Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 31-10-2018
Aflevering 9
RubriekEditorial
TitelPerikelen rond het doen van aangifte van misdrijf bij de Nederlandse politie
CiteertitelDD 2018/58
SamenvattingIk begin met een verhaal, dat helaas vrij alledaags moet worden genoemd. Iemand met een migratieachtergrond krijgt een serieus strafrechtelijk probleem. Dat zit zo. Haar ouders komen uit Turkije. Zij is hier geboren en getogen en volledig ingeburgerd. Ze doet het goed. Maar vanaf een zeker moment verandert haar leven.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelIntegriteit als perspectief bij de rechterlijke reactie op vormverzuimen
CiteertitelDD 2018/59
Samenvattinge wijze waarop de Hoge Raad invulling heeft gegeven aan artikel 359a Sv – en in meer algemene zin de rechterlijke controle op het opsporingsonderzoek – heeft in de afgelopen jaren veelvuldig ter discussie gestaan. In deze jurisprudentie is het leidende perspectief van de rechterlijke controle van het vooronderzoek het waarborgen van de subjectieve rechten van de verdachte en in het bijzonder zijn recht op een eerlijk proces.
Auteur(s)K.M. Pitcher , M. Samadi
LinkVolledige tekst wetsartikel (359a Sv, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2018/60
SamenvattingOp 12 juni 2018 bracht de Afdeling advisering van de RSJ een kritisch advies uit over het conceptwetsvoorstel inhoudende wijziging van de Penitentiaire Beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regelingen inzake de detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling.
Auteur(s)B.C.M. Raes
LinkVolledige tekst advies (rsj.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelOM en rechter
CiteertitelDD 2018/61
Samenvattingn deze aflevering van OM en rechter weer verschillende onderwerpen. Aandacht voor verschil in benadering van schadevergoeding voor ten onrechte ondergane hechtenis. Een reactie van minister Dekker op onderzoeksbevindingen rondom taakstraffen. De commissie Fokkens die nader onderzoek doet naar integriteitskwesties in het OM. Een schikking van vele miljoenen. En ten slotte ook nog enige recente rechtspraak.
Auteur(s)M.J.A. Plaisier , M. van der Horst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEffectievere bestrijding van mensenhandel: Hoe realiseren we proactief financieel onderzoek naar dit misdrijf?
CiteertitelDD 2018/62
SamenvattingVrijspraak medeplegen mensenhandel m.b.t. misbruik in arbeidssituatie door uit China afkomstige man als kok werkzaamheden te laten verrichten in Chinees restaurant in Arnhem, art. 273f.1, art. 273f.4 en 273f.6 Sr. Onjuiste uitleg van het aan art. 273f.1 (oud) Sr ontleende bestanddeel “(oogmerk van) uitbuiting”?
Auteur(s)J.E.B. Coster van Voorhout
UitspraakECLI:NL:PHR:2018:340
Artikel aanvragenVia Praktizijn