Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-12-2018
Aflevering 7482
RubriekRedactioneel
TitelVergaande ongelijkheid tussen nationaal en decentraal
CiteertitelGst. 2018/174
SamenvattingIn het augustusnummer van ‘De Hofvijver’ pleit collega Paul Bovend’Eert voor het vervaardigen van een gedragscode voor de leden van Eerste en Tweede Kamer. Dit pleidooi kan in beginsel worden onderschreven. Heel opmerkelijk is echter dat de wetgever – en dus ook de Staten-Generaal – zeer hecht aan gedragscodes voor de leden van gemeenteraden en provinciale staten, terwijl er voor de landelijke volksvertegenwoordiging niet is voorzien in een dergelijke code.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNog steeds van aanmerkelijk belang. De betekenis van art. 7:9 Awb anno 2018
CiteertitelGst. 2018/175
SamenvattingTien jaar geleden (Gst. 2008/100) heb ik onderzocht in welke gevallen het bestuursorgaan belanghebbenden voorafgaand aan het eerste besluit op bezwaar minimaal twee keer moet horen, met andere woorden: welke feiten of omstandigheden van aanmerkelijk belang kunnen zijn voor (de inhoud van) het te nemen besluit op bezwaar.
Auteur(s)L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatadaptatie in bestemmingsplannen: tijd voor actie
CiteertitelGst. 2018/176
SamenvattingHittegolven, hoosbuien en droogte zijn inmiddels bekende gevolgen van de niet meer te ontkennen klimaatverandering en gaan vaak gepaard met aanzienlijke schade en risico’s voor economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat het laaggelegen en dichtbevolkte Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in de Nederlandse steden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050.
Auteur(s)J. van Vulpen
LinkVolledige tekst artikel (amazonaws.com/hekkelman)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelGst. 2018/177
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van een gebouw ten behoeve van het oprichten van een Decathlon
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan Neddex Vastgoedfonds XII C.V. en Stichting Bewaarder Neddex XII omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en gebruiken van het gebouw op het perceel Schaarbroekerweg 4A te Roermond ten behoeve van het oprichten van een Decathlon, het plaatsen van reclame en het realiseren van een playground op het buitenterrein van het perceel.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelGst. 2018/178
SamenvattingOmgevingsvergunning leisurecentrum
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2016 heeft het college aan Marsab Holding omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van het perceel Vening Meineszstraat 4 te Ede als leisurecentrum.
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelGst. 2018/179
SamenvattingSluiting portiekwoning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2015 heeft de burgemeester op schrift gesteld waarom hij op 29 oktober 2015 de portiekwoning aan de [locatie] (hierna: de woning), waarvan [wederpartij] destijds de bewoner was, krachtens artikel 174a, eerste lid, van de Gemeentewet voor de duur van drie maanden heeft gesloten.
AnnotatorA.E.M. van den Berg , J.H.A. van der Grinten
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelGst. 2018/180
SamenvattingBoete wegens het zonder vergunning omzetten van de zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2016 heeft het college aan [appellant] een boete opgelegd van 13.500,- wegens het zonder vergunning omzetten van de zelfstandige woonruimte aan de [locatie] in onzelfstandige woonruimten.
AnnotatorR.S. Wijling
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelGst. 2018/181
SamenvattingExploitatievergunning voor de horeca-inrichtingen afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 7 oktober 2015 heeft de burgemeester de aanvragen van [appellant sub 1] om hem een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning (hierna: DHW-vergunning) te verlenen voor de horeca-inrichtingen [bedrijf 1] en [bedrijf 2] afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelGst. 2018/182
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het wijzigen begane grond van pand geweigerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2015 heeft het algemeen bestuur geweigerd [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de begane grond van het pand aan de [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelGst. 2018/183
SamenvattingIntrekkenn maatwerkvoorschriften horeca-inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2016 heeft het algemeen bestuur geweigerd om voor de horeca-inrichting van [appellante] aan het [locatie] te Amsterdam geldende maatwerkvoorschriften in te trekken.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelGst. 2018/184
SamenvattingOmgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2016 heeft het college [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage/bijkeuken (hierna: het project), op het perceel [locatie] te Zoetermeer (hierna: het perceel), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het maken van een in- en uitweg.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 21-08-2018
CiteertitelGst. 2018/185
SamenvattingIntrekking en terugvordering bijstand
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering in verband met inkomsten uit oplichting door ex-partner en hennepkwekerij. Beroep op vrijspraak door strafrechter (onschuldpresumptie) slaagt niet. Andere rechtsvragen en ander bewijsrecht in strafrechtprocedure.
AnnotatorK. Mestrom
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2577
Artikel aanvragenVia Praktizijn