TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 29-01-2019
Aflevering 1
RubriekUit de Redactie
TitelWrakingsperikelen: over reservisten, misbruik van recht en de redelijke toeschouwer
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingWraking en verschoning hebben ook in 2018 de gemoederen beziggehouden: in de strafzaak tegen Wilders werd dit keer met succes gewraakt, het parket van de Hoge Raad zag aanleiding om cassatie in het belang der wet in te stellen in twee wrakingszaken, en een raadsheer van het Hof Den Haag heeft zich in de art. 12 Sv-procedure tegen de tabaksindustrie verschoond naar aanleiding van de ophef die was ontstaan over een opmerking die hij tijdens een privé-etentje had gemaakt.
Auteur(s)S. Dijkstra
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Awb-rechter na 25 jaar: een karakterschets
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingDe bestuursrechter is niet meer dezelfde als in 1994. Hij is veranderd van een toetser in een geschilbeslechter. En zijn beoordeling van het bestuurshandelen wordt indringender.
Auteur(s)B.J. Schueler
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropese rechters in gesprek
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingOp 26 januari is het boek Europese rechters in gesprek; verhalende annotaties gepresenteerd tijdens een symposium in de Efteling. Tijdens dit symposium bespraken de auteurs de voornaamste insteek en inzichten uit het boek. Vervolgens is daar vanuit verschillende kanten op gereflecteerd door rechters en gerechtelijke medewerkers van verschillende rechtscolleges en door vertegenwoordigers van de wetenschap. Deze bijdrage bestaat uit een drieluik waarin kort de inhoud van het boek wordt besproken, gevolgd door enkele van deze reflecties.
Auteur(s)J. Krommendijk , M.A. Loth
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReflecties van de Internationale Rechtshulpkamer
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingIn deze bijdrage zullen motieven om al dan niet te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) de revue passeren. Daarbij wordt benadrukt dat er voor de IRK met name strategische motieven een rol spelen.
Auteur(s)V.H. Glerum , C. Klomp
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHij die zonder zonde is
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op factoren die de inbedding van arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) in de nationale bodemzaak kunnen bemoeilijken of juist vergemakkelijken. Geconcludeerd wordt dat de belangrijkste factoren door de verwijzende rechter te beďnvloeden zijn.
Auteur(s)H.G. Sevenster
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWraking, gezien vanuit de gewraakte rechter
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingWat betekent het voor een rechter om met wraking geconfronteerd te worden? De rechtbank Overijssel organiseerde twee intervisiemiddagen over dit gevoelige thema. De deelnemers wisselden – na enige aarzeling – persoonlijke ervaringen uit.
Auteur(s)J.U. de Haes
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignalering
TitelJudging European Democracy
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingIn meerdere EU-lidstaten stellen constitutionele hoven grondwettelijke grenzen aan Europese integratie en de doorwerking van EU-recht in de nationale rechtsorde. Dat kan grote implicaties hebben voor de Unie als geheel en haar toekomstige ontwikkeling. Hoe democratisch is toetsing van Europees recht door nationale rechters? En zou Nederland ook een constitutioneel hof moeten krijgen met die bevoegdheid?
Auteur(s)N.J. de Boer
LinkVolledige tekst artikel (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMutaties rechterlijke macht
TitelMutaties rechterlijke macht januari 2019
CiteertitelTREMA 2019, afl. 1
SamenvattingIn de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Auteur(s) Redactie
LinkVolledige tekst (trema.nvvr.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn