AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 06-12-2018
Aflevering 46
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 25-07-2018, C-293/17 en C-294/17
CiteertitelAB 2018/436
SamenvattingNationaal programma voor de aanpak van stikstof
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 25 juli 2018.
AnnotatorCh.W. Backes
LinkVolledige tekst annotatie (milieurecht.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2018:622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelAB 2018/437
SamenvattingVergoeding verlenen rechtsbijstand
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2016 heeft de raad de op naam van [appellante] vastgestelde vergoeding voor het verlenen van rechtsbijstand op grond van een toevoeging met kenmerk 3IZ3120 ingetrokken.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelAB 2018/438
SamenvattingVverklaring vakbekwaamheid apotheker
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2016 heeft de minister de aanvraag van [appellante] om een verklaring van vakbekwaamheid als apotheker afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelAB 2018/439
SamenvattingVerstrekking inkomensindicatie woningcorporatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2016 heeft de inspecteur het verzet van [appellant] tegen de verstrekking van een inkomensindicatie aan woningcorporatie Stadgenoot niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorT. Mulder
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelAB 2018/440
SamenvattingLast onder dwangsom Vueling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2015 heeft de staatssecretaris aan Vueling een last onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-08-2018
CiteertitelAB 2018/441
SamenvattingLast onder dwangsom na overtreden APV
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2016 heeft de burgemeester IJsselstreek op straffe van een dwangsom van 10.000,00 gelast zich te houden aan artikel 2:34b van de Algemene plaatselijke verordening Deventer (hierna: APV).
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-08-2018
CiteertitelAB 2018/442
SamenvattingHandhavend optreden tegen plaatsen kampeermiddelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het plaatsen van kampeermiddelen op het perceel Van Oldenborghweg 32 te Wijk aan Zee, plaatselijk bekend als kampeerterrein Vondeloord, afgewezen. [appellant] woont op het naast het perceel gelegen perceel [locatie] te Wijk aan Zee. Hij heeft het college verzocht om handhavend op te treden tegen de plaatsing van kampeermiddelen op het perceel. Dat ten tijde van het verzoek om handhaving en het besluit van 15 juni 2016 in strijd met het bestemmingsplan kampeermiddelen waren geplaatst op het perceel, is niet in geschil. Ten tijde van het besluit op bezwaar van 2 januari 2017 waren de kampeermiddelen waarop het handhavingsverzoek zag verwijderd. De rechtbank heeft dat besluit vernietigd, omdat volgens de rechtbank een herhaling van de overtreding in de toekomst niet kon worden uitgesloten, geen concreet zicht op legalisatie bestond en handhavend optreden in dit geval niet disproportioneel was, zodat het college niet in redelijkheid van handhaving kon afzien.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelAB 2018/443
SamenvattingVergunning voor organiseren sportprijsvragen en lottoís
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2014 heeft KSA aan Stichting de Nationale Sporttotalisator (thans Lotto B.V., hierna: Lotto) vergunning verleend voor het van 16 januari 2015 tot en met 31 december 2016 organiseren van sportprijsvragen en lottos (hierna: sporttotalisatorvergunning).
AnnotatorA. Drahmann
LinkVolledige tekst annotatie (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelAB 2018/444
SamenvattingHeropening onderzoek ter voorbereiding van een nadere uitspraak over verzoek om schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1332, heeft de Afdeling† met toepassing van artikel 8:73, tweede lid, van de Awb het onderzoek heropend ter voorbereiding van een nadere uitspraak over het verzoek om schadevergoeding.
AnnotatorK.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 11-10-2018
CiteertitelAB 2018/445
SamenvattingWIA-uitkering ten onrechte beŽindigd
Samenvatting (Bron)WIA-uitkering ten onrechte beŽindigd. In de door appellante ter onderbouwing van haar standpunt verstrekte medische gegevens zijn voldoende aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat het Uwv de beperkingen van appellante heeft onderschat.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 10-10-2018
CiteertitelAB 2019/446
SamenvattingOnrechtmatig handelen Inspectie voor de Gezondheidszorg?
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Heeft Inspectie voor de Gezondheidszorg onrechtmatig gehandeld bij melding klacht over patholoog van haar oude werkgever aan haar (destijds) nieuwe werkgever?
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:12256
Artikel aanvragenVia Praktizijn