. Bouwman , R. Bruinen , S. Hof , M. Olthof , B. Polman , I. Raterman , A. Sprey , R. Malewicz
Pagina81-91
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 26/03/2018, 170293
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 104
SamenvattingOnderzoeksplicht wilsbekwaamheid cliŽnt met dementie. Artikel 10a Advocatenwet. Bij de opdrachtverlening dient de advocaat zich op zorgvuldige wijze ervan te vergewissen dat de cliŽnt in staat is zijn wil te bepalen.
AnnotatorK. Pijnappels
Pagina104-105
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 09/04/2018, 170329
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 105
SamenvattingArtikel 6:24 Voda. Advocaat moet op verzoek naam beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar verstrekken.
Pagina105-105
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 09/03/2018, 17-0227
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 105
SamenvattingSchending kernwaarde onafhankelijkheid. Artikel 10a Advocatenwet; Gedragsregel 2 lid 1 (oud). Onafhankelijkheid in het geding bij optreden voor dochter.
Pagina105-105
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2018:48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de NOvA
TitelEen blik op de staat van de rechtsstaat
CiteertitelAdv.bl. 2018-10, p. 106
SamenvattingIn deze afscheidscolumn roept scheidend Algemeen Deken Van Tongeren rechters, officieren van justitie en advocaten op om meer met elkaar optrekken om samen een vuist te maken richting Den Haag. Alleen dan is volgens hem de afkalving van de rechtsstaat tegen te gaan.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina106-106
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenorde.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn