European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 12-01-2019
Aflevering 1
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 13-09-2018, C-358/16
CiteertitelEHRC 2019/1
SamenvattingEerbiedigen beroepsgeheim door nationale financiële autoriteiten. UBS Europe SE
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 september 2018.#UBS Europe SE en Alain Hondequin et consorts tegen DV e.a.#Verzoek van de Cour administrative (Luxemburg) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Harmonisatie van de wetgevingen - Richtlijn 2004/39/EG - Artikel 54, leden 1 en 3 - Omvang van de verplichting van nationale autoriteiten die financieel toezicht uitoefenen om het beroepsgeheim te eerbiedigen - Besluit waarbij wordt vastgesteld dat er niet langer sprake is van toereikende beroepsintegriteit - Gevallen die onder het strafrecht vallen - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 47 en 48 - Rechten van de verdediging - Toegang tot het dossier.#Zaak C-358/16.
AnnotatorS.M. Andriessen
UitspraakECLI:EU:C:2018:715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 24-10-2018, C‑234/17
CiteertitelEHRC 2019/2
SamenvattingHeropening nationale procedure na schending procedurele rechten, Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 oktober 2018.#XC e.a.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Beginselen van het Unierecht - Loyale samenwerking - Procedurele autonomie - Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel - Nationale wetgeving die voorziet in een rechtsmiddel dat het mogelijk maakt een strafprocedure over te doen in geval van schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Verplichting om deze procedure uit te breiden tot gevallen van vermeende schending van de in het Unierecht verankerde grondrechten - Geen.#Zaak C-234/17.
UitspraakECLI:EU:C:2018:853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 13-11-2018, C-247/17
CiteertitelEHRC 2019/3
SamenvattingDoor een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid. Denis Raugevicius
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2018.#Oikeusministerio tegen Denis Raugevicius.#Verzoek van Korkein oikeus om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Europese Unie - Artikelen 18 en 21 VWEU - Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend - Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging - Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers - Beperking van het vrije verkeer - Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid - Evenredigheid.#Zaak C-247/17.
UitspraakECLI:EU:C:2018:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 28-08-2018, 10692/09
CiteertitelEHRC 2019/4
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Savva Terentyev vs. Rusland
AnnotatorT. McGonagle
LinkVolledige tekst annotatie (IvIR.nl)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD001069209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 06-09-2018, 3401/09
CiteertitelEHRC 2019/5
SamenvattingBescherming van eigendom, Billijke genoegdoening, Mijnbouwactiviteiten. Dimitar Yordanov vs. Bulgarije
AnnotatorJ.M. Emaus
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:0906JUD000340109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 02-10-2018, 231/15
CiteertitelEHRC 2019/6
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Bewijskracht strafvonnis in civiele procedure. Kožemiakina vs. Litouwen
AnnotatorR. de Graaff
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1002JUD000023115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 09-10-2018, 35943/15
CiteertitelEHRC 2019/7
SamenvattingBescherming van eigendom, Inbeslagname buitenlandse valuta door douane, Proportionaliteit. Gyrlyan vs. Rusland
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1009JUD003594315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 11-10-2018, 55216/08
CiteertitelEHRC 2019/8
SamenvattingRecht op privéleven, Genderidentiteit. S.V. vs. Italië
AnnotatorJ. Tigchelaar , M. van den Brink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1011JUD005521608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 16-10-2018, 21623/13
CiteertitelEHRC 2019/9
SamenvattingStaatsingrijpen in de distributie van schoolboeken. Könyv-Tár Kft e.a. vs. Hongarije
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1016JUD002162313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 16-10-2018, 5886/15
CiteertitelEHRC 2019/10
SamenvattingRoma-minderheid, Disproportioneel en onrechtmatig gebruik van geweld door politie, Onvoldoende grondig onderzoek, Geen racistisch motief. Lingurar e.a. vs. Roemenië
AnnotatorJ. Mackic
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1016JUD000588615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 23-10-2018, 23608/16
CiteertitelEHRC 2019/11
SamenvattingVoogdijzaak na echtscheiding, Belangen van het kind. Petrov en X vs. Rusland
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1023JUD002360816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 30-10-2018, 22677/10
CiteertitelEHRC 2019/12
SamenvattingBescherming van eigendom, Explosie ondergrondse oliepijplijn, Verjaringstermijn schadevergoedingsclaim. Kurşun vs. Turkije.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1030JUD002267710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 30-10-2018, 68273/14
CiteertitelEHRC 2019/13
SamenvattingRecht op een eerlijk proces. Strafrechtelijke veroordeling advocaten wegens ‘contempt of court’. Gestur Jónsson en Ragnar Halldór Hall vs. IJsland
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1030JUD006827314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 06-11-2018, 4184/15
CiteertitelEHRC 2019/14
SamenvattingRechterlijke onpartijdigheid. Otegi Mondragon e.a. vs. Spanje
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1106JUD000418415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 15-11-2018, 19421/15
CiteertitelEHRC 2019/15
SamenvattingVerbod van foltering, Politiegeweld, Comité van Ministers, Vervolgzaak, Nieuwe feiten. V.D. vs. Kroatië (nr. 2)
AnnotatorL.R. Glas
LinkVolledige tekst annotatie (ru.nl)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1115JUD001942115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 27-11-2018, 14988/09
CiteertitelEHRC 2019/16
SamenvattingSeksuele gerichtheid, LGBT, Billijke genoegdoening, Immateriële schade. Alekseyev e.a. vs. Rusland
AnnotatorL.R. Glas
LinkVolledige tekst annotatie (ru.nl)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1127JUD001498809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntvankelijkheidsbeslissingen EHRM
TitelEHRM 09-10-2018, 19120/15
CiteertitelEHRC 2019/17
SamenvattingRecht om niet tweemaal te worden berecht of gestraft. Tomislav Seražin vs. Kroatië
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC001912015
Artikel aanvragenVia Praktizijn