AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-11-2018
Aflevering 44
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 26-09-2018, C-180/17
CiteertitelAB 2018/419
SamenvattingBesluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming en tot oplegging van een terugkeerverplichting
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 september 2018.#X en Y tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming - Richtlijn 2013/32/EU - Artikel 46 - Richtlijn 2008/115/EG - Artikel 13 - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Beginsel van non-refoulement - Besluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming en tot oplegging van een terugkeerverplichting - Nationale regeling die voorziet in rechtspraak in tweede aanleg - Schorsende werking van rechtswege die tot het beroep in eerste aanleg is beperkt.#Zaak C-180/17.
AnnotatorL. Hillary , A.M. Reneman
UitspraakECLI:EU:C:2018:775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-10-2018
CiteertitelAB 2018/420
SamenvattingBeroep tegen besluit CBR niet-ontvankelijk
Samenvatting (Bron)Het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van 1 maart 2018 van de rechtbank, waarbij het beroep tegen het besluit van het CBR van 28 juni 2017 niet-ontvankelijk is verklaard.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelAB 2018/421
SamenvattingVerzoek handhavend op te treden tegen activiteiten in strijd met bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij brief van 7 november 2016 heeft de Kaasboerderij het college verzocht om handhavend op te treden tegen het in strijd met het bestemmingsplan buiten het bouwvlak plaatsen van bouwwerken op minicampings gelegen in de gemeente Veere.
AnnotatorJ. Wieland
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelAB 2018/422
SamenvattingBerisping in BIG-register
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2016 heeft de minister de aan [appellant] door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (hierna: CTG) opgelegde berisping per 7 juli 2016 aangetekend in het BIG-register.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 10-10-2018
CiteertitelAB 2018/423
SamenvattingWIA-uitkering terecht beŽindigd
Samenvatting (Bron)WIA-uitkering terecht beŽindigd. Zorgvuldig medisch onderzoek. Beperkingen niet onderschat. Aan de rapporten van de psychiater komt te minder betekenis toe, omdat zijn inschrijving in het BIG-register ten tijde van het opmaken van deze rapporten was geschorst in verband met onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en verstrekking van onvoldoende informatie. Toereikend gemotiveerd dat appellant de geduide functies met inachtneming van zijn beperkingen kan vervullen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-08-2018
CiteertitelAB 2018/424
SamenvattingVerzoek nadeelcompensatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de minister een verzoek van H.I.M. om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van het Tracťbesluit "Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den-Dungen" afgewezen.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-12-2017
CiteertitelAB 2018/425
SamenvattingOmgevingsvergunning voor melkrundveehouderij
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2014 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] te Kats.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelAB 2018/426
SamenvattingMaatwerkvoorschriften horeca-inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2016 heeft het algemeen bestuur geweigerd om voor de horeca-inrichting van [appellante] aan het [locatie] te Amsterdam geldende maatwerkvoorschriften in te trekken.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn